TAUSHET ER GULL: Hovedkontoret til Møller Mobility Group på Frysja i Oslo.

KOMMENTAR:

Nei, Møller, dette bestemmer dere ikke

Møller-konsernet vil bestemme hvem som skal lage journalistikk i Motor når klager på bilene deres er tema. Det vil de ikke få lov til.

Publisert Sist oppdatert

Vår dekning av klagesaker handler oftere om Tesla og bilmerkene i Møller-gruppens portefølje, enn om andre merker og forhandlere. 

Det kan ha flere grunner: Kanskje har de flere feil enn andre merker, kanskje ligger forklaringen i det enkle faktum at de selger flere biler enn de andre.

Vi vet ikke, for det finnes ikke offentlig tilgjengelige data som gir grunnlag for å konkludere om disse forholdene i Norge.

Men Motor og NAF mottar et stort antall henvendelser fra mennesker som har handlet hos Møller og opplever at bilen ikke fungerer som den skal – og at serviceløpet er langt mindre problemfritt enn de er stilt i utsikt.

I tillegg er det en lang rekke saker med misfornøyde Møller-kunder til behandling i Forbrukerklageutvalget, som avgjør tvister i forbrukersaker. 

Motors beslutning

Slike saker er det ikke mange medier som skriver om. Desto viktigere er det for oss at slik journalistikk prioriteres høyt.

Hver fjerde personbileier i Norge er medlem av NAF, og arbeidet for et trygt og problemfritt bilhold er selve kjerneoppdraget for landets største forbrukerorganisasjon. Og med NAF som utgiver er det naturlig for oss i Motor å bruke mye ressurser på å dekke saksfeltet om forbrukernes rettigheter.

Men med et viktig premiss:

Motor redigeres etter Redaktørplakaten, med de plikter og rettigheter som følger av den. Det betyr at det til enhver tid er Motors redaktør som avgjør hva Motor skriver om – og hvem som gjør det. Det bestemmer ingen andre.

Ikke NAF.

Og selvfølgelig ikke Møller Mobility Group eller import-underbruket Harald A. Møller.

Et unntak

For arbeid med forbrukerjournalistikk gjelder samme føringer som for alt annen redaksjonell virksomhet underlagt prinsippene i Vær varsom-plakaten, sentralt her står retten til samtidig imøtegåelse. Den som utsettes for kritikk, skal få anledning til å gi sin versjon før artikkelen publiseres.

Men det er redaksjonens rett og plikt å gjøre prioriteringer blant de uttalelsene partene kommer med.

Det hører til sjeldenhetene at medier publiserer alt som blir sagt eller skrevet i en slik sammenheng. Men det skjer unntak.

Denne kommentaren du nå leser, handler om et slikt unntak.

Bedre vitende

Selve saken er i prinsippet enkel: Motor vil lage en reportasje om en tvist mellom en kunde og en Møller Bil-avdeling som skal for retten. Forhåndsreportasjer om rettssaker har norske medier drevet med i mer enn 100 år.

Men Møller vil ikke svare på spørsmål, og kommunikasjonsdirektør Gurli Høeg Ulverud skriver i et tilsvar at «vi ikke står fritt til å kommentere fordi den jo skal rettslig behandles».

Hun skriver i beste fall mot bedre vitende. Selvfølgelig kan de kommentere hvis de vil. Møllers advokater ønsker derimot ingen forhåndsprosedyre i mediene, noe som er i deres fulle rett.

Men det er flaut når Møllers kommunikasjonsdirektør hevder at det er loven som hindrer dem. Advokatforeningens regler for god advokatskikk oppfordrer til å vise «særskilt tilbakeholdenhet» om forestående eller pågående rettssaker. Med reglene inneholder ikke noe forbud på dette punktet. Ytringsfriheten veier tyngre, også for advokaten og Møllers kommunikasjonsmedarbeidere.

Må vente

I sin samme uttalelse beklager hun seg over at saken er skrevet av en journalist som har gitt uttrykk for at han misliker Møller.

Og, ja, det stemmer. Journalisten – som flere ganger har fått priser fra norske presseorganisasjoner for arbeidet han har utført om bilistenes forbrukerrettigheter – har kommet i skade for å si at han opplevde at Møllers kommunikasjonshåndtering var like dårlig som deres kundebehandling.

Selv om det i prinsippet kan være sant, burde han ikke si det, og det ble beklaget – både fra journalisten selv og fra meg som ansvarlig redaktør.

I dialogen om den aktuelle saken kom han med et hjertesukk om at «dere fornekter dere ikke», etter at en kommunikasjonsmedarbeider i Møller-systemet advarte om fare for skjev dekning hvis bare den ene parten kom til orde. I etterkant har Møller-medarbeideren omtalt dette som utskjelling på det groveste. Vel …

Derfor må vi altså vente til selve rettssaken for å høre hva Møllers representanter har å si.

Vi lover å rapportere om utfallet.

— — —

Møller har i ettertid svart på kommentaren her.