UTEN KASKOFORSIKRING: Tesla Norge har kun ansvarsforsikring, ikke kaskoforsikring, på bilene de låner ut til kundene sine.

Råkjørte og krasjet:

Tesla krever 400.000 kr etter skade på lånebil uten kasko

Tesla Norge krever at en kvinne i Asker skal betale nærmere 400.000 kroner for skader på lånebilen hun lånte. Tesla har ikke kaskoforsikring på lånebilene sine.

Publisert Sist oppdatert

Kvinnen kjørte av veien og krasjet med et tre i det Tesla hevder var stor hastighet, langt over fartsgrensen.

Tesla hadde ikke kaskoforsikring på lånebilen kvinnen fikk fra verkstedet, en to år gammel Tesla Model 3. Tesla krever dermed hele sitt tap fra kvinnen.

Det reagerer kvinnens advokat på.

– Det økonomiske tapet skulle vært begrenset av Tesla, skriver advokatfullmektig Heidi K. Skovdahl i Deloitte Advokatfirma i et prosesskriv Motor har lest.

Ikke kasko

Tesla har ikke kaskoforsikring på noen av bilene de selv eier, erfarer Motor.

Bilene Tesla eier, inkludert utlånsbilene til kundene, har kun ansvarsforsikring. Tesla er såkalt selvassurandør. Det betyr at de i realiteten er sitt eget forsikringsselskap.

Det får store konsekvenser for kundene som låner bil. De risikerer å få kjempehøye krav mot seg.

– Kundene tar en stor risiko ved å låne bil av Tesla, sier Vigdis Svennungsen, leder for NAF Advokat.

Inntil nå har det vært helt ukjent for henne at Tesla ikke kaskoforsikrer utlånsbilene sine, og at kundene risikerer høye krav mot seg.

30.000 kr

Historien til Asker-kvinnen bekrefter risikoen.

For halvannet år siden, 4. september i 2021, kjørte kvinnen av veien med lånebilen, som hennes daværende samboer hadde fått låne av Tesla, fordi egen bil var på verksted.

Ifølge prosesskrivet fra kvinnens advokat ble det ikke undertegnet noen avtale for lånet av lånebilen. Etter ulykken ble kvinnen først avkrevd 2500 euro for egenandel. Beløpet tilsvarer 30.000 kroner etter dagens kurs.

Beløpet skal ifølge prosesskrivet være standard sats ved skader på lånebil, og kvinnen skal ha betalt pengene.

Etter det Motor erfarer, er dette ikke en standardsats, men en maksimal sats i tilfeller der det ikke har vært uaktsom bruk av bilen.

Totalvraket

Over ett år senere, i november i fjor høst, kom det store sjokket for kvinnen: Tesla Norge fremsatte et krav om at kvinnen skal betale ytterligere 365.000 kroner til Tesla, i tillegg til sakskostnadene som påløper i en rettssak.

Totalbeløpet utgjør hele markedsverdien av lånebilen, fratrukket verdien av batteriet, som Tesla mener kan gjenbrukes.

Kvinnen har nektet å betale pengene, og til uka møtes partene i Ringerike, Asker og Bærum tingrett.

Ifølge et prosesskriv fra Teslas advokat, advokatfullmektig Thea A. Sørensen hos Wikborg Rein Advokatfirma, skal kvinnen ved utforkjøringen ha kjørt i over 120 km/t i 40-sonen.

Bilen ble totalvraket, og Tesla mener fartsovertredelsen var både grov og uaktsom. Derfor krever Tesla at kvinnen dekker alle deres kostnader.

Fikk bot

Kvinnen fikk en bot på 9000 kroner etter ulykken og mistet førerkortet for en periode. Kvinnens advokat, advokatfullmektig Heidi K. Skovdahl, viser til rettspraksis om avkortning i forsikringssaker, og mener kvinnen i verste fall bør dekke kun 30 prosent av Teslas tap.

Det utgjør 109.000 kroner.

Kvinnens advokat stiller også spørsmål ved riktigheten av Teslas påstander om hastigheten før utforkjøringen.

Advokaten viser til at kvinnen ikke fikk alvorlige personskader, og at det ikke samsvarer med en hastighet på over 120 km/t. Advokaten påpeker også at kvinnen kun fikk en «mild» reaksjon fra politiet.

– Høy egenandel

Vigdis Svennungsen, leder for NAF Advokat, er svært overrasket over både den høye egenandelen til Tesla, og at lånebilene til Tesla ikke er kaskoforsikret.

– På lånebiler forutsetter vi at det er helt ordinære egenandeler på 6–8000 kroner. 2500 euro er altfor mye, og så høyt at det må opplyses om det, sier Svennungsen.

– Uhørt

Svennungsen har lang erfaring som advokat i bilsaker. Hun har aldri ført hørt om at lånebiler mangler kaskoforsikring.

– Manglende kaskoforsikring på lånebil er helt unormalt og helt uhørt. Tesla kan ikke på en slik måte velte risikoen over på kundene sine. Kundene tar en stor risiko ved å låne bil av Tesla.

Hun påpeker imidlertid at man må påregne å måtte betale en høyere egenandel enn standard-egenandelen, dersom man har brukt bilen uaktsomt. Men avkortning etter utforkjøring skal være på mye mindre enn 100 prosent av bilens verdi, sier hun.

Advokatene til kvinnen og til Tesla har ikke besvart Motors henvendelser.