4 KR/KM: Møller krevde ekstra betalt for leasingbilen.

Ville ha 12 tusen ekstra:

Møller sendte ekstra­regning og saksøkte kunden

Norges største leasingselskap, Volkswagen Møller Bilfinans, er dømt for urettmessig å kreve penger fra en av kundene sine.

Publisert Sist oppdatert

Dagen etter at bilkunden ble enig med Møller Bil om kjøpesummen for en Audi, fikk han en ekstra og uventet regning fra Møller.

Denne regningen hadde ikke Møller sagt noe om da bilkunden og Møller Bil forhandlet pris. Bilkunden klaget derfor på regningen.

Men Møller sto på sitt, og begjærte utlegg og sendte inn forliksklage mot kunden sin.

Bilkunden hadde leaset Audien gjennom Volkswagen Møller Bilfinans, som er Norges største leasingselskap. Bilen ble levert av Møller Bil på Jæren.

Drøyt ett år senere, i fjor sommer, ønsket bilkunden å kjøpe ut leasingbilen. Etter at bilforhandleren til Møller, Møller Bil, og leasingselskapet til Møller, Volkswagen Møller Bilfinans, hadde snakket sammen, fikk bilkunden et kjøpstilbud fra Møller Bil.

Krevde 4 kr/km

Dagen etter inngått kjøpsavtale med Møller Bil, fikk bilkunden ekstraregningen fra Volkswagen Møller Bilfinans på 12.368 kroner. Leasingselskapet krevde pengene, fordi bilkunden skal ha kjørt flere kilometer enn avtalt mens han leaset bilen.

Møller viste til leasingavtalen, og krevde fire kroner for hver overkjørt kilometer.

Sandnes forliksråd frifant bilkunden. Møller-selskapet svarte med å saksøke bilkunden sin. Møller krevde i tingretten at bilkunden både skulle betale de 12.368 kronene, og 5700 kroner for inkassoomkostninger, og kostnader til namsfogden og forliksrådet.

Tapte i tingretten

Men heller ikke i Sør-Rogaland tingrett nådde Møller gjennom med sine krav. Tingretten konkluderer med leasingavtalen ikke gir Møller rett til å kreve kunden for overkjørte kilometer.

– Leasingavtalen regulerer ikke utkjøpssituasjonen, skriver tingretten i sin dom.

Tingretten påpeker også at det ikke ble sagt noe om ekstragebyret, hverken i Møllers kjøpstilbud til bilkunden, eller i den øvrige kommunikasjonen som bilkunden hadde med Møller.

– Det er ikke sannsynliggjort eller anført at Volkswagen Møller Bilfinans kommuniserte til kunden at han ville få ytterligere kostnader, skriver tingretten.

MØLLER-TALSPERSON: Gurli Høeg Ulverud.

Møller er også dømt til å betale bilkundens saksomkostninger.

Vurderer rutinene

Motor har spurt Volkswagen Møller Bilfinans om de vil endre rutinene og kontraktene sine som følge av dommen, eller om de anker dommen.

Kommunikasjonsdirektør Gurli Høeg Ulverud i Møller Mobility Group sier at de tar dommen til etterretning, og at de skal «gå gjennom dokumentasjonen».

– Det er derfor litt for tidlig for oss å svare konkret på hvordan vi skal følge opp dette videre. Men vi vil selvsagt gjøre en grundig evaluering og gå gjennom våre rutiner.

Motor har også spurt hvorfor det ikke ble nevnt noe om gebyret før etter at kjøpstilbudet var lagt frem, og akseptert av kunden. Det svarer hun ikke på.