MÅ KUTTE I PRODUKSJONEN: Toyota har lenge klart å holde hjulene i gang, men i september reduseres produksjonen med 40 prosent. Bildet viser en av selskapets berørte fabrikker i USA

Uvisst hvordan norske leveringer rammes:

Databrikke-krisen struper produksjonen hos Toyota

Den såkalte chip-krisen treffer verdens største bilprodusent med full tyngde. Just-in-time-prinsippet, som ga strømlinjeformet og effektiv forsyningskjede, er blitt en snubletråd for Toyota.

Publisert Sist oppdatert

Toyota var et av de store selskapene som i sin tid introduserte just-in-time-prinsippet, altså en strømlinjeformet forsyningskjede der produksjonen justerer seg etter etterspørselen. Prinsippet innebærer en kontroll på alle leddene i forsyningskjeden som gjør at man slipper å holde seg med kostbare lagre med deler, men mottar dem fra leverandørene etter hvert som de trengs.

Toyota har hatt en buffer som sikret flyt og normalproduksjon i noen måneder. Men justering av langtidsplanleggingen og etablering av mellomlagre er ikke lenger nok til å holde produksjonen i gang.

Etter å ha sluppet unna de verste konsekvensene av chip-mangelen som nå lammer forsyningskjedene i bilindustrien, må den japanske giganten nå bite i det sure eplet.

Kutter til ut september

Torsdag annonserte Toyota-konsernet at det blir kraftige kutt i produksjonen som vil begynne i august og vare i hele september.

De forklarer det drastiske tiltaket med på den ene siden den kraftige spredningen av deltavarianten av koronaviruset, men på den andre siden, og i enda større grad, med mangelen på halvledere. Flaskehalsene er rett og slett blitt for trange.

Til og med utgangen av september er det regnet med at tapet i produksjon vil være på 360.000 biler.

Det er ikke klart hvilke modeller som eventuelt blir forsinket til det norske markedet.

– Det er for tidlig for oss å si i hvilken grad dette vil påvirke leveringer til Norge. Mer informasjon er ventet til uken, sier Espen Olsen, informasjonssjef i Toyota Norge, til Motor.

Brikkemangel

Det dreier seg om de såkalte «chips» som er nødvendige for å produsere databrikker – mikroprosessorer og -kontrollere, disse «hjernene» som styrer den stadig mer avanserte elektronikken i bilene.

Nylig ble prognosene for tapt produksjon for bilindustrien i 2021 på grunn av denne krisen oppjustert til over 7 millioner biler.

Vi omtalte denne krisen første gang i februar i år, siden har den vokst i omfang og ventes å vare til godt inn i 2022. Toyotas produksjonskutt vil ramme alle de store markedene deres, Japan, USA, Europa, Kina og det øvrige Asia.

Titusener av færre biler overalt

Av de 360.ooo bilene som ikke kan produseres vil USA og Kina stå for rundt 80.000 hver, Europa for halvparten så mange.

I Japan har Toyota 14 fabrikker og 27 av de 28 produksjonslinjene der forventes å miste en produksjonen på 140.000 biler.

Til tross for de dystre utsiktene, holder den største japanske bilprodusenten på sin plan som er å bygge i alt 9,3 millioner kjøretøy av merkene Toyota og Lexus i løpet av fiskalåret som ender 31. mars 2022.

– Vi har tatt høyde for risikofaktorer i vår årsplan, men når det gjelder september, kom effekten tidligere og kraftigere enn vi forventet, sier kommunikasjonsdirektør Jun Nagata til Automotive News.

Usikkert for fremtiden

Kazunnari Kumaraka, direktøren for globale forsyninger, sier til avisen at det er vedvarende risiko for halvledermangel og vil ikke uttale seg om når det kan komme en lettelse i den globale mangelen. Han vil heller ikke si hvilke leverandører det dreier seg om eller hvilken type komponenter det er mangel på.

– I oktober og også etter det tror vi det er risiko, så vi holder øye med situasjonen fortløpende, hver dag, sier Kumakura.

– Fra og med den perioden vil vi ta igjen så mye vi klarer, men vi har fra før stramme produksjonsplaner, sier han og understreker at de fortsatt ønsker å nå målet på 9,3 millioner biler.