«VI ER I RUTE»: Herbert Diess mener de største hindringene tilhører fortiden for gigantkonsernet han leder.
«VI ER I RUTE»: Herbert Diess mener de største hindringene tilhører fortiden for gigantkonsernet han leder.

Volkswagen-sjef Herbert Diess:

– Bilens fremtid er lysende!

Volkswagens toppsjef Herbert Diess mener bilen fortsatt vil stå for 85 prosent av persontransporten i 2030. Han tror VW kommer til å være verdensledende på elbil fra 2025.

Publisert

Volkswagen-konsernet har presentert strategien frem mot 2030. Men selv om strategiretningen har fått navnet «New Auto», understreker VW-sjefen at selskapet ikke lenger skal anse seg som en bilprodusent.

Gruppen skal derimot transformeres til å bli det de kaller et «programvaredrevet mobilitetsselskap».

Ikke desto mindre sier Diess:

– Vi har satt oss som strategisk mål å bli den globale markedslederen for elektriske kjøretøy. Og det er vi godt i rute med.

Men det er altså digitaliseringen – data og programvare – som skal være drivkraften bak selve endringsprosessen frem til 2030, i det Diess kaller den største omveltningen i mobilitetens verden siden overgangen fra hester til biler.

Lysende fremtid

– Basert på data og programvare blir den neste og mye mer gjennomgripende endringen overgangen mot mye sikrere, smartere og til slutt, selvkjørende biler. For oss betyr det at teknologi, hurtighet og stordrift vil være viktigere enn i dag, sa Diess og oppsummerte:

– Bilens fremtid, fremtiden for individuell mobilitet, er lysende!

Ifølge konsernsjefen vil nettopp individuell mobilitet fortsette å være den viktigste transportformen i 2030. Personer som kjører, eller blir kjørt, enten det er i selveide, leasede, delte eller leide biler vil fortsatt utgjøre 85 prosent av mobiliteten - og det er disse 85 prosentene som skal være kjernevirksomheten til Volkswagen, understreker Herbert Diess.

Herunder inkluderer han fremtidige såkalte mobilitetstjenester som eksempelvis selvkjørende drosjer, robotaxier.

Bærekraft og klima

2030-målet er selvsagt ikke noe mål i seg selv, men en deletappe innenfor et større perspektiv med bakgrunn i Paris-avtalen for klimaet og med et mål om å drive fullstendig klimanøytralt innen 2050. I 2040 skal «nesten» 100 prosent av alle nye kjøretøyer fra gruppen ha null utslipp.

Med utgangspunkt i 2018-nivået planlegger VW-gruppen å ha redusert sitt karbon-avtrykk med 30 prosent i 2030. Samme år skal andelen batterielektriske biler ha nådd 50 prosent.

«Fossile inntekter» nødvendig

Ifølge VWs anslag vil markedet for biler med bensin- og dieselmotor vil reduseres med 20 prosent de neste ti årene, mens elbilsalget vokser raskt og etter hvert vil utgjøre den ledende teknologien.

Underveis baserer gruppen seg på at det er nettopp salget av biler med forbrenningsmotor som skal sørge for de nødvendige inntektene for å fortsette å investere i digitalisering og i elbiler.

For bare noen måneder siden kom nyheten om hvordan Volkswagen skal importere en ny SUV-modell fra Kina til Tyskland for å skaffe cash til elbilene.

750 milliarder!

Og penger behøves: Bare for perioden frem til 2025 er det øremerket 73 milliarder euro (750 milliarder kroner) i investeringer i det VW kaller «fremtidsteknologiene».

Men i VW-sjefens optimistiske visjon er det disse som vil gjøre bilismens fremtid så lysende. Bilene vil ikke bare være rene, men også bortimot helt sikre. I tillegg vil de bli stadig rimeligere.

– I dag skyldes nesten alle ulykker menneskelig svikt – feilvurderinger eller tretthet. Den virtuelle sjåføren vil bli mye bedre og tryggere enn noe menneske, sa Diess.

Løser flere problemer

–Bilene vil ha null utslipp, selv store SUV-er vil være miljøvennlige og bærekraftige. Bilene mister nesten alle sine negative sider. Det er også gode sjanser for at de blir mindre kostbare sier Diess.

VW-sjefen forklarer dette med at prisene på elbiler stadig vil gå ned og nesten overalt er elektrisitet en billigere energikilde enn fossilt drivstoff, samtidig som elbiler er vesentlig mer energieffektive.

Diess understreker at miljøregnestykket forutsetter at stadig mer av energien i fremtiden vil være fornybar. Dessuten skal råvarene i bilene gjenvinnes. Det samme gjelder batteriene, men først etter at de har tjenestegjort som energilager mot slutten av livssyklusen.

Stabiliserer strømnettet

En annen del av visjonen er at elektriske biler vil ende opp med å være en del av løsningen på forsyningsutfordringene for elektrisk kraft.

Koblet til nettet med mulighet for å sende strømmen begge veier, slik VW og andre kommer til å muliggjøre, vil et stort antall elbiler kunne bidra til å jevne ut belastningen på strømnettet og dermed stabilisere det.

Det skjer ved at elbilene utgjør et slags enormt kollektivt «nødbatteri» i et smartere forsyningssystem for elektrisk kraft, for å møte effekttoppene.

Dette kan dessuten gjøres med strøm som er lagret mens det er forsyningsoverskudd av fornybar energi – energi som ellers ville gått til spille.

Data og omskolering

Gruppen anslår at data- og programvarebasert salg vil ende opp med å gi en tilleggsomsetning på 30 prosent på toppen av salg av fossil- og eldrevne biler.

Slik vil det totale mobilitetsmarkedet vokse fra rundt to trillioner euro i dag til cirka fem trillioner euro i 2030, altså drøyt 50.000 milliarder kroner etter dagens euro-kurs.

Men hva med den nødvendige kompetansen?

En av de store utfordringene Diess selv konstaterte da det ble nærmest full krise under utrullingen av den første elbilen av den nye generasjonen, ID.3, var mangelen på egen, kyndig arbeidskraft innenfor data og digitalisering.

I dag arbeider rundt halvparten av Volkswagen-gruppens 660.000 ansatte med tradisjonell bilproduksjon. Et enormt program for å videreutdanne og omskolere arbeidsstokken er derfor en sentral del av strategiplanen for å sørge for at konsernet de neste årene har den teknologikompetansen som skal til for å løfte det inn i den nye tidsalderen.

Med den nye strategien New Auto gjør ikke Herbert Diess noe annet enn å fylle ut med detaljer de tydelige signalene han ga i desember i fjor.

Da varslet han den totale omstillingen VW nå har begynt på gjennomføringen av: