FÆRRE FORDELER FOR DISSE? Statens vegvesen vil heller prioritere kollektivtransport. Bildet er tatt i Oslo under Motor og NAFs rekkeviddetest i 2021.

Vegvesenet vil kutte fordeler:

– En elbil er også en bil som tar plass i trafikken

Statens vegvesen mener antallet elbiler er blitt så stort at mange av fordelene må reduseres for å få flere tilbake på kollektivtransport. Elbilister raser.

Publisert

Elbilfordelene er en av årsakene til at det er fortsatt er færre som reiser kollektivt sammenlignet med årene før pandemien, skriver Vegvesenet i et bred til Samferdselsdepartementet torsdag.

Vegvesenet vil i første omgang øke takstene for elektriske personbiler i bomringene i de store byene til 70 prosent av full takst, og at det fra 2025 bør bli like takster for alle typer biler.

Norsk Elbilforening raser over forslaget og forventer at regjeringen forkaster det.

– Helt uforståelig

– Dette er en krigserklæring mot elbilsatsingen. Det er helt uforståelig at Statens vegvesen mener at miljørabatt i bomringen ikke påvirker viljen til å velge elbil, sier leder for kommunikasjon og samfunnskontakt Unni Berge i Elbilforeningen.

– En elbil er også en bil som tar plass i trafikken. Vi har som mål å redusere biltrafikk i og inn mot de største byene. Med en halv million elbiler på veiene nærmer vi oss et punkt hvor det må vurderes en gradvis avvikling av takstfordelene i bomringene, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.

– Statens vegvesen foreslår i realiteten at bensin- og dieselbiler skal styrke sin konkurransekraft i byområder. Det er elendig miljøpolitikk, sier Unni Berge.

Vil vurdere

Det var Samferdselsdepartementet som i mai ba Vegvesenet om å vurdere ulike virkemidler for å få reisende tilbake til kollektivtransporten i samme antall som før koronapandemien.

– Vi må vurdere ulike virkemidler som kan få flere til å velge kollektivtransport. Nå skal vi se nærmere på forslagene før vi konkluderer, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I brevet skriver Vegvesenet også at muligheten for elbiler til å kjøre i kollektivfeltene bør begrenses til dem som har med passasjerer.

Kommunene lokalt bør imidlertid fortsatt få bestemme om det skal være rimeligere å parkere med elbil, ifølge brevet.

(©NTB)