TØMMES FOR STRØM: Dette startbatteriet i denne Hyundai Konaen har blitt et stort problem for bileieren.

Finner ikke svaret:

Mystisk feil tømmer start­batteriet for strøm

I flere år har to forskjellige merkeverksteder forsøkt å finne årsaken til hvorfor startbatteriet tømmes for strøm i denne elbilen. Nå får eieren heve kjøpet.

Publisert Sist oppdatert

– Det er krevende å finne slike strømtrekk, erkjenner Åsmund Kviseth, servicemarkedssjef ved Strandveien Auto i Trondheim, det ene merkeverkstedet som har forsøkt å finne den mystiske feilen.

Historien om startbatteriet på en 2020-modell Hyundai Kona elbil viser hvor vanskelig det kan være å løse det som tilsynelatende skulle være et enkelt problem.

Vinteren 2020, for fire år siden, kjøpte en bilkunde i Trondheim den nye elbilen fra merkeforhandleren Okkenhaug Bil i samme by. Tre måneder senere, i mai, oppstår for første gang problemene med startbatteriet.

12-voltsbatteriet er helt utladet, og bilen nekter å starte.

Det kommende halvannet året skjer det samme ytterligere fire ganger, ifølge dokumenter Motor har lest. 

Hver gang må bileieren få starthjelp av Hyundai Assistanse, og hver gang er bilen til sjekk hos Okkenhaug Bil, som ikke finner noen årsak til problemene.

Erkjenner

Merkeforhandleren har forsøkt å skifte startbatteriet. De har også gjort omfattende målinger, og gjennomført flere oppdateringer, uten at de greide å løse problemene.

Problemene med startbatteriet oppstår under ulike værforhold, og på forskjellige tidspunkter både i løpet av døgnet og på året. Det skjer altså ikke kun når det er kaldt.

I februar i fjor ble batteriet flatt hele seks ganger i løpet av en periode på knapt to uker. Da oppsøkte bileieren Strandveien Auto, den andre merkeforhandleren til Hyundai i Trondheim.

Også de forsøker å skifte 12-voltsbatteriet. Men problemene fortsatte.

Servicemarkedssjef Åsmund Kviseth ved Strandveien Auto erkjenner at det er vanskelig å finne årsaken til den mystiske feilen.

– Både Okkenhaug Bil og Strandveien Auto har meget flinke teknikere. Men så lenge feilen oppstår sporadisk, og tilsynelatende helt vilkårlig, er det krevende å finne slike strømtrekk, sier han til Motor.

Startbooster

Bileieren klaget til slutt til Forbruker­tilsynet, som ikke greide å mekle til enighet mellom henne og Okkenhaug Bil, hvor hun kjøpte bilen.

Dermed klaget bileieren videre til Forbrukerklageutvalget, som avsier bindende vedtak i tvister mellom blant annet bilselgere og bilkjøpere.

Da kvinnen sendte inn klagen til Forbrukerklageutvalget, anslo hun at startbatteriet på bilen hennes har blitt fullstendig tappet til sammen nærmere 20 ganger.

Til forbrukermyndighetene har hun også forklart at hun ofte har måttet bruke en såkalt startbooster, som er et apparat som brukes til å starte kjøretøy med utladet batteri. Denne startboosteren forteller hun at hun fikk fra Okkenhaug Bil som en midlertidig hjelp.

Men hun mener dette ikke er en akseptabel løsning for en ny bil.

HYUNDAI KONA: Det er en Hyundai Kona av denne typen bilkjøperen i Trondheim har problemer med.

Medhold

Bileieren krevde i begynnelsen å få byttet inn bilen sin og få en tilsvarende ny bil. Da Okkenhaug Bil ikke ville imøte­komme dette, har hun krevd å få heve kjøpet.

I Forbrukerklage­utvalget har hun fått medhold i kravet sitt.

– Når en ny bil har en feil som medfører at 12-voltsbatteriet stadig tømmes for strøm, svarer den ikke til det forbrukeren har grunn til å forvente. Det foreligger dermed en mangel, skriver Forbrukerklageutvalget i sitt vedtak.

Kvinnen betalte 369.000 kroner for Hyundaien vinteren 2020. Forbrukerklage­utvalget har kommet frem til at hun skal trekkes 90.000 kroner for nytten hun har hatt med bilen gjennom disse årene, og at bil­forhandleren dermed skal betale henne 279.000 kroner, mot at de får bilen tilbake.

I tillegg må bilforhandleren betale forsinkelsesrenter helt fra kjøps­tidspunktet. Rentene utgjør ca. 160.000 kroner, som kommer i tillegg til de 279.000 kronene.

– Gjort alt vi kan

I vedtaket fra Forbrukerklageutvalget fremgår det at bilforhandleren er uenig i vedtaket. De mener at bilen er i orden, og at problemene må skyldes eierens bruksmønster, eller eksterne forhold.

Okkenhaug Bil peker blant annet på ugunstige innstillinger i ladeboksen til eieren, dører og luker som står åpne, eller at bilen har for lavt nivå på fremdriftsbatteriet, som årsaker til at startbatteriet tappes.

I et intervju med Motor understreker servicemarkedssjef Even Okkenhaug at de mener det ikke er noe galt med bilen.

– Det er selvfølgelig leit at kunden har hatt slike opplevelser med bilen. Men vi har gjentatte ganger undersøkt den, og ikke funnet at det nå er noe galt med bilen. Vi har gjort alt vi kan for å finne feil, og konkluderer med at det må være eksterne faktorer, sier han.

Avfeier påstandene

I sitt vedtak avfeier Forbrukerklage­utvalget påstandene til merke­forhandleren:

– De har ikke ført bevis for at feilen ikke var til stede på kjøpstidspunktet, skriver utvalget.

Forbrukerklageutvalget påpeker dessuten at problemene med start­batteriet har oppstått en rekke ganger over et langt tidsrom, og at hverken de to merkeforhandlerne eller Hyundai Assistanse har klart å finne årsaken til problemene.

– Det er heller ikke sannsynliggjort at feilen skyldes eksterne faktorer, eller bileierens håndtering av bilen, skriver Forbrukerklageutvalget i sitt vedtak.

Okkenhaug Bil opplyser at de foreløpig ikke har avgjort om de vil akseptere vedtaket, og ta bilen tilbake, eller om de vil ta saken til tingretten, noe de har anledning til.