RØDT LYS FOR GRØNNE SKILT: Slike kjennemerker er det ikke mulig å oppdrive for øyeblikket.
RØDT LYS FOR GRØNNE SKILT: Slike kjennemerker er det ikke mulig å oppdrive for øyeblikket.

Varebiler får hvite kjennemerker:

Tomt for grønne bilskilt

«Statens vegvesen sin kjennemerkeprodusent har ikke materiale til å produsere grønne kjennemerker», heter det i et brev fra etaten.

Publisert Sist oppdatert

Det er ikke bare mikrobrikkemangelen som lager snubletråder for biler og bilbransjen – nå er det også manko på materialer til grønne bilskilt.

For ordens skyld: Nyheten kommer i en omstendelig melding som slett ikke tyder på at det er en spøkefugl som har fått tilgang til veivesenets systemer.

Yrkesbil, som først skrev om dette, klarer likevel ikke å dy seg og spør: «Må det det grønne skiftet reverseres på grunn av råvaremangel?»

Hvite skilter inntil videre

I påvente av grønnfarge er det hvite skilter som gjelder. I praksis betyr dette at nyregistrerte varebiler av klasse 2 får «spesiell tillatelse til bruk av hvite ordinære kjennemerker på varebil klasse 2 i en periode», ifølge brevet Yrkesbil gjengir.

Gjelder dette deg, skal du altså bestille grønne skilter på vanlig måte. Statens vegvesen ytrer likevel et ønske om at bransjen gjør dette i minst mulig grad, inntil grønnfargen er på plass igjen. Det vil formodentlig skje i begynnelsen av desember.

Ansvar for å bytte tilbake

«I Kjøretøyregisteret fremstår kjennemerkene som grønne», heter det videre i brevet fra etaten.

Det er ikke dermed sagt at man har anledning til å fortsette å bruke de hvite i det uendelige.

Alle som mottar erstatningsskilter, må selv sørge for å få korrekte grønne når dette blir mulig.