PRISENE STIGER: Råvarer som plast og aluminium blir dyrere, noe som gjør alle biler dyrere. Dessuten øker prisene på nikkel og kobber, som elbilene spesielt er avhengige av.

Kraftig økning i råvareprisene:

Derfor vil prisen stige på nye biler

Høyere råvarepriser fører til at prisene på nye biler kommer til å stige. For norske bilkjøpere virker en sterkere krone i motsatt retning.

Publisert Sist oppdatert

Nylig annonserte BMW at de beregner at kostnadene deres for 2021 øker med ti milliarder bare på grunn av økte råvarepriser, spesielt rhodium, palladium og stål.

Flere andre bilprodusenter konstaterer at regningene for cråvarene som er kritiske for bilproduksjonen, blir høyere.

– Vi merker definitivt motvind i råvaremarkedet, sa Ford-toppsjef Jim Farley i forrige uke, ifølge Autoblog.com.

– Vi ser et prisstigningspress i ulike deler av industrien vår på måter vi ikke har sett på mange år, sier Farley.

Kostnadene presses opp

Den internasjonale råvareindeksen Bloomberg Commodity Spot Index steg sist uke til sitt høyeste nivå siden 2011. Indeksen for metaller har steget med 21 prosent hittil i år.

Kostnadsøkningene som skyldes dyrere råvarer fortsetter altså globalt å bli stadig mer omfattende og medfører uunngåelig at biler blir dyrere å produsere.

Kobber, for eksempel, nådde nylig sin høyeste notering på 11 år, og analysefirmaet Goldman Sachs tror prisen på kobber kan stige ytterligere 20-25 prosent de neste 12 månedene. Rå-aluminium har steget jevnt hele måneden og nærmer seg nå 2500 dollar per tonn, skrev Maskinregisteret forrige tirsdag.

Etterpørselen høyere enn tilbudet

Bakgrunnen er, ifølge samme kilde, et høyt privat konsum i Europa, galopperende fraktpriser på containergods fra Asia og stadig høy toll inn til Europa på mange materialer.

Også prisene på plastprodukter er i økning og nikkel blir dyrere. Både kobber og nikkel brukes i stor utstrekning i produksjonen av elbiler.

Globalt har økt etterspørsel, i stor grad hjulpet av hjelpepakker utløst av pandemien, ført til at tilbudet sliter med å holde følge, med stigende priser som resultat.

På grunn av halvlederkrisen, som gjør at bilproduksjonen forsinkes fordi fabrikantene ikke får de nødvendige mikroprosessorene og andre elektroniske komponenter i tide, vil etterspørselen i bilmarkedene være vesentlig høyere enn tilbudet i flere måneder fremover.

Selgers marked

Det vil i sin tur føre til at bilprodusenter og importører i mindre grad enn vanlig vil ha skrupler med å la bilkundene få regningen.

Analytikere i JPMorgan Chase & Co. anslår at råvarene som behøves til en bil var blitt 83 prosent dyrere bare det siste året. Disse utgjør i snitt ca. 10 prosent av produksjonskostnadene for en bil, hvilket tilsier at prisen på en vanlig bil til rundt 350.000 kroner ville stige med 8,3 prosent.

Hvis den norske kronen fortsetter å styrke seg som den har gjort de siste månedene, vil det i oppveie for en del av dette.

Kortversjonen er likevel: Biler vil bli dyrere.