VIRKER IKKE: Mange bompengebrikker virker rett og slett ikke.

Bombrikker fungerer ikke:

– Kast brikken, sier Fremtind Service

Fremtind Service har latt være å skifte ut bompengebrikker, til tross for at de visste at de ikke fungerte. I stedet ber de kundene kjøre uten bombrikke, selv om bompengeselskapene da må granske bildene i bomstasjonene.

Publisert Sist oppdatert

– Kast brikken, er budskapet fra Fremtind Service.

Dette vekker kraftige reaksjoner hos Fjellinjen, det største bompenge­selskapet.

– Fremtind Service har ikke levert det de er pliktige til, men har likevel fått fullt betalt. Dette påfører oss ekstra kostnader, som kunne ha vært brukt til drift, og til opprustning av kollektivtrafikk og nye gang- og sykkelveier, sier administrerende direktør Janne Oddaker i Fjellinjen.

Gransker bilder

Bompengeselskaper, som blant annet Fjellinjen, registrerer passeringer i bomstasjonene, og rapporterer dette videre til de såkalte utsteder­selskapene, som sender ut bompengebrikker og fakturaer for bompasseringer til kundene.

Bompengeselskapene sliter med at stadig flere passeringer i bomstasjonene skjer med brikker som ikke fungerer, eller at bileieren ikke har montert brikken i bilen. Dermed må bompengeselskapene årlig granske flere hundre millioner bilder.

10 millioner

Motor har skrevet at bare i fjor måtte bilder til nærmere 300 millioner bom­passeringer sjekkes. 10 millioner av disse passeringene måtte også granskes manuelt, fordi det var vanskelig å se registrering­snummeret.

Granskningen koster mange millioner kroner årlig, og fører til at mer penger enn nødvendig går til administrasjon, enn til å nedbetale bomveiprosjektene.

Annet budskap

Offisielt ønsker utstederselskapene, altså firmaene som utsteder bombrikkene og som sender oss bompengeregningene, at vi skal bruke bompengebrikkene – og montere dem korrekt.

Det største av utstederselskapene, Fremtind Service, vil også at kravet om å ha bombrikke i bilen skal bli strengere, ifølge kommersiell direktør Svein Skovly.

Men på kundeservice til Fremtind Service er budskapet et annet.

– Kast brikken

FREMTIND SERVICE-DIREKTØR: Svein Skovly.

Da Motors journalist tok kontakt med kundeservice som privatperson, for å spørre hvorfor passeringene til privatbilen ikke registreres med bombrikken, men kun med bilder, kom kundeservice med oppsiktsvekkende meldinger:

– Det kan hende at brikken er defekt eller at den har gått tom for batteri. For deg har det ikke noe å si, du kjører med alle fordeler, skrev kundeservice, og la til:

– Du kan kaste brikken hvis du vil.

Kommersiell direktør Svein Skovly i Fremtind Service sier at dette ikke er korrekte svar å gi kundene.

– Dette følger vi opp, sier han.

Uten batteri

Mange kunder har ikke fått byttet ut bombrikkene sine, slik de skulle.

Skovly bekrefter overfor Motor at det har vært stort behov for bombrikker, blant annet på grunn av alle de nye bomstasjonene i Tromsø og Ålesund.

Selskapet henger derfor etter med utskiftning av bombrikker som ikke lenger fungerer. Det er kunder som har kjørt uten fungerende batteri siden 2021, selv om Fremtind Service ser batteristatusen til brikkene.

– Men nå er utskiftningen av disse i full gang, sier Skovly.

Utstederselskapene, som Fremtind Service, Flyt og Skyttel, får 1,75 prosent av passeringstakstene for å sende ut bombrikker og kreve inn penger for bompasseringene.

Reagerer

FJELLINJEN-DIREKTØR: Janne Oddaker.

Bompengeselskapet Fjellinjen er svært kritisk. De hevder dette har vært et langvarig problem.

– Vi er skuffet over at det fortsatt ikke er rettet opp. Vi har tatt opp denne problemstillingen tidligere både med Fremtind Service i leverandørmøter, og med Statens vegvesen som tilsynsmyndighet, sier administrerende direktør Janne Oddaker i Fjellinjen til Motor.

Nå vil Fjellinjen skrive brev både til Fremtind Service og vegvesenet.

– Vi kommer til å sende et formelt brev til Statens Vegvesen og Fremtind Service. Der vil vi på ny oppfordre til å få brakt forholdene i orden, sier Oddaker, og legger til:

– For Fjellinjen er det viktig at Fremtind Service gir riktig informasjon til kundene sine. Vi forventer at dette blir fulgt opp på en hensiktsmessig måte.

– Må montere

Ikke-fungerende brikker er bare en del av problemet. Mange lar også være å montere bombrikken i bilen.

– Vi ser at mange ikke gjør det av estetiske årsaker, sier Svein Skovly i Fremtind Service.

Men det er i strid både med Autopass-regelverket og kundenes avtalevilkår å ikke montere bombrikken korrekt.

– I avtalevilkårene og regelverket kommer det klart frem at det er krav om avtale og korrekt montert bombrikke for å få rabatt og andre fordeler, sier Skovly.

Han påpeker at inntil videre får man alle brikke-fordelene, som 20 prosent rabatt, timesregel og passeringstak, selv om brikken ikke er montert korrekt. Granskning av bildene som tas dokumenterer at kjøretøyet har Autopass-avtale.

– Men risikoen for feil øker betraktelig, påpeker han.

Logiske brister

Dette har Motor nylig skrevet om. Polestaren til Erlend Vandvik i Trondheim ble registrert i en bomstasjon i Tromsø, bare 44 minutter etter at han hadde passert en bomstasjon i trønderbyen.

– Nå er Polestar en rask bil. Men at jeg har forflyttet meg fra Trondheim til Tromsø på 44 minutter, må være ny rekord. Jeg er usikker på om F35-flyene klarer det, skrev Vandvik i en munter klage til bompengeselskapet sitt.

Bomselskapene greier ikke å avdekke slike logiske brister. Dermed ble Vandvik fakturert for en bompassering han ikke har gjort, og han måtte klage for å få tilbake pengene.

Det viste seg at bompengeselskapet feilaktig registrerte hans registreringsnummer på et helt annet kjøretøy som passerte en bomstasjon i Tromsø.

Strengere regler

Dersom du ikke tilfeldigvis oppdager slike feilregistreringer, slik Vandvik gjorde da han skulle skrive reiseregninger, taper du penger på brikker som ikke fungerer, eller som mange ikke vil ha i bilen.

Manglende brikker og ikke-fungerende brikker fører også til at bompengeselskapene bruker mer penger på administrasjon enn de ville gjort dersom alle eller mange flere hadde bombrikker som fungerte.

Ifølge kommersiell direktør Svein Skovly ønsker utstederselskapet Fremtind Service nå strengere regler for bruk av bombrikker.

– Det største problemet er at mange bilister velger å ikke feste bombrikken i bilens frontrute. For å øke kvaliteten og redusere kostnadene for både operatører og utstedere, ønsker vi oss et strengere krav om bruk av brikke. Det vil være til alles beste, sier Skovly, og legger til:

– Autopass-systemet fungerer veldig godt. Hovedtyngden av feilsituasjonene hadde forsvunnet om alle brukte brikkene som de skal.