RUST: Toyotaen var kraftig rustskadet.

Bruktbilsvindel:

Denne rust­bomben ble EU-godkjent

Den EU-godkjente Toyotaen var trafikkfarlig. EU-kontrollen fremsto som fiktiv og ikke reell.

Publisert Sist oppdatert

En bruktbilkjøper fra Bodø gikk skikkelig i bruktbilfella:

Han kjøpte en 15 år gammel Toyota Hiace av bruktbilforhandleren Rosenborg Motor i Trondheim for 124.000 kroner. I salgsannonsen sto det at bilen nettopp var EU-godkjent, og at det er en «driftssikker varebil».

Men kort tid etter overtakelsen oppdaget bruktbilkjøperen at bilen har store og alvorlige rustskader. Kontroller av bilen hos NAF og hos merkeverkstedet Nordvik avdekket omfattende feil og mangler, med blant annet rustskader i bærende konstruksjoner og på bremserør, samt på understellet.

– Trafikkfarlig

NAF beskrev rustskadene som så alvorlige at bilen er å anse som trafikkfarlig, og at den ikke må brukes. Utbedring av rusten vil koste mer enn kjøpesummen.

Merkeverkstedet påpekte at det er store rusthull, og at bilen ikke skulle vært EU-godkjent.

– Den burde ikke vært godkjent med rust i bærende konstruksjoner, skriver merkeverkstedet i en rapport.

Også verkstedet frarådet å bruke bilen. Bilkjøperen har derfor måttet kjøpe seg en annen bil.

Tvangsavviklet

EU-kontrollen ble utført av et nå tvangsavviklet bilverksted i Trondheim, mens bilen var eid av innehaveren av dette verkstedet.

Statens vegvesen ble kjent med de alvorlige manglene på den nylig EU-godkjente bilen, og bilens eierforhold. Vegvesenet ga verkstedet advarsel for brudd på forskriften om periodisk kjøretøykontroll.

IKKE REELL: Det var så mye rust at EU-kontrollen ikke var reell, mener vegvesenet.

– Vi har grunn til å tro at kvaliteten på kontrollen er dårlig, fordi testrapporten fra NAF avdekker blant annet rustskader på bremserør og karosseri, skriver Vegvesenet i et vedtak Motor har lest.

Men alvorlig rust og en ikke-reell EU-kontroll var ikke de eneste problemene med Toyotaen.

Bruktbilkjøperen fikk heller ikke dokumentasjon på at registerreimen var byttet, slik han ble lovet. Dessuten virket ikke håndbrekket som det skulle, og de lovede piggdekkene fulgte ikke med.

Har du lest disse sakene fra Motor?

– Uten grunn

Bilkjøperen krevde å få heve kjøpet, og i Forbrukerklageutvalget fikk han medhold. Bilforhandleren ville ikke akseptere vedtaket, og gikk til tingretten. Men også i tingretten har bilkjøperen fått medhold.

Salten og Lofoten tingrett viser til at selv om bilen var 15 år gammel da bruktbilkjøperen reklamerte, er feilene og skadene omfattende, alvorlige og kostbare.

– Det fremstår som at EU-kontrollen ikke var reell, skriver tingretten.

Tingretten har også konkludert med at bruktbilforhandleren har gått til sak uten grunn. De viser blant annet til at bruktbilfirmaet under rettssaken selv vedgikk at bilen ikke er driftssikker.

Taus

Daglig leder Yasin Inal i Rosenborg Motor ønsker ikke å svare på spørsmål fra Motor om dommen.

Bruktbilforhandleren hevdet i retten at bruktbilkjøpet ble gjort med dem som mellommann, og at selgeren var en privatperson. 

Tingretten konkluderer med at bruktbilforhandleren er ansvarlig, og i dommen er det bruktbilforhandleren som er dømt til å betale tilbake kjøpesum, renter og erstatning – ikke privatpersonen.