LITEN BULK: Først etter at han tok av takboksen, så Ove Haugland den lille bulken på Kia Picantoen.

Kostbar bulk:

Bilkonsern saksøkte Ove for bulk til 8000 kr

Et av landets største bilkonsern gikk til rettssak for å slippe å utbedre en liten bulk til 8000 kroner, som bilkonsernet selv mener kan repareres for bare 2–3000 kroner.

Publisert Sist oppdatert

Her er historien om den lille bulken som ble til en årelang konflikt mellom en av landets største bilforhandlere og bilkunde Ove Haugland fra Bergen:

Sommeren 2020 kjøpte Haugland en seks år gammel Kia Picanto av bilkonsernet Mobiles avdeling i Kristiansand. Prisen var 65.000 kroner.

Da han etter kjøpet tok av takboksen på bilen, oppdaget han en liten bulk under et av takboks-festene. Bulken var ikke synlig med takboksen montert.

Grep inn

Haugland reklamerte. Men Mobile, som med milliardomsetning og 33 merkeforhandlere er et av landets aller største bilkonsern, avslo raskt reklamasjonen.

Da Haugland klaget til Forbrukerrådet, grep Mobiles eneeier Ole Grangaard personlig inn.

– For å unngå unødvendig ressursbruk, vil vi presisere at vårt standpunkt er endelig, skrev Grangaard i et brev til Forbrukerrådet.

Fikk medhold

BULKEN: Dette er bulken som havnet i tingretten.

Ove Haugland ble sjokkert over bil­konsernets kunde­behandling.

– Svaret fra Grangaard til Forbruker­rådet gjenspeiler godt hvordan Mobile har møtt meg. De kunne løst saken raskt, men ville ikke komme meg i møte på noen måte, forteller han til Motor.

Haugland tok reklamasjonen videre til Forbrukerklage­utvalget, som avgjør konflikter etter blant annet bilhandel når Forbrukerrådet, nå Forbrukertilsynet, ikke greier å mekle til enighet.

I Forbrukerklageutvalget fikk Haugland fullt medhold.

– Bulken er en skade som en profesjonell bilselger burde kjent til, skriver Forbrukerklageutvalget i sitt vedtak.

De konkluderer med at Haugland burde blitt informert om bulken, som han selv ikke oppdaget fordi det ene takboks-festet var montert over bulken.

Forbrukerklageutvalget vedtok at Mobile må dekke utbedring av bulken, som ifølge en annen merkeforhandler koster 8000 kroner.

Saksøkte Haugland

Forbrukerklageutvalget skal være en enkel og kostnadsbesparende løsning for å avgjøre konflikter mellom selgere og kjøpere.

Men vedtakene kan ankes inn for tingretten, ved å ta ut stevning.

Det var nettopp det Mobile gjorde i denne saken. I stedet for å godta Forbrukerklage­utvalgets vedtak og betale ut de 8000 kronene, engasjerte Mobiles eneeier Ole Grangaard advokat og saksøkte kunden sin med en omfattende stevning for tingretten.

Det hører også med til historien at det var Grangaard selv som kjøpte inn Kiaen.

Grangaard leder et milliardkonsern, men i ledige stunder saumfarer han bruktbilmarkedet og kjøper opp biler fra privatpersoner.

Måtte frakte bilen

I vinter ble tvisten om den lille bulken behandlet i Agder tingrett i Kristiansand. Haugland og hans advokat måtte reise fra Bergen. Mobiles eneeier Ole Grangaard og hans advokat reiste fra Østlandet.

I tillegg krevde Mobile at bilen måtte tas med til rettssaken. Bilen måtte derfor fraktes Hallingdal-Kristiansand tur/retur, fordi den nå er eid av Hauglands datter, som bor der.

I forkant av rettssaken hadde Mobiles advokat Rune Gaustad utarbeidet en dokumentsamling for tingretten på hele 166 sider om den lille bulken.

Mobiles advokat hevdet i retten at den lille bulken av kosmetisk karakter har stor prinsipiell betydning, fordi bulken handler om hvor langt selgers undersøkelses­plikt strekker seg. Mobiles advokat hevder også at selger ikke har undersøkelses­plikt av bruktbiler forut for videresalg, ifølge tingretts­dommen.

SELGER: Kiaen ble solgt av Mobiles avdeling i Kristiansand.

Medhold i tingretten

Men heller ikke i Agder tingrett vant bilkonsernet frem.

Agder tingrett har dømt Mobile til å dekke utbedring av bulken. Tingretten mener bilkonsernet burde oppdaget bulken da de etter oppkjøpet av bilen gikk over den. De påpeker også at bilen ble markedsført som en «pen» bil, som var «pent holdt».

Mobile betalte likevel ikke ut de 8000 kronene innen tingrettens frist. Ove Hauglands advokat måtte true med tvangsinndrivelse før pengene omsider kom på Hauglands konto.

Konflikten er nå løst for Haugland. Men det har skjedd etter stor ressursbruk, både for ham, bilkonsernet Mobile – og for samfunnet.

– Kjempet en kamp

BILKUNDE: Ove Haugland.

