BØTELAGT: Mannens bil sto parkert her, ved legevakten på Helsehuset i Fredrikstad.

P-selskap krevde penger:

Akuttinnlagt på syke­hus, fikk likevel bot

Mannen ble hasteinnlagt på sykehus og kunne ikke forlenge parkeringstiden eller flytte bilen sin. Park Nordic ville likevel ikke slette parkeringsboten.

Publisert Sist oppdatert

Da mannen to uker senere ble skrevet ut fra sykehuset, tok han kontakt med parkeringsselskapet og spurte om parkeringsboten kunne slettes.

Parkeringsselskapet nektet, og opprett­holdt betalings­kravet da bileieren tok saken til Parkeringsklage­nemnda.

Park Nordic hevdet i nemnds­behandlingen at kontroll­sanksjonen mot den sykehus­innlagte pasienten var rettmessig ilagt. Først da Motor tar kontakt, vedgår parkeringsselskapet at de har gjort en feil.

Blodpropp

Det var i mai i år en mann ble så syk på legevakten i Fredrikstad, at han ble hasteinnlagt med ambulanse fra legevakten. Mannen hadde tidligere selv kjørt til legevakten. Han hadde parkert utenfor, og betalt parkeringsavgift.

Legene konstaterte blant annet blodpropp, og mannen var innlagt på sykehuset i to uker.

Ifølge mannen skulle legevakten si fra til parkeringsselskapet at han var blitt innlagt på sykehuset, og ikke fikk forlenget parkeringstiden eller flyttet bilen. Dagen etter skulle søsteren til mannen hente bilen hans.

660 kroner

Men før det skjedde, så en parkerings­betjent at parkeringstiden på mannens bil var utløpt, og ila ham 660 kroner i kontrollsanksjon.

Mannen klaget på boten etter at han ble skrevet ut fra sykehuset. Park Nordic hevdet at de ikke fikk nødvendig dokumentasjon på sykehusinnleggelsen.

Høy terskel

Mannen måtte derfor klage videre til Parkeringsklagenemnda, som er en nemnd som behandler konflikter mellom parkeringsselskaper og kunder som får bot.

Nemnda understreker at terskelen for å sette til side en lovlig ilagt kontroll­sanksjon på grunn av urimelighet er svært høy. 

Men i dette tilfellet har nemnda vedtatt at mannen skal slippe å betale, og at boten slettes.

– Skal utøve skjønn

KUNNE IKKE FORLENGE: På grunn av sykehusinnleggelsen kunne ikke mannen legge på mer penger på betalingsautomaten.

Legevakten i Fredrikstad ligger på Helsehuset, hvor en rekke helse­virksomheter har lokaler. Parkerings­selskapet Park Nordic kontrollerer parkeringen ved Helsehuset. De har over 30.000 parkeringsplasser rundt i hele landet, og er blant de største parkerings­selskapene.

Da Motor tar kontakt, erkjenner parkerings­selskapet at de har gjort en feil.

Prosjektleder Sten Arnesen skriver i en epost at de ikke vil ta vedtaket fra Parkeringsklagenemnda videre til tingretten, noe de etter reglene har anledning til å gjøre.

– Ved slike sakstyper skal vi utøve skjønn tidlig i klagebehandlingen og frafalle sak. Vi er løsningsorienterte i slike tilfeller, hevder han.

– Glipp

Likevel krevde parkeringsselskapet også i Parkeringsklagenemndas nemnd­behandling at mannen skulle betale boten.

– Her har det glippet i saks­behandlingen. Det beklager vi, skriver Arnesen.

Motor har spurt eieren av Helsehuset, selskapet Værste AS, hva de synes om at pasienter ilegges parkeringsbot ved akutt sykehusinnleggelse. 

Selskapet har ikke besvart Motors henvendelse.

Mest lest hos Motor: