ALDRI LOV: En ganske vanlig bruk av nødblinking.

NAF:

– Nei, nødblink gir deg ikke rett til å stanse ulovlig

– Ingen kan gjøre en ulovlig parkering lovlig med å bruke varselblink. Snarere risikerer du en større bot enn du ellers ville fått.

Publisert Sist oppdatert

Det sier myndighetskontakt i NAF, Thor Egil Braadland.

Amerikanerne kaller den «the park anywhere»-button. I Norge er den også hyppig brukt som en løsning for å legitimere en kort og ulovlig stans.

– Mange bruker varselblinken som om det var et «arrestanten løslates»-kort. Det er det ikke. Snarere kan det virke omvendt. Nødlysene blir rett og slett et varsel om en ulovlig parkering. Det fremhever den ulovlige parkeringen og tiltrekker seg oppmerksomhet, sier Braadland.

– Jussen i dette er krystallklar. Nødblink er en forlengelse av varseltrekanten, og den skal brukes til å varsle en situasjon hvor du er i nød. Alt annet er å undergrave bruken av nødlys, sier han.

– De tilfellene man skal bruke nødlys, er ganske opplagte: Man må være i nød, og man må stå der uten praktiske alternativer. Det er et varsel om at her skal jeg ikke stå, og at jeg vet jeg ikke skal stå her. Varsellys er spesielt viktige i mørket, for å markere hvor bredt og hvor langt kjøretøyet er, sier Braadland.

Ingen mellomting

Det kan være fristende å bruke nødlysene for å markere en ulovlig stopp dersom man bare har et kort ærend. Braadland sier dette bygger på en bevisst eller ubevisst misforståelse:

– Det finnes ikke noe i Norge som heter «midlertidig stans». Man skiller mellom «parkering» og «av- og påstigning». Hvis stansen din ikke er en kort «av- og påstigning» for en passasjer, så er det en parkering. Det finnes ikke noe mellom dette. I en sone med parkering forbudt eller i et sykkelfelt så er også en tidsbegrenset parkering forbudt, selv om man bruker nødlys. Stans, også med motoren i gang, kan ikke legitimeres med nødblink, sier han.

Kan bli bøtelagt for to forhold

Bøtesatsen for ulovlig parkering starter på 900 kroner, og kan øke med alvorlighetsgrad, for eksempel om man hindrer kollektivtrafikken. Men man risikerer også en større bot av en annen årsak, sier Braadland:

– Ved å sette på nødlys bruker du lysene feil. Det mange ikke tenker på, er at politiet faktisk har mulighet til å gi deg bøter for ulovlig lysbruk, slik de for eksempel gjør ved ulovlig bruk av tåkelys, sier han.