HER SKAL DET SKJE: Snart går teppet opp for et nytt industri-eventyr med Norges første gigafabrikk for elbil-batterier i Mo i Rana.
HER SKAL DET SKJE: Snart går teppet opp for et nytt industri-eventyr med Norges første gigafabrikk for elbil-batterier i Mo i Rana.

Starter bygging av pilotfabrikk:

Klar for storstilt batteri­satsing i Norge

Inspirert av Northvolt-eventyret i Nord-Sverige startet den tidligere Hydro-direktøren Torstein Dale Sjøtveit batteriprodusenten Freyr, som nylig ble notert på børs i New York.

Publisert

Den norske oppstartsbedriften Freyr Battery besluttet denne uka at de skal bygge den første fabrikken i Mo i Rana for produksjon av battericeller.

Byggingen skal etter planen starte neste måned.

Freyr ble grunnlagt i 2019 av tidligere Aker- og Hydro-direktør Torstein Dale Sjøtveit, som er styreformann i det unge batteriselskapet. Med i prosjektet er også Tom Einar Jensen, som er administrerende direktør, og styremedlemmet Peter Matrai.

Gigaproduksjon i Norge

Selskapet planlegger å utvikle opptil 35 GWh årlig kapasitet med battericelleproduksjon i Norge og ytterligere 8 GWh gjennom fellesforetak (joint ventures) i Norge og/eller i Norden innen 2025 og posisjonere seg som en av Europas største battericelleleverandører.

Freyrs uttalte ambisjon er «å bidra til avkarbonisering av verdens transport- og energisystemer ved å produsere batterier som er kostnadseffektive, bærekraftige og av høy kvalitet».

Beslutningen om igangsettelse av den såkalte pilotfabrikken følger noteringen av Freyr på New York-børsen tidligere denne måneden, der selskapet ble tilført egenkapital som gjør selskapets battericelleproduksjon i Norge mulig.

Halvfast batterikjemi

Battericellene som skal produseres ved pilotanlegget vil være basert på 24M-teknologien (fra MIT i Boston) for produksjon av såkalte «SemiSolid» (halvfaste) litiumion-batterier.

Elektrolytten blandes her med aktive materialer til en substans som verken er helt flytende eller helt fast, men forenklet kan sammenlignet med en slags leire, forklarer celleutvikleren, 24M.

Katoden er en litium jern-fosfat-forbindelse og denne nyskapende batterikjemien skal gi klart bedre ytelse i forhold til kostnaden enn tradisjonelle litiumion-batterier.

Får ringvirkninger

Når Freyr nå er klar til å begynne byggingen av den første produksjonslinjen, er det etter en periode med prosjektplanlegging, klargjøring av det valgte bygget, samt en lokal og internasjonal anbudskonkurranse for levering av utstyr og tjenester .

Investeringsbeslutningen vil i følge selskapet føre til tildeling av en rekke kontrakter i ukene fremover.

Byggestart av pilotfabrikken er rett rundt hjørnet, i august 2021. Produksjonslinjen skal installeres i Mo Industripark i det som er kjent som «Kamstålbygget» lokalt i Mo i Rana.

Den første av fem

Produksjonsoppstart er planlagt i løpet av andre halvår 2022 og anlegget vil være den første av fem battericellefabrikker Freyr planlegger å bygge innenfor Mo Industripark.

– Dette blir den første litium-ion battericelle produksjonsenheten i Norge i industriell skala og et viktig element i vår forretningsstrategi knyttet til tidlige leveranser, lave kostnader og bærekraftig batterier, sier Freyrs konsernsjef Tom Jensen.

– Rask utvikling av produksjonskapasitet vil være drivende for videreutvikling av kundedialogene, materialvalg og batteridesign opp mot kommersiell produksjon fra våre planlagte Gigafabrikker. Pilotfabrikken vil også gi oss en viktig treningsarena for ansatte og for prosjektteamene for de kommende fabrikkene, sier Einar Kilde, Konserndirektør Prosjekter.

Timingen kunne ikke vært så mye bedre. Nylig varslet EU at produksjonen av bensin-og dieseldrevne biler skal fases ut innen 2035 og erstattes av nullutslippsbiler.

Det er bred enighet om at dette innebærer at det i hovedsak vil dreie seg om elbiler, enten batteridrevne eller brenselcelledrevne (hydrogenbiler), selv om man også kan tenke seg at e-fuel- og biodrivstoffdrevne biler vil kunne gå inn under betegnelsen.

Uansett vil etterspørselen etter batterier til elbiler, i tillegg til batterier for andre transportmidler og til lagring av fornybar energi, øke enormt i årene som kommer.

Dette har ligget i kortene allerede noen år, men det blir stadig mer åpenbart og økningen kan komme betydelig raskere enn mange eksperter så for seg bare for fire-fem år siden.

Avhengige av Asia

Frem til nå har bilprodusentene i stor grad hatt asiatiske batteriprodusenter som hovedkilde og alarmklokkene har allerede ringt en tid på det gamle kontinentet, som både europeiske bilprodusenter, økonomer og teknologieksperter har fryktet vil bli akterutseilt teknologisk – både når det gjelder batteriteknologi og elektroniske komponenter.

Senest kom Audi-sjefen Markus Duesmann i et intervju med Automotive News med en innstendig oppfordring til EU om kraftig økning i investeringer i teknologiene som bilindustrien i dag trenger – ikke bare programvare og halvledere, men også egen batteriproduksjon.

Duesmann er også direktør for teknologiutvikling i hele VW-konsernet.

Og en ny gigafabrikk anlegges ikke over natten, og i hvert fall ikke i et byråkratisk Europa, som Elon Musk og Tesla smertelig får erfare for tiden.

Skriften på veggen

Noen aktører har heldigvis sett skriften på veggen hva angår behovene for batterier tidligere enn andre - deriblant svenske Northvolt, som er blitt strategisk partner for både Volkswagen og BMW, som har investert milliarder i en første gigafabrikk i Nord-Sverige.

Inspirert av den svenske satsingen besluttet Torstein Dale Sjøtveit å starte opp i Norge og batteri-oppstartsforetaket Freyr (etter fruktbarhetsguden Frøy fra nordisk mytologi) så dagens lys i 2018.

I forbindelse med introduksjonen på New York-børsen forklarte Sjøtveit hvordan han suksessivt hadde måttet eliminere flere kandidater til plassering av fabrikken.

Blant kriteriene for utvelgelse var ikke bare at det ville kreves et industriområde på én kvadratkilometer på et sted med god lokal industritradisjon, lokal kompetanse innen prosessindustri, høyt kvalifisert og produktiv arbeidsstokk, 300 megawatt med både rimelig og fornybar kraft tilgjengelig – og en tilgjengelig kapasitet på ikke mindre enn 10.000 kubikkmeter kjølevann i timen!

Dermed endte Freyrs første fabrikkplassering opp i Norge – og i Mo i Rana.

Kilder: Freyr Battery, 24M, Automotive News