SKAL OPPLYSE: Er bruktbilen brukt til trafikkskoleopplæring, skal det opplyses.

Bruktbilfirma feilinformerte:

Kjøperen fikk aldri vite at bilen var brukt av trafikkskole

Bruktbilfirmaet krysset av i salgskontrakten for at bilen ikke var blitt brukt som trafikkskolebil. Men det stemte ikke.

Publisert

Et drøyt halvår etter at en kvinne fra Sørlandet kjøpte en eldre Volkswagen Golf fra et bruktbilfirma i samme landsdel, ble hun klar over at opplysningene i salgskontrakten ikke stemte.

Kvinnen kunne legge frem en bekreftelse fra merkeforhandleren som eide bilen tidligere. Merkeforhandleren hadde lånt ut Golfen til kjøreskoler når skolenes egne biler var på verksted.

Deretter ble pedalsettet på passasjersiden fjernet.

– Visste ikke

Kvinnen betalte 74.000 kroner for den da 10 år gamle Golfen. Hun krevde å få heve hele kjøpet.

Bruktbilfirmaet nektet. De hevder de ikke visste at bilen var brukt som trafikkskolebil.

Konflikten er nå avgjort av Forbrukerklageutvalget, som behandler konflikter etter blant annet bruktbilhandel.

– Uriktige opplysninger

Forbrukerklageutvalget mener bruktbilfirmaet har gitt uriktige opplysninger, og at de som profesjonell aktør må sjekke bilens eierhistorikk.

Biler som er brukt i næringsvirksomhet får lavere markedsverdi. Forbrukerklageutvalget mener derfor at bruktbilfirmaet skal betale tilbake 7000 kroner, som utgjør cirka 10 prosent av kjøpesummen.

Kvinnen fikk altså ikke medhold i kravet sitt om å få heve kjøpet, og må nøye seg med et mindre prisavslag.