DOBLING: Nye bensinbiler kan få svært høye takster.

Byvekstavtalen:

Mener Oslo­pakke 3 blir et «bompenge­sjokk»

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har blitt enige om forslag til bompengetakster, og forlengelse av Oslopakke 3 til 2045

Publisert

Avtalen som ligger til grunn for enigheten mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, skal styre prioriteringer av vedlikehold og fornying i områdene. 

Oslopakke 3 er en overordnet plan for utbygging og finansiering av veier og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus.

– Den justerte prosjektporteføljen har en total ramme på 93,2 milliarder kroner for perioden 2025–2045. Bompengene skal fortsatt fordeles med 60 prosent til Oslo og 40 prosent til Akershus. Avtalen skal endelig godkjennes av bystyret i Oslo og fylkestinget i Akershus, melder Statens vegvesen i en pressemelding.

De ser positivt på at det er en stor vekst i nullutslippskjøretøy som passerer i bomringene, samtidig så har dette redusert inntektene. Løsningen er – ikke overraskende – å økte taksten. Dette skal innebære «moderate trinnvise økninger for både fossile og elektriske kjøretøy.»

Økte takster

 • Økningen i kroner for elbiler vil bli den samme som for fossile biler. Normaltaksten for elbil fra 1.1.2025 vil øke fra 16 kr til 19 kr utenom rushtiden og fra 23 til 25 kr i rushtiden. I 2026 økes takstene med ytterligere 1 kr utenom rush og 2 kr i rushtiden.
 • Taksten for fossile biler fra 1.1.2025 økes med 3 kr utenom rushtiden (til 36 kr), og med 4 kr i rushtiden (til 43 kr). I 2026 økes takstene med ytterligere 1 kr utenom rush og 2 kr i rush.
 • Det innføres dobbel takst for nye, fossile personbiler i løpet av 2026, forutsatt at Stortinget åpner for et slikt virkemiddel.

Det blir også noen unntak:

 • Takstfritak for el-lastebiler, hydrogen og biogass til og med 2030 kombinert med økning for tunge fossile kjøretøy fra 2026.
 • Takstfritak for varebiler på el og hydrogen til og med 2030.

NAF mener løsningen er dårlig:

– Dette blir en sjokkregning. Vi frykter at bomringene blir stående som en mur rundt byene i all fremtid, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF, i en pressemelding.

IKKE FORNØYD: Ingunn Handagard, pressesjef i NAF, frykter at bomringene blir stående som en mur rundt byene i all fremtid.

Oslopakke 3 er en del av byvekstavtalen i Oslo. Avtalen dekker veibygging og kollektivtrafikk rundt hovedstaden.

Konflikt

Oslo er én av byene som har inngått byvekstavtale med staten. Bergen, Stavanger, Trondheim og Tromsø har også slike avtaler. 

Avtalene forutsetter bompenger som en del av finansieringen, og for å hindre at biltrafikken inn til byene øker.

– Bompenger er ikke lenger en midlertidig løsning for byene. Oslo setter et eksempel som viser at politikerne ikke har andre verktøy for å finansiere bytransporten. Vi frykter at stadig mer av finansieringen blir skjøvet over på bilistene på ubestemt tid, sier Handagard.

NAF mener målene i byvekstavtalene, der bompengene både skal skaffe finansering og holde biltrafikken nede, står i konflikt med hverandre. Lykkes man med å få ned trafikken, vil finansieringen svikte.

– Dette er et dilemma som hverken er løst i Oslo med dagens avtale, eller noen av de andre byene med byvekstavtale. Vi mener den eneste løsningen er økt statlig finansiering av prosjektene. Vi mener målene i avtalene må vurderes på nytt. Nå holdes byene i en evig runddans av stadig økte bompenger,  sier Handagard.

Dette er hovedprioriteringene i Oslopakke 3:

 • Vekt på tiltak som bidrar til nullvekstmålet og til å nå mål om reduserte klimagassutslipp
 • Hovedfokus på å gjennomføre igangsatte prosjekter, ta vare på den infrastrukturen vi har og å prioritere midler til å styrke kollektivtilbudet i regionen.
 • Igangsatte prosjekter: Fornebubanen inkludert nye vogner, nytt signalsystem (CBTC) for T-banen og oppgradering av Majorstuen stasjon
 • Reinvestering og vedlikehold av T-bane og trikk
 • Drift av kollektivtrafikk, med blant annet økte midler til drift av kollektivtransporten i Akershus og forsterket rutetilbud i Groruddalen
 • Videre planlegging av T-baneforlengelse til Visperud/Skårer
 • Røatunnel
 • Ensjøsvingen
 • Videre planlegging av T-banetunnel gjennom sentrum, sett i sammenheng med helhetlig utredning av fremtidig løsning for T-baneinfrastrukturen