TOLLBELAGT: Bildet er fra en bilutstilling i Shanghai i Kina.

EU bekrefter:

Innfører straffe­toll på kinesiske elbiler

EU-kommisjonen bekrefter torsdag den varslede straffetollen på kinesiske elbiler. Tiltaket er midlertidig, og et endelig vedtak skal tas i oktober.

Publisert

Tollsatsene varierer fra 17,4 til 37,6 prosent. Dette legges på toppen av dagens toll på 10 prosent og innføres allerede på fredag.

Selskapet BYD får en straffetoll på 17,4 prosent, Volvo-eier Geely 19,9 prosent, mens statseide SAIC får en ekstra toll på 37,6 prosent.

EU-kommisjonen frykter ikke at dette vil føre til at elbiler blir dyrere, noe som kan forsinke det grønne skiftet. Det handler om å beskytte europeisk bilindustri og arbeidsplasser ved å sørge for like vilkår, heter det fra kommisjonen.

Kommisjonen legger vekt på at elbilindustrien i Kina tjener på «urettferdige subsidier» fra kinesiske myndigheter, noe de mener kan skade produsenter i EU-land.

Samtaler mellom representanter for EU og Kina har pågått lenge, og vil fortsette fram til beslutningen i oktober, ifølge EU-kommisjonen.

Dersom medlemslandene går inn for permanent toll på kinesiske elbiler, vil disse gjelde for fem år.

EUs handelskommisjonær Valdis Dombrovskis sier at han ikke ser noen grunn til en gjengjeldelse fra kinesisk side.

Kinesiske myndigheter sier at de vil «bruke alle mulige midler for å trygge kinesiske interesser», ifølge Reuters.

Tollen skal innkreves i form av bankgarantier som eventuelt må betales når et endelig vedtak tas i oktober.