INGEN SØVNGJENGER: To rettsinstanser har avvist en kvinnes forklaring om at hun kjørte bil i søvne.
INGEN SØVNGJENGER: To rettsinstanser har avvist en kvinnes forklaring om at hun kjørte bil i søvne.

Dømt til fengsel:

– Ruspåvirket kvinne kjørte i søvne søndag ettermiddag

Kvinnen i 50-årene ble stoppet av politiet litt over klokka 15 en julisøndag og blodprøven viste promille langt over grensen. – Bilkjøringen skjedde i søvne, forklarte kvinnen i retten.

Publisert

Hun ble ikke trodd, verken av Nedre Romerike tingrett eller Eidsivating lagmannsrett, og må sone en straff på 30 dagers fengsel.

En juliettermiddag i 2018 la hun ut på en kjøretur som varte i vel to kilometer. Retten fant det bevist «utover enhver rimelig tvil» at tiltalte «vinglet i kjørebanen, kjørte i grøftekanten, kjørte i motgående kjørefelt gjentatte ganger, og at hun ved en anledning kjørte mot en bil i motgående kjørefelt, slik at det nesten oppsto frontkollisjon», som det heter i dommen.

To vitner fulgte etter henne på deler av kjøreturen, og kvinnen har ikke benektet at hun kjørte slik vitnene forklarte.

Blodprøven viste spor av både alkohol og medikament:

Alkoholinnhold i blodet på 1,38 promille, og virkestoffet zolpidem, hvor blodprøven omregnet til alkohol viste minst 1,2 promille.

Les også disse sakene:

Husker ikke

Kvinnen forklarte at hun i mange år har fått foreskrevet sovemedisinen Stilnoct på grunn av søvnproblemer. I retten forklarte hun at hun drakk litt alkohol kvelden før og at hun tok Stilnoct rett før hun la seg i 5-6-tiden om morgenen den aktuelle søndagen.

Men så husker hun ingen ting av hva som skjedde før hun ble stanset under bilkjøringen, omlag 10 timer senere.

Kvinnens sønn var på besøk hos henne like før kjøreturen. Han mente at hun da gikk i søvne og fikk lagt henne til sengs, før han dro en tur i butikken. Like etter ble han oppringt fra kvinnens mobiltelefon, fikk beskjed om at hun var mistenkt for promillekjøring, og han dro straks dit hun var stanset.

I retten mente han at moren fortsatt gikk i søvne da han kom frem.

Trigger søvngjengeri

Kvinnen hadde inntatt en større dose Stilnoct enn foreskrevet, mener de rettsoppnevnte sakkyndige – som ikke utelukker at hun kan ha tatt flere tabletter i søvne. Store doser zolpidem kan i sjeldne tilfeller trigge søvngjengeri, ifølge de sakkyndige. Men de finner det svært lite sannsynlig at det siste inntaket skjedde kort før kjøring, og de konkluderte med en antagelse om at kvinnen «ikke var i en sterk bevissthetsforstyrrelse under inntak av zolpidem».

For lagmannsretten ble spørsmålet om kvinnen hadde en så sterk bevissthetsforstyrrelse at hun ikke var tilregnelig. Ut fra en samlet bevisvurdering fant en enstemmig lagmannsrett at hun var tilregnelig, selv om et flertall holdt åpent for at hun teoretisk kan ha tatt tabletter og drukket alkohol i søvne.

Som det heter i dommen: Retten ser bort fra at «tiltalte i søvne skal ha stått opp, kledd på seg, gått ut av leiligheten, gått ut av huset og bort til parkeringsplassen, satt seg inn i bilen, og deretter ha kjørt bilen mer enn 2 km».

PS: Kvinnen ble i 2011 dømt for å ha kjørt bil med 3,05 i promille, men retten har i formildende retning lagt vekk på lang liggetid i politiets håndtering av saken.