BRUKTBILGARANTI: Bruktbilselgere som gir garanti uten forbehold, kan gå på en liten smell.
BRUKTBILGARANTI: Bruktbilselgere som gir garanti uten forbehold, kan gå på en liten smell.

Ga garanti, nektet etterpå:

Må betale for utbedring av 12 år gammel bil

Bruktbilkunden kjøpte en 12 år gammel Toyota Auris med feil og mangler som hun etter lovverket ikke kunne klage på. Likevel får hun penger av bruktbilselgeren for utbedring av lakken.

Forbrukerkjøpsloven gir forbrukerne mange rettigheter. Men rettighetene er ikke ubegrensede. Spesielt på eldre bruktbiler skal det mye til for å få gjennomslag for påstander om feil og mangler.

På bruktbilen en kvinne fra Sunnfjord kjøpte for 75.000 kroner, ble det etter kjøpet avdekket flere feil og mangler.

Men feilene og manglene er ikke av en slik art at bruktbilselgeren etter lovverket er ansvarlige for dem.

Halvparten

Likevel får kvinnen nå penger igjen fra selgeren av den eldre Toyotaen.

Årsak: Bruktbilselgeren ga en uforbeholden garanti.

Bruktbilen ble nemlig solgt med en såkalt 50/50-garanti innenfor tre måneder eller 3000 kilometer. Det betyr at feil og mangler dekkes med 50 prosent.

Kvinnen fikk ikke overlevert garantivilkår. Hun fikk derimot forklart, ifølge henne selv, at hun uten kostnad skulle få feil og mangler reparert innenfor garantitiden.

Generell garanti

Da kvinnen fremmet kravet, nektet bruktbilselgeren i Follo utenfor Oslo å reparere. Men Forbrukerklageutvalget, som behandler bruktbilkonflikter, ser annerledes på det.

– Selgeren har gitt en generell garanti, slik at alle feil som oppstår med bilen innenfor garantitiden, i utgangspunktet er omfattet av garantien, skriver Forbrukerklageutvalget i sitt vedtak.

De mener noen av feilene er å anse som normal slitasje. Men ikke lakkproblemene. Bilen har blitt delvis omlakkert, og det er bobler og rust i lakken.

Enstemmig

Utbedring av lakken vil koste 22.000 kroner, og Forbrukerklageutvalget har vedtatt at bruktbilselgeren må dekke halvparten av dette – altså 11.000 kroner.

Vedtaket er enstemmig gjort av de tre juristene i utvalget, selv om den kvinnelige bruktbilkunden heller ikke har lagt frem en sakkyndig uttalelse om det hun mener er mangelfull lakkering.