MANGEÅRIG KONFLIKT: Mjøstunet boligsameie på Gjøvik.

Mangeårig parkeringskrangel:

Ektepar ville ha større p-plass – tok maler­kosten fatt

Det eldre ekteparet var så misfornøyd med bredden på parkeringsplassen sin, at de tok frem malerkosten og malte opp nye linjer – slik at deres parkeringsplass ble større enn naboenes.

Publisert Sist oppdatert

Beboere og styret i et boligsameie på Gjøvik har i mer enn 10 år kranglet om bredden på parkeringsplassene i sameiet.

Konflikten startet for alvor en gang mellom 2010 og 2012. Da malte vaktmesteren i Mjøstunet boligsameie opp nye bredder på tre parkeringsplasser.

Det eldre ekteparet mente at deres plass dermed ble mindre enn den var da de overtok parkeringsplassen noen år tidligere.

Misfornøyde naboer

Ekteparet tok frem malerspannet og malerkosten selv, og malte på nytt, slik at deres parkeringsplass fikk en bredde på 2,60 meter, mens de to naboplassene fikk bredder på henholdsvis 2,40 og 2,20 meter.

Ekteparets plass ble altså henholdsvis 20 og 40 centimeter bredere enn plassene til naboene.

Det likte ikke naboene. Den ene naboen påpekte i et skriv at ekteparets oppmerking førte til at han fikk for liten parkeringsplass.

2,5 meter

Bredden på parkeringsplasser er gjenstand for mange små og store konflikter. Mange bileiere skyr dessuten parkeringsanlegg med trange parkeringsplasser.

Forskningsinstituttet Sintef anbefaler at parkeringsplasser bør ha en bredde på 2,50 meter.

Dersom det er vegger på den ene siden eller på begge sider, bør bredden være henholdsvis 2,80 og 3 meter, mener Sintef.

– Urettferdig

Det eldre ekteparet på Gjøvik hevdet at de ved kjøpet av leiligheten i 2005 fikk en plass som var noe større enn en del andre plasser i sameiet. Dette var viktig for ekteparet, siden den ene ektefellen hadde helseutfordringer.

De mente at parkeringsplassen deres ble like bred etter at de selv malte opp plassen, som den var da de kjøpte leiligheten og parkeringsplassen.

Naboene mente imidlertid det var urettferdig at ekteparet hadde større plass enn de andre.

– De har mer plass enn alle vi andre, skrev en annen nabo i forbindelse med et sameiermøte noen år etter at ekteparet var fremme med malerkosten.

– Ingen rimelighet

Styret i sameiet har jobbet med konflikten i mange år, fremgår det av dokumenter Motor har lest.

For to år siden bestemte styret i sameiet at parkerings­plassene igjen skulle merkes opp, og nå slik at alle de tre plassene fikk en bredde på 2,40 meter.

– Det er rimelig og rettferdig at de tre plassene er like store. Styret kan heller ikke se noen rimelighet i eller grunn for at disse tre plassene skulle være ulike fra starten av, het det i protokollen fra et styremøte i sameiet.

Tapte i tingretten

Før styrevedtaket gikk den ene ektefellen bort. Etter styrevedtaket gikk den gjenlevende ektefellen til forliksrådet, hvor sameiet ble frifunnet.

Ektefellen ga seg ikke og saksøkte boligsameiet. Men også i Vestre Innlandet tingrett har boligsameiet fått medhold.

Tingretten har i en fersk dom frifunnet sameiet.

Tingretten mener det ikke er bevist at det daværende ekteparet i 2005 fikk en parkeringsplass som var så bred som 2,60 meter. De har dømt den gjenlevende ektefellen til å betale sameiets saksomkostninger på 52.000 kroner.

Motor har spurt advokat Ole-Sverre Midling-Hansen om hans klient anker dommen. Han har foreløpig ikke besvart henvendelsen.