NABOKRANGEL: Naboene med garasjen til venstre har parkert bilene sine på denne måten, slik at naboene med garasjen til høyre ikke kan bruke sin garasje.
NABOKRANGEL: Naboene med garasjen til venstre har parkert bilene sine på denne måten, slik at naboene med garasjen til høyre ikke kan bruke sin garasje.

Naboer i heftig parkeringskrangel:

– Det frem­stilles som at vi er gærninger

En nabokrangel om veirett, tilgang til garasje og parkering har gått så langt at den ene parten har plassert ut stein­blokker og dermed hindret naboen tilgang til garasjen sin.

Publisert Sist oppdatert

– Det fremstilles som at vi er to gærninger som det har klikket for. Men vi har virkelig prøvd å få en dialog med naboene, uten å lykkes med det, sier kona i den ene halvparten av tomannsboligen.

I høst plasserte hun og mannen hennes ut store steinblokker på et område mellom garasjene til seg og naboen.

Steinblokkene er plassert på nabo­grensen. Fordi nabogrensen bare er tre meter unna garasjeporten til naboen, fører steinblokkene til at denne naboen ikke klarer å komme seg inn eller ut av garasjen med bilen.

STEINBLOKKER: Den ene naboen har plassert disse steinblokkene på sin side av nabogrensen, slik at naboen med garasjen til venstre nå ikke kommer inn og ut av garasjen med bilene sine.
STEINBLOKKER: Den ene naboen har plassert disse steinblokkene på sin side av nabogrensen, slik at naboen med garasjen til venstre nå ikke kommer inn og ut av garasjen med bilene sine.

– Hinsides

Motor har intervjuet begge naboene. Ingen av dem vil at vi skal bruke navn eller bilde av dem.

De har – ikke overraskende – en svært ulik fremstilling av nabokonflikten i et nabolag i Lier ved Drammen.

Begge skylder på naboen for at konflikten om veirett, parkering og tilgang til garasje har eskalert så mye at de nå har havnet i retten med hverandre.

– At naboene våre har gått til det skrittet å sette opp steinblokker, er helt hinsides, sier kvinnen i den ene boligen.

Steinblokkene har ført til at hun og samboeren hennes nå ikke kan bruke garasjen.

– Vi kommer rett og slett ikke inn og ut der med bilen. Det er jo riv, ruskende galt.

KONFLIKTFYLT NABOSKAP: Naboene bor vegg i vegg, med inngangspartier like ved hverandre. På bildet ser vi hjørnet av steinblokkene som er lagt ut.
KONFLIKTFYLT NABOSKAP: Naboene bor vegg i vegg, med inngangspartier like ved hverandre. På bildet ser vi hjørnet av steinblokkene som er lagt ut.

Tre meter

Tomannsboligen ble bygget for 12 år siden, med felles innkjørsel – og en tinglyst veirett, slik at beboerne i den ene halvdelen av tomanns­boligen kan kjøre over eiendommen til den andre halvdelen av tomannsboligen, for å komme frem til egen garasje og egen bolig.

Garasjene er vendt mot hverandre, med nok plass mellom garasjene til at man i utgangspunktet kan kjøre greit inn og ut av begge garasjene.

Men grensen mellom de to enhetene er mye nærmere den ene garasjen enn den andre. Nabogrensen går bare tre meter utenfor den ene garasjeporten.

– Ikke enige

Naboene har kranglet i fire år, siden den siste av naboene flyttet inn. Begge naboene beskylder hverandre for å ha stengt for hverandres biler.

Naboen i enheten som har satt opp steinene, sier følgende:

– Når naboen har parkert foran vår garasje, kommer ikke vi inn eller ut av vår garasje.

De mener naboene har brukt deres eiendom nærmest som et fellesareal.

Naboen i enheten som har fått satt opp steinene rett foran egen garasje, sier følgende:

– Vi er ikke enig om hva som er parkering og hva som er korte stopp. Etter at de i april sa vi ikke skulle stoppe der, har vi bare brukt plassen til å snu.

80.000 kr

Naboene som er utestengt fra garasjen sin, gikk til tingretten med krav om at steinblokkene ble tatt vekk i en begjæring om såkalt midlertidig forføyning.

Der la begge naboene frem en rekke bilder som de mener er beviser. Disse bevisene har Motor begjært innsyn i.

Tingretten avslo kravet, med begrunnelse i at naboene som har satt opp steinblokkene, har satt dem opp på egen eiendom – og at den tinglyste veiretten ikke gjelder på dette området.

Dermed blir steinblokkene liggende.

Naboene som tapte, er dømt til å betale 80.000 kroner i saksomkostninger til naboen. I tillegg har de sine egne advokatutgifter.

NATTLIGE BILDER: Det ene paret tok dette bildet midt på natten av naboens bil, som sto parkert på feil side av nabogrensen.
NATTLIGE BILDER: Det ene paret tok dette bildet midt på natten av naboens bil, som sto parkert på feil side av nabogrensen.

Vurderer anke

Motor har spurt begge naboene hva de nå skal gjøre.

– Det står i veiretten at vi skal ha tilgang til eiendommen vår. Da må vi også kunne passere det nå sperrede området. Vi diskuterer derfor en anke, sier naboene som tapte.

– Kan det være mulig å komme til en minnelig løsning?

– Det er liten mulighet for det.

– Har dere vurdert å fjerne steinblokkene selv?

– Da ødelegger vi annen manns eiendom. Det er ikke lov.

Hun forteller at det dessuten ikke er lett å bygge en ny vei, slik at de får sin egen adkomst til eiendommen sin.

Heller ikke naboene som har satt opp steinblokkene, tror på en minnelig løsning.

– Det beste hadde vært en minnelig løsning. Men nå er det ikke mulig. Absolutt ikke, sier kvinnen i nabohuset.

Bruksforbud

Det hører for øvrig med til historien at Lier kommune har lagt ned midlertidig bruksforbud for begge garasjene.

Det viser seg at den ene garasjen i sin tid er satt opp på feil plass på eiendommen. Den skulle vært satt opp lenger unna den andre garasjen. Da hadde heller ikke nabogrensen blitt et problem for å kunne bruke garasjen.

Dessuten har ingen av garasjene fått midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest av Lier kommune.

Kommunen behandler nå disse spørsmålene.