Kjell vant bom-konflikt:

Bomselskapet nekter å betale tilbake

Bompengeselskapet tapte i forliksrådet, men nekter å tilbakebetale alle pengene til Kjell Rønning.

Publisert Sist oppdatert

Bompengeselskaper

  • Flyt er et av syv myndighetsgodkjente utstederselskap, som utsteder bompengebrikker, og krever inn penger for passeringer. I praksis er utstederselskapene bompengeselskaper.
  • Her er oversikten over alle utstederselskap, med linker til de enkelte selskapene man kan tegne bompengeavtale med.
  • Fem ulike bompengeselskaper har ansvaret for selve bomstasjonene i hvert sitt geografiske område. Oversikten over disse er her.

– Dette bør alle bileiere få vite om, sier Kjell Rønning i Sarpsborg.

Høsten 2021 solgte han firmabilen som han brukte i firmaet sitt. En av medarbeiderne hans ringte bompengeselskapet, og sa opp bompengeavtalen på bilen, ifølge ham.

– Bompengeselskapet bekreftet muntlig at oppsigelsen var mottatt.

Litt senere samme høst fikk Rønning og firmaet hans en faktura som han stusset litt på, men som han da konkluderte med var for resterende passeringer i hans eiertid.

Deretter kom det ingen flere fakturaer på lenge, trolig fordi den nye eieren av bilen hadde opprettet egen bompengeavtale.

Budbil

Ett år senere, høsten 2022, overfører den nye eieren bilen fra seg som privatperson til firmaet sitt.

– Dessverre ble bilen da brukt som budbil. Det skulle vise seg å ikke være heldig for meg, sier Kjell Rønning.

For plutselig dumper det månedlige fakturaer fra bomselskapet på opp mot over 3000 kroner ned til Rønning. Årsaken er trolig at den nye eieren sa opp bompengeavtalen på seg selv, og ikke opprettet ny bompengeavtale da firmaet hans overtok bilen.

Fakturaene Rønning fikk, ble ved en feil betalt av Rønnings firma, uten at han sjekket godt nok.

Først våren 2023 slår hans nye regnskapsfører alarm.

Frifunnet

Kjell Rønning ser da at fakturaene gjelder bompasseringer for bilen han solgte nesten to år tidligere og nekter da å betale to fakturaer som han mottar i mai og juni 2023.

Bompengeselskapet Flyt nekter imidlertid å ettergi, og konflikten havner i forliksrådet.

Bompasseringene i de to fakturaene utgjorde opprinnelig 3350 kroner, men med omkostninger og gebyrer har bomselskapet Flyts krav økt til 9400 kroner. På toppen kommer også forsinkelsesrenter og møtegebyr for forliksrådet.

I en dom fra forliksrådet i Sarpsborg blir Rønning frifunnet fra å betale disse pengene, med begrunnelse i at bilen har passert bomstasjoner med en annen bompengebrikke etter at Rønning solgte den.

Bompengeselskapet er uenig i dommen, men aksepterer den.

– Ja, vi er uenige i dommen. Men vi valgte å ikke anke, bekrefter daglig leder Jahn Erik Stenhaug i Flyt.

Skriftlig bekreftelse

Bompengeselskapet vil imidlertid ikke betale tilbake 16.900 kroner som Rønning og hans firma allerede har betalt i bompenger etter at bilen ble solgt. Rønning har prøvd å få pengene fra nåværende eier av bilen, siden det er denne personen som har stått for passeringene. Men Rønning får ikke kontakt med vedkommende.

15.000 av de 16.900 kronene påløp etter at den nye eieren overførte bilen fra seg selv til firmaet han drev.

– Med budfirma har han ofte passert bomstasjoner, konstaterer Rønning – som har gått gjennom alle passeringene.

Han er helt sikker på at bompengeavtalen ble sagt opp da han solgte bilen, og at han fikk muntlig bekreftelse på det. Men han har det ikke skriftlig.

Han viser også til at han sa opp avtalen på samme tidspunkt som mange bompengeavtaler ble overført fra et tidligere firma til Flyt. Han tror derfor det er en mulighet for at oppsigelsen har glippet i overføringsprosessen.

Nekter

Bompengeselskapet Flyt er like sikre på at bompengeavtalen ikke ble sagt opp, og at overføringen ikke har skylden.

Derfor vil bompengeselskapet Flyt heller ikke ettergi hverken 16.900 kroner, eller 15.000 av disse kronene, selv om forliksrådet har frifunnet Kjell Rønning for samme type passeringer for 3350 kroner.

Motor har spurt daglig leder Jahn Erik Stenhaug i Flyt om hvorfor. Han svarer slik:

– Bilen har passert bomstasjoner og utløst bompenger. Kunden har løpende mottatt fakturaer, og burde sagt opp abonnementet slik at regningene kunne havnet hos ny eier. Det kan ikke være slik at en bil kan passere gratis hvis man lar være å si opp abonnementet i forbindelse med eierskifte.

Rønning rister på hodet over svaret til bompengeselskapet. Nå vil han gå til forliksrådet igjen, for å få tilbake 16.900 kroner som han mener han feilaktig har betalt.

– Flyt har tapt saken, men vil ikke innrømme feil, og de håper tydeligvis at jeg gir meg. Men det vil jeg ikke.