Ove Haugland tør ikke selv å tenke på all tiden han har brukt på den lille bulken, fra han først reklamerte til nå – tre år senere.

– Vurderte du selv å gi deg underveis?

– Ja, jeg vurderte det. Men jeg føler jeg har kjempet en kamp for mange forbrukere. Jeg håper Mobile og bilbransjen lærer av denne saken.

Dyr bulk

Motor har innhentet omkostnings­­oppgavene for tingretts­behandlingen til de to advokatene. Disse viser at Mobiles advokat Rune Gaustad har fakturert 96.000 kroner for 36 timers arbeid, mens Hauglands advokat har fakturert langt under halvparten så mye, 38.000 kroner. Begge beløpene er uten moms.

I tillegg kommer tingrettens egne utgifter på anslagsvis ca. 20.000 kroner, ifølge tingretten selv.

På toppen kommer alle timene både bilkjøperen og bilforhandleren har brukt, samt saksbehandlerne som har jobbet med saken hos Forbrukerrådet og Forbrukerklageutvalget.

– Prinsipiell sak

Mobile forsvarer både ressursbruken, og at de valgte å ikke aksepterte Hauglands krav, og heller ikke vedtaket til Forbrukerklageutvalget.

Mobile mener bulken og kundens krav har flere prinsipielle sider. Bilkonsernets eneeier Ole Grangaard går så langt som å si at dommen fra tingretten vil gjøre det både dyrt og vanskelig å selge bruktbil.

Les mer om hva Grangaard og hans advokat sier i denne saken.

Risikerte smell

Selv om Ove Haugland vant konflikten mot Mobile, ville rettsreglene for forbrukertvister normalt gjort at han hadde gått på en økonomisk smell.

Reglene for idømmelse av sakskostnader i saker hvor det er konflikt om små pengebeløp, under 250.000 kroner, gjør at Haugland kun får dekket totalt 14.000 kroner av utgiftene han selv har hatt, og for advokathjelpen han fikk.

I realiteten har saken kostet ham det mangedobbelte, bare i reelle utlegg.

– Meningsløst

Reglene er til for å beskytte først og fremst forbrukere som taper. I denne saken får reglene paradoksalt motsatt effekt.

Tingretten kunne imidlertid brukt en unntaksbestemmelse i lovverket om at Mobile skulle dekket alle Hauglands kostnader. Det valgte tingretten å ikke gjøre.

Det er Hauglands advokat kritisk til.

– Det er fullstendig meningsløst at tingretten ikke benytter muligheten loven gir, til å gi Mobile en skikkelig smekk og lærepenge ved å pålegge dem alle omkostninger i saken. Denne saken har vært misbruk av domstolene, sier Hauglands advokat, NAF-advokat Per Albert Sætersdal til Motor.

Sorenskriver uenig

Det er domstolleder og sorenskriver Robert Versland ved Agder tingrett ikke enig i.

– Jeg synes sakskostnadsreglene som gjelder for småkravsaker som denne, er et godt eksempel på et regelverk som effektivt sørger for proporsjonalitet mellom en saks økonomiske verdi, sakskostnadene og kostnadsrisikoen, skriver Versland i en epost til Motor.

Han mener reglene sikrer en god og rimelig tilgang til domstolene. Sorenskriveren er heller ikke enig med Hauglands advokat om at Mobile misbruker domstolene ved å ta bulken til tingretten.

– Det er min oppfatning at slike saker som denne ikke belaster domstolen uforholdsmessig.

Sjokkert

Heldigvis for Ove Haugland har forsikrings­selskapet hans vært greie, og dekket alle hans kostnader, minus en liten egenandel.

Haugland er likevel sjokkert over Mobiles opptreden, spesielt da han under rettssaken hørte fra Mobile-eier Ole Grangaard at det ville kostet Mobile bare 2000 kroner å utbedre bulken.

– I stedet for å reparere til den kostnaden, valgte de å la meg som kunde og samfunnet bruke betydelige ressurser på denne saken. Det er forkastelig og respektløst. Det virker som Mobile ikke har respekt for enkeltkunder, forbruker­lovgivningen eller forbruker­myndighetene.

2–3000 kr

Ole Grangaard bekrefter at bulken kunne vært reparert på en rimelig måte.

– Jeg kan bekrefte at jeg anslo at man kunne ha utbedret den aktuelle bulken for en kostnad i størrelsesorden 2–3000 kroner. Men det endrer ikke det faktum at vi fastholder at bulken ikke representerer noen mangel.

– Hva er din kommentar til Hauglands uttalelser om at Mobile ikke har respekt for kunder, forbrukerlovgivningen eller forbrukermyndighetene?

– Vi har selvfølgelig respekt for både enkeltkunder, forbrukerlovgivning så vel som forbrukermyndigheter. Men det å ha respekt innebærer nødvendigvis ikke at man alltid er enig med verken enkeltkunder, forbrukermyndigheter eller de som håndterer lovgivningen.

I denne artikkelen kan du lese mer om hvorfor Mobile saksøkte Ove Haugland.