FART: Regissør Harald Zwart sammen med kampanjefolkene til Statens vegvesen, Rita Helen Aarvold, Christina Eriksen og Bjarte Skaugset.
FART: Regissør Harald Zwart sammen med kampanjefolkene til Statens vegvesen, Rita Helen Aarvold, Christina Eriksen og Bjarte Skaugset.

58 millioner til statskassen:

Morsomme bil­skilt sponser fartskampanje

Bileiere med personlige bilskilt sponser en femtedel av kampanjefilmene til Statens vegvesen. Så langt har nordmenn brukt over 70 millioner kroner på morsomme og kreative skilt.

Publisert

En oversikt fra Statens vegvesen viser at 7922 nordmenn har kjøpt personlige bilskilt for totalt 71,3 millioner kroner.

Overskuddet til ordningen er på 58 millioner kroner fra 2017 til og med 2021.

Disse pengene skal ifølge stortingsvedtak brukes på trafikksikkerhetstiltak. Statens vegvesen velger å bruke dem på kampanjevideoene sine.

– Slike kampanjer har effekt på målgruppen og kan være gode tiltak, sier Bård Morten Johansen, fagsjef på trafikksikkerhet i Trygg Trafikk.

900 kr per år

For fem år siden ble det mulig å kjøpe sitt eget personlige bilskilt. Dersom du betaler 9000 kroner, kan du selv velge hva som skal stå på registreringsskiltet på bilen din for en periode på 10 år.

Personlig bilskilt koster altså i praksis 900 kroner i året.

Mange har kreative og morsomme bilskilt. Men det er også mange som prøver seg med det myndighetene mener ikke skal være lovlig. Vegvesenet har en lang liste med tekst som ikke aksepteres.

12.000 søknader

Da ordningen med personlig bilskilt ble lansert av tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sommeren 2017, flommet søknadene inn.

Bare i juni 2017 kom det inn nesten 12.000 søknader.

Men etter at nyhetens interesse sluknet, falt mengden drastisk. Nå mottar vegvesenet et par hundre søknader i måneden.

Mange som søker, ombestemmer seg og betaler ikke for rettigheten. Derfor er antallet som kjører rundt med personlige bilskilt, langt lavere enn antallet søknader.

OPPMERKSOMHET: En av vegvesenets kampanjer handler om å ha oppmerksomhet bak rattet.
OPPMERKSOMHET: En av vegvesenets kampanjer handler om å ha oppmerksomhet bak rattet.

Visninger

Totalt har ordningen med personlige bilskilt gitt 58 millioner kroner netto til statskassen. Disse pengene brukes på visning av trafikksikkerhetskampanjene til Statens vegvesen i radio, fjernsyn og på sosiale medier.

I 2022 er totalbudsjettet for de nasjonale trafikksikkerhetskampanjene på 34 millioner kroner. Overskuddet av personlige bilskilt er beregnet å utgjøre syv millioner.

Det innebærer at eierne av personlige bilskilt betaler nærmere 20 prosent av kampanjene.

Fart og oppmerksomhet

De syv millionene er fordelt likt på kampanjetemaene fart og oppmerksomhet. Christina Eriksen i trafikant- og kjøretøyavdelingen til Statens vegvesen forteller at nullvisjonen er styrende for valg av kampanjetema.

– Vi prioriterer trafikksikkerhetstemaer hvor det er størst potensial for å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken, og der en nasjonal kampanje vurderes å være et effektivt virkemiddel, sier hun – og legger til:

– Atferdsendring er krevende og tar tid. De nasjonale kampanjene er derfor langsiktige satsinger som går over år.

En av videoene om fart er laget av den kjente regissøren Harald Zwart.

– Har effekt

Både Trygg Trafikk og Personskadeforbundet, som blant annet har trafikkskadde som medlemmer, er positive til pengebruken.

– Vi vet at holdningsskapende arbeid over tid har effekt. Det er viktig for oss at Vegvesenet kan vise at de bruker pengene på trafikksikkerhetstiltak, sier generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad i Personskadeforbundet.