ULOVLIG: En liten rosa trehjulssykkel står plassert rett ved fylkesveien på Justøya.

Advarer mot trafikksikkerhetstiltak:

UP-sjefen: – Fjern denne sykkelen!

Sjefen for Utrykningspolitiet advarer mot private trafikksikkerhetstiltak. Han mener trehjulssykler i veikanten fører til økt trafikkfare.

Publisert Sist oppdatert
UP-SJEF: Knut Smedsrud.

På den smale og svingete fylkesveien ned mot sørlandsperlen Brekkestø har forskjellige privatpersoner plassert ut fire trehjulssykler i veikanten for å få bilistene til å senke farten.

Men både vegvesenet og politiet advarer. Det er både ulovlig og kan ha motsatt effekt, sier de.

– Dersom vi blir vant til trehjulssykler, er vi kanskje ikke oppmerksomme nok når det plutselig sitter et barn på sykkelen, sier Knut Smedsrud, sjef for Utrykningspolitiet.

Dobling

Over hele landet henger folk ut refleksvester, setter opp dukker og skilt, og plasserer trehjulssykler i veikanten, i et forsøk på å få senket farten.

Mange er redde i en ulykkesommer, og etter måneder med kraftig økning i antallet alvorlige trafikkulykker.

I 1. halvår i år ble 63 mennesker drept i trafikken. Det er en dobling fra i fjor, ifølge Trygg Trafikk.

– Hyggelig påminnelse

Småbarnsmoren Stine Janiche Solberg Løvdal er en av dem som har plassert ut trehjulssykkel langs fylkesveien på Justøya i Lillesand.

– Jeg satte ut min første da vi flyttet hit for fem år siden, med tre små barn. Siden da har én blitt stjålet, og én blitt påkjørt, forteller hun.

Hun forteller at syklene er ment som en hyggelig påminnelse.

– I samme periode har vi mistet tre katter på veien her. Om sommeren er det en voldsom økning i trafikken.

Mens Stine Janiche Solberg Løvdal snakker med Motor på telefonen, står hun i veikanten.

– Bilene kjører bare 20 centimeter på utsiden av meg.

Hun mener trehjulssyklene har effekt, samtidig som hun ikke ønsker å gjøre noe trafikkfarlig, dersom syklene fører til økt fare.

PÅ HELGELAND: Dukken Anna ved riksveien mot Tjøtta ferjeleie.

Anna

Beboerne på Justøya er ikke alene. På Helgeland har Per Bjørnar Jakobsen plassert dukken Anna på en trehjulssykkel i oppkjørselen sin ved veien.

Jakobsen bor noen kilometer før fergeleiet på Tjøtta. Mange tråkker hardt på gassen for å rekke fergen.

I vår krevde Nordland fylkeskommune at dukken og sykkelen skulle fjernes. Senere ble byråkratene og Jakobsen enige om i stedet å flytte dem lenger unna riksveien, ifølge NRK.

Ulovlig

Private trafikksikkerhetstiltak er som regel alltid ulovlige.

– Gjenstander som plasseres langs veiene, kan skape distraksjon. De tar fokuset vekk fra kjøringen og trafikken. Det kan være farlig, og det kan få en negativ effekt på trafikksikkerheten, sier seniorrådgiver Kjersti Bakken i Statens vegvesen til Motor.

– Men kan slike private initiativ være ok i en sommer og i et år med mange ulykker på veiene?

– Distraksjonsfaren og påkjørselsfaren vil nok være større enn gevinsten ved slike tiltak.

UP-sjefen er enig.

– Jeg har forståelse for at det forsøkes slike private initiativ. Særlig i et år hvor ulykkesstatistikken er skikkelig ille. Likevel bør reglene følges. Det er ikke en farbar vei å plassere ut dukker og trehjulssykler. Det vil både stjele oppmerksomheten og skape en «ulv-ulv-effekt», sier Knut Smedsrud i Utrykningspolitiet.

HØY TRAFIKK: Om sommeren er det mange som kjører på Justøya.

– Fjern syklene

Ikke bare blir bilistene distrahert. Langs veiene er det også en sikkerhetssone. I denne sonen skal det ikke stå gjenstander som er farlige ved påkjøring, opplyser vegvesenet.

Vegvesenet ber folk som er redde for trafikkulykker, om å ta kontakt med myndighetene for å få etablert lovlige trafikksikkerhetstiltak. UP ber bilistene ta ansvar, slik at de klarer å stanse, dersom det kommer barn på trehjulsykkel ut i veien.

– Naboer som mener at det kjøres for fort, bør dessuten ta kontakt med politiet. Vi mottar mange henvendelser, som vi tar hensyn til når vi planlegger kontrollene.

– Oppfordrer du privatpersonene på Justøya til å fjerne trehjulssyklene de har plassert ut?

– Jeg oppfordrer dem til å følge regelverket. Da ligger det i svaret at dersom man har utplassert gjenstander som er i strid med regelverket, oppfordrer jeg dem til å fjerne det igjen.

Ønsker dokumentasjon

Stine Janiche Solberg Løvdal er ikke sikker på om hun vil fjerne sykkelen hun har satt ut.

– Jeg tror de har effekt. Hverken lavere fartsgrense enn 50 km/t, skilt med «barn leker», eller politikontroller gjør samme nytten. Kontroller vet alle om etter bare noen minutter.

Hun påpeker at veien er skolevei for barna på Justøya.

– Men hvis det kan dokumenteres at syklene er trafikkfarlige, vil jeg fjerne den jeg satte ut, sier hun.