ENDRING: Fra årsskiftet endres reglene når disse bilene selges fra forhandler.

Lovendring:

Nå blir bilkjøp tryggere

Fra 1. januar er forbrukerkjøpsloven endret, og bilkjøp blir tryggere.

Publisert Sist oppdatert

Kjøper du bil fra bilforhandler nå, etter årsskiftet, får du bedre rettigheter enn dersom du kjøpte bil før. Fra 1. januar er forbrukerkjøpsloven endret.

Endringene blir spesielt merkbare i bilbransjen. På flere områder får bilkjøperne bedre rettigheter.

Har du lest disse sakene?

Dette er de fem viktigste endringene:

1.

Bilforhandlerne får økt bevisbyrde, og må dokumentere at feil og mangler ikke var til stede på bilen ved overtakelse i de to første årene etter kjøpet.

 Tidligere var denne perioden på bare seks måneder.

2.

Biler kan ikke lenger selges med generelle forbehold som «som den er», «som den står», eller det engelske «as is».

Selgerne må dermed gi mer spesifikk og mer nøyaktig beskrivelse av bilen enn det som har vært vanlig. Endringen vil trolig føre til økt bruk av tilstandsrapporter. NAF tror at fjerning av generelle forbehold også senker terskelen for å kunne klage.

3.

Bilforhandlerens adgang til å rette feil og mangler blir kraftig snevret inn. Nå blir det som hovedregel kun mulig med ett utbedringsforsøk.

Men obs! Advokatene til bilbransjen har allerede spisset blyantene sine. De råder bilforhandlerne de bistår, om å informere kundene om at ett forsøk på retting kan bestå av flere trinn. Da kan de ta inn bilen på verksted flere ganger, har advokat André Marthinussen Larsen i Bjerkan Stav Advokatfirma tidligere uttalt til Bilnytt [for abonnenter].

4.

Terskelen for å heve bilkjøpet blir betydelig lavere. 

Nå må forhandleren bevise at mangelen er uvesentlig. Tidligere var det bilkjøperen som måtte bevise at mangelen er vesentlig.

5.

Appene i moderne biler skal heretter være selgerens juridiske ansvar. 

Det betyr at du kan klage til bilforhandleren dersom appene ikke virker.

Den nye forbrukerkjøpsloven stiller også krav til hvor lenge appene skal fungere.

I denne utførlige artikkelen kan du lese mer om alle endringene.

Frykter endringene

Endringene i forbrukerkjøpsloven gir rett og slett bilforhandlerne grå hår, har bransjenettstedet Bilnytt tidligere skrevet.

En løsning som trekkes frem som et mottrekk mot endringene, er at bilforhandlerne skreddersyr kontraktene til hver enkelt kunde, og ikke bruker standardkontrakter, ifølge advokat André Marthinussen Larsen. Da kan bilselgerne avtale seg bort fra mangelansvar, slik at kundene dermed mister rettigheter.

Privatsalg

Endringene fører til at det blir enda større forskjell på bruktbilkjøp fra forhandler og bruktbilkjøp fra en annen privatperson. Årsaken er at kjøp fra privatperson reguleres av kjøpsloven, som er en annen lov – og som ikke endres tilsvarende.

Endringene fører også til at det blir enda mindre grunn til å selge bilen gjennom formidlingssalg og i mellommannssalg. Les mer om også dette i denne artikkelen.

PS!

Endringene i forbrukerkjøpsloven gjelder kjøp også av andre varer og tjenester, ikke bare biler.