SNØ OG VILT: Mikael Kvam i viltnemda i Øyer kommune registrerer at det blir stadig mer snø, noe som betyr at hjortevilt og særlig elg trekker ned i dalen på jakt etter mat.

Stor undersøkelse:

Mange frykter å kjøre på vilt

Trafikanter i by og bygd har ulike bekymringer når de ferdes i trafikken. Mens folk i byen i frykter farlige møter mellom syklist og bilist mest, er folk på bygda mest engstelige for viltpåkjørsler.

Publisert

Det viser tall fra NAFs Trafikantbarometer for 2021. Trafikantbarometeret er en årlig undersøkelse utført av TNS Kantar på oppdrag av NAF.

Hele 62 prosent av de som bor utenfor urbane strøk, sier at de er mest bekymret for å kjøre på vilt på sin hverdagsreise.

Det er en bekymring som er langt større enn den for dårlige vedlikehold (41 prosent) og møteulykker (28 prosent).

Frykten for å kjøre på vilt er langt fra grunnløs.

Nær 8000 elg, hjort og rådyr blir påkjørt hvert år. Selvsagt også av bilister som ikke er på landeveien til daglig.

Snø gir toppsesong

– Vi går inn i toppsesongen for elgpåkjørsler nå, forteller Mikael Kvam i viltnemda i Øyer kommune.

Om sommeren er det mest rådyr som blir påkjørt.

– Hvor ofte får dere henvendelser?

– Det varierer med vær, føre og hvor stor den enkelte bestanden er. De verste årene har det vært mellom 40 og 50 henvendelser i året på elg, som det er mest av om vinteren. De siste årene har vi vært nede i mellom 5 og 10.

Mikael Kvam forteller at de så langt i år ikke har hatt noen elgpåkjørsler i hans kommune.

– Fra Lillehammer og nordover er det nå veilys og god oversikt på sidene av veien, så det går stort sett bra. Bestanden av elg er også tatt ned. Men vi ser på spor de siste par dagene at dyrene nå har kommet ned i dalen i jakt på mat, og vi har fått telefoner om elg som på nattestid står på knærne i veibanen og slikker salt.

Vilt er generelt mest på vandring om natten og i skumringstimene morgen og ettermiddag.

Ubehagelig for mange

– Hvordan reagerer folk når de har kjørt på et dyr?

– Det er forskjellig, men mange blir veldig oppskjørtet. Det kan også gjelde for hendelser med mindre dyr, og det er viktig å respektere at folk kan reagere forskjellig. Noen er også i sjokk, fordi det smeller noe vanvittig når du treffer et større dyr.

HER STÅR ALT DU TRENGER Å VITE: Det er fint å ha et viltbånd i bilen.

– Hva slags telefoner får dere?

– Det kan være alt mulig, fra sjuke hareunger som sitter på ei hyttetrapp og skjelver, til elg og grevling, som også forekommer ganske hyppig. Grevling er jo et tregt dyr. Vi har også hatt en tog-påkjørsel av bjørn i vårt distrikt, som strekker seg fra grensen mot Lillehammer til grensen mot Fåvang og Ringebu. På tross av hjelp av hunder fant vi aldri igjen bjørnen.

Begrense dyrs lidelser

Mikael Kvam forteller at de gjør en vurdering fra henvendelse til henvendelse.

– I utgangspunktet er vi engasjert for hendelser med hjortevilt, og vår jobb er å begrense dyrs lidelser. Men vi yter også service ved å hjelpe folk som er fortvilte i sammenheng med påkjørsler av andre typer dyr som grevling, eller til de som kanskje har funnet et dødt dyr på tomta si. Men et dødt dyr er som hovedregel grunneiers ansvar.

– Hvordan skal man unngå å kjøre på et dyr?

– Avpass farten der det er skiltet stor fare for viltpåkjørsler, sånn at du får best mulig oversikt og tid til å reagere på. Hvis det er elg i veibanen så senk farten og hold deg bak, den vil bevege seg forover. Å forsøke å kjøre rundt og forbi anbefales ikke. Disse dyrene forstår ikke at bilen innebærer noen fare for dem, heller en trussel de i verste fall er troende til å angripe. Og ser du ett dyr, vær oppmerksom på at det antakelig er flere rett i nærheten.

For liten respekt

Ellers anmoder Mikael Kvam sterkt til å gjøre bruk av viltbånd for å markere stedet hvor en viltpåkjørsel har funnet sted, og å respektere skilt som forteller om stor fare for elgpåkjørsler – samt de gule lampene i veien som forteller at viltnemda er i arbeid.

– Folk kjører for nært og for fort forbi. Det har vært centimetere om å gjøre av og til. Men det har gått bra hittil.

Råd og regler

  • Du har plikt til å melde fra hvis du har kjørt på et dyr. Dette gjelder også hvis dyret har løpt videre, tilsynelatende uskadet. Ring politiet på 02800. De varsler og setter deg som regel i kontakt med det lokale viltnemda.
  • Du skal ikke avlive dyr selv, det kan være farlig. Viltnemda kan gi deg tillatelse til å avlive enkelte mindre dyr. Du skal heller ikke forsøke å spore skadde dyr selv, dette kan vanskeliggjøre sporingsarbeidet for hunder.
  • Sørg for å sikre situasjonen på eller langs veien, sånn at du, bilen eller dyret ikke er til fare for andre, ved å sette på nødblink, sette opp varseltrekant og ta på refleksvest. Slå av eventuelle fjernlys, de kan blende andre.
  • Avhengig av situasjonen vil det lokale viltnemda kunne ha behov for så raskt som mulig å finne igjen stedet hvor påkjørselen har skjedd eller der dyret ligger skadet eller dødt. Ofte vil de be deg vente i nærheten eller merke stedet med et viltbånd nøyaktig der hvor ulykken har skjedd.

Se NAF-saken Slik unngår du viltpåkjørsel her, med video som inneholder flere råd og eksempler på påkjørsler.

Under kan du også se hvordan det artet seg da Jan Leversund traff en hjort på Bremnesvegen i Bømlo kommune i februar i 2021: