STASELIG BIL: Bentley Continental, 2004-modell.

Tom-Ivar sjokkert over behandling:

Kolliderte med Bentleyen, ble politi­anmeldt av If

Tom-Ivar Moe ble politi­anmeldt, krevd for penger av forsikringsselskapet sitt og erklært uønsket som kunde, etter at han kolliderte med Bentleyen sin.

Publisert Sist oppdatert
KRITISK TIL IF: Tom-Ivar Moe.

– Jeg er selvsagt ikke If-kunde lenger, sier Tom-Ivar Moe i Brønnøysund.

Han er fortsatt sjokkert over behandlingen han fikk av forsikringsselskapet sitt, etter at hans flotte Bentley Continental kolliderte med en bobil.

Kollisjonen endte ikke bare med at han ble politianmeldt og krevd for penger av If. Politiet utferdiget også tiltale mot ham.

Men rettssaken endte med full frifinnelse, etter at påtalemyndigheten selv la ned påstand om at Tom-Ivar Moe skulle frifinnes – både i straffesaken og i det sivile erstatningskravet fra forsikringsselskapet.

– Underkjente takst

Vi spoler tilbake til mai 2021.

– Da hadde jeg et lettere sammenstøt med en bobil, forteller Tom-Ivar Moe, og legger til:

– Det var min feil. Jeg aksepterte umiddelbart skyld.

Skadene i fronten på den eksklusive Bentleyen ble taksert til 250.000 kroner.

– Men taksten ble underkjent av If. De krevde at bilskadefirmaet fant deler andre steder enn hos Bentley.

Taksten ble dermed redusert med 60.000 kroner, ifølge Moe.

– Spetakkel

Mens det britiske luksusmerket kunne sende deler på ekspress med tre dagers leveringstid, ble bilen til Moe stående på verksted i mange måneder, fordi det var vanskelig å skaffe deler fra andre kanaler enn direkte fra importøren.

Moe valgte derfor å skaffe noen av delene selv. Samtidig benyttet han anledningen til å oppgradere bilen for drøyt 25.000 kroner, som han selv betalte.

Etter at bilen omsider var ferdig reparert, spurte han If om å få litt kompensasjon for ventetiden.

– Men da startet spetakkelet, forteller Moe.

KOLLIDERTE: Bentleyen fikk skader i fronten.

Døgnmulkt

If mente han hadde svindlet dem. De erklærte ham uønsket som kunde og sa ham opp, forteller Moe. 

Det førte til at han fikk begjæring om avskiltning fra Statens vegvesen, og han ble ilagt døgnmulkt for manglende ansvarsforsikring, ifølge ham selv.

Tom-Ivar Moe ble også politianmeldt – og If krevde forsikringsoppgjøret betalt tilbake.

– Forut for en politianmeldelse gjør vi alltid en grundig utredning, og deretter en nøye vurdering av hvilke skritt vi eventuelt tar videre, forklarer kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Frifunnet

Kort tid etter anmeldelsen ble Moe tiltalt for forsikringssvindel og innkalt til straffesak i tingretten i Brønnøysund.

Men under en oppsiktsvekkende rettssak tidligere i år la aktor, politifullmektig Hanne Norgaard Hjemdal, ned påstand om frifinnelse både i straffesaken og i det sivile erstatningskravet fra If.

If hadde i forkant av rettssaken bedt politiet om å få dømt Moe i det sivile erstatningskravet samtidig som domfellelse i straffesaken. Forsikringsselskapet krevde å få betalt tilbake reparasjonsutgifter.

Ifølge dommen fra Helgeland tingrett kom imidlertid aktor under rettssaken til at bevisene ikke holdt for domfellelse.

Tingretten var enig og frikjente Tom-Ivar Moe i en enstemmig dom, som nå er rettskraftig.

– Frafalt krav

– Vi forholder oss til den frifinnende straffedommen og har også frafalt det sivile erstatningskravet, sier Sigmund Clementz i If.

– Hva synes dere om dommen fra Helgeland tingrett?

– Vi går ikke inn i detaljer i dommen eller hva vi synes om utfallet. 

– Sett i ettertid, kunne If gjort noe annerledes i denne saken?

– Saken inneholder mange elementer og detaljer som vi ikke går inn i.

Tom-Ivar Moe selv er glad for at han ble trodd.

– Etterpå fikk jeg også tilbake døgnmultene jeg måtte betale, og oppsigelsen av meg som kunde ble trukket tilbake.

Men han vil ikke forsikre verdiene sine i If lenger.

– Nei, jeg er selvsagt ikke If-kunde nå.

Han setter spørsmålstegn ved at et forsikringsselskap kan redusere en takst og kreve reparasjon med deler sendt fra andre kanaler enn produsenten Bentley.

Spare penger

If forklarer at de ville spare penger.

– Vi gjorde en prisundersøkelse på originale deler via andre leverandører, for å se om det kunne være en besparelse. De første prisene vi fikk fra verkstedet, var kunstig høye. Etter undersøkelser fant vi ut at originaldeler fra en annen leverandør kunne gi oss bedre betingelser, sier Sigmund Clementz i If, og legger til:

– Vi ba derfor verkstedet om å kontakte leverandøren for å bestille originale deler der.

Motor har spurt bilskadeverkstedet om If, etter deres skjønn, hadde grunn til å politianmelde Moe, og kreve penger fra ham. Bilskadeverkstedet har ikke besvart Motors henvendelser.