PÅTRENGENDE: Markedsrådet mener Dag Rune Flåten (innfelt) er påtrengende overfor kunder som har kjøpt Møller-biler.

Dag Rune Flåten:

Bøtelegges for å sende bileiere tekstmeldinger

Får du tekstmelding fra denne mannen, må han nå betale 5000 kroner i bot.

Publisert Sist oppdatert

– For meg blir det et regnestykke som ikke går opp, erkjenner Dag Rune Flåten overfor Motor.

Forbrukermyndighetene mener bileierne må beskyttes mot Flåten og det de mener er hans påtrengende henvendelser om å bli med ham på massesøksmål. 

Forbrukertilsynet vedtok derfor i fjor høst at Flåten skal forbys å sende ut tekstmeldinger til eiere av Volkswagen-konsernets biler.

Flåten klaget på vedtaket, og i forrige uke avslo Markedsrådet klagen.

Det innebærer at Forbrukertilsynets forbudsvedtak opprettholdes, og at Flåten vil få en saftig tvangsmulkt på 5000 kroner hver gang han sender ut en tekstmelding til bileierne uten at han på forhånd har innhentet samtykke.

– Grovt

Motor har flere ganger skrevet om Dag Rune Flåtens masseutsendelser av tekstmeldinger til bileiere som han mener har krav på erstatning fra Volkswagen og den norske importøren Møller. Flåten ønsker at flest mulig bileiere skal være med på et massesøksmål, mot å betale inn penger til ham.

Massesøksmålet fikk tidligere i vår en bråstopp i Oslo tingrett.

Nå har Flåten altså møtt ytterligere et hinder. 

Markedsrådet mener Flåten har begått en grov overtredelse av markedsføringsloven ved å sende ut tekstmeldingene.

Gjentatte ganger

Markedsrådet, som er et domstol­lignende forvaltningsorgan som behandler klager over vedtak truffet blant annet av Forbrukertilsynet, viser til at Forbrukertilsynet gjentatte ganger har bedt Flåten om å stanse utsendelsen av SMS.

– Men Flåten har likevel ikke vist noen vilje til å innrette seg etter loven. Han har fortsatt å sende tekstmeldinger, selv etter at han ble varslet om vedtaket, og etter at han bekreftet at han ikke ville sende ut flere meldinger, heter det i vedtaket fra Markedsrådet.

Markedsrådet konkluderer derfor med at det er behov for en kraftig tvangsmulkt som virker avskrekkende.

– Det skal ikke lønne seg å overtre forbudsvedtaket, skriver Markedsrådet.

– Profittmotiv

Flåten har i mange år holdt på med lignende saker også mot andre næringsdrivende. Markedsrådet mener tjenestene hans har et «profittorientert motiv», og at tekstmeldingene har et «kommersielt budskap».

Han har tidligere drevet sitt arbeid gjennom et aksjeselskap. Nå har han et enkeltpersonforetak, men overfor Markedsrådet hevder han at han driver med informasjonsarbeid og arbeider med massesøksmålene som en «frivillig privatperson».

Dag Rune Flåten liker ikke Markedsrådets vedtak.

– Vedtaket gjør at norske bileiere ikke får vite at de har rett på erstatning. Jeg vil få 5000 kroner i bot for hver berørt bileier jeg informerer om hans rett på erstatning via SMS, selv om bileier er takknemlig, melder seg på i klagesaken og oppnår erstatning. Isolert sett er dette uproblematisk for bileier. Men for meg blir det et regnestykke som ikke går opp, skriver Flåten i en epost til Motor.

Tre av fem tapte

Forbrukerrådet og NAF har flere ganger forklart hvorfor de aller fleste norske bileiere ikke har krav på erstatning etter Volkswagen-konsernets dieselskandale, også kalt «dieselgate».

De som likevel mener å ha det, har kunnet klage til Forbrukertilsynet og videre til Forbrukerklageutvalget.

Forbrukerklageutvalget behandlet vinteren og våren 2023 fem saker mot Volkswagen AG og den norske importøren Harald A. Møller.

En gjennomgang Motor har gjort, viser at i tre av sakene fikk bilkundene avslag i sine krav, mens i to av sakene fikk bileierne henholdsvis 17.000 kroner og 20.000 kroner i prisavslag og erstatning fra importøren og produsenten.

Disse to bileierne krevde opprinnelig prisavslag og erstatning på totalt ca. 60.000 kroner hver.

Importøren Harald A. Møller påpeker at vedtakene til Forbrukerklageutvalget konkluderer med at det hverken forelå mangler på bilene, eller unormale verditap for eierne.

Motor har spurt direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Øyvind Rognlien Skovli, om importøren og produsenten Volkswagen AG aksepterte vedtakene. I en epost svarer han ikke direkte på spørsmålet, men skriver at de har «gjort opp med de det gjelder».

Ønsker tips

Forbrukertilsynet ønsker nå tips fra bileiere som mottar tekstmeldinger fra Flåten med oppfordring om å være med på massesøksmålet hans.

– Vi ønsker henvendelser hvis det skjer, sier underdirektør Mats Bjønnes.