MEKANISK FEIL: I over fire år har Marit Hval og familien slitt med en mekanisk feil på andre seterad.

Bilsetet har mekanisk feil:

Nå blir Marit saksøkt av Tesla

I over fire år har småbarnsforeldrene Marit Hval og Terje Askautrud brukt svært mye tid på å få Tesla til å reparere feil og mangler på deres nye Model X. Nå blir de i stedet saksøkt av Tesla.

Publisert Sist oppdatert
FRUSTRERT: Marit Hval

Før jul i 2017 kjøpte Marit Hval og Terje Askautrud i Drøbak en ny Tesla Model X til 816.000 kroner. Et viktig formål med kjøpet av den store syvseters-bilen var å kunne sikre de tre små barna deres i trygge Isofix-barneseter.

Isofix-setene er så store og brede at foreldrene må bruke både andre og tredje seterad for å få plass til barnestolene.

Men det har familien hatt store problemer med, fordi den andre seteraden ved en feil ikke kan skyves fremover og legges ned.

Ifølge en rapport fra NAF er det rett og slett en feil med mekanismen til seteraden.

Siden andre seterad ikke kan skyves frem for å gi tilgang, har småbarnsforeldrene problemer med å komme til i tredje seterad, for å kunne bruke barnesete der.

Blir saksøkt

Feilen med andre seterad har Tesla ikke greid å løse.

Marit Hval og Terje Askautrud klaget derfor Tesla til Forbrukerrådet og senere til Forbrukerklageutvalget, som har gitt dem medhold.

Forbrukerklageutvalget konkluderer med at kjøpet av Teslaen skal heves.

Lettelsen over å få medhold hos forbrukermyndighetene har imidlertid blitt kortvarig for småbarnsfamilien. Rett før ankefristen gikk ut ble de saksøkt av Tesla. Nå må de møte bilprodusenten i tingretten.

Ressurskrevende

Bilkjøpet skulle lette småbarnsfamiliens hverdag med trygg frakt av tre små barn. I stedet har kjøpet av Teslaen ført til at de har brukt svært mye tid på å få bilens funksjoner til å virke slik de skal, og på å få Tesla til å forstå at bilen har feil og mangler.

– Vi er skuffet over at Tesla ikke tar Forbrukerklageutvalgets enstemmige vedtak til etterretning, skriver Marit Hval i en epost til Motor.

Småbarnsforeldrene ønsker ikke å forhåndsprosedere saken sin gjennom Motor. Men de har sendt oss bilde av seg selv og bilen, og i eposten gir de uttrykk for hvor ressurskrevende og vanskelig bilkjøpet har blitt.

– Vi kjenner ikke begrunnelsen for hvorfor Tesla ønsker behandling i tingretten. Vi mener saken er godt belyst og dokumentert gjennom behandlingen i Forbrukerklageutvalget, skriver Hval, før hun legger til:

– Vi ser frem til å bruke mindre av fritiden vår på bilen, og mer tid på familie og barn.

Nye feil og mangler

Allerede ved overleveringen like før jul i 2017 oppdaget småbarnsforeldrene at det er problemer med å få den andre seteraden til å fungere slik den skulle.

Tesla har forsøkt å reparere feilen såpass mange ganger at både eierne og Forbrukerklageutvalget mener at Tesla i henhold til lovverket har brukt opp sin utbedringsrett.

Småbarnsfamilien har også slitt med en rekke andre feil og mangler på bilen. Noen av dem er utbedret og ordnet. Flere ganger har det også oppstått nye feil og mangler som Tesla ikke har utbedret, eller ikke har greid å utbedre, ifølge saksdokumenter Motor har fått innsyn i.

Tesla avviser

Motor har spurt Tesla Norge hvorfor de anker, hvorfor de ikke aksepterer vedtaket i Forbrukerklageutvalget, og hvorfor de saksøker småbarnsfamilien – og trekker dem for tingretten.

Tesla Norge ønsker imidlertid ikke å svare på Motors spørsmål.

– Vi ønsker ikke å kommentere saken, skriver Tesla Norge kort i en epost.

I et brev de har sendt forbrukermyndighetene, går det imidlertid frem at Tesla bestrider at det er feil ved bilen – inkludert den andre seteraden.

– Det er ikke dokumentert at det per dags dato foreligger mangel ved bilen, skriver Tesla.

Småbarnsfamilien bekrefter imidlertid overfor Motor at de fortsatt ikke får andre seterad til å fungere.

Tesla mener også at de ikke har fått nok anledning til å reparere feil og mangler, at problemene til småbarnsfamilien har liten betydning for «bilens generelle funksjon», og at heving av bilkjøpet er uforholdsmessig.

– Sikkerhetsmangler

Forbrukermyndighetene er derimot ikke enig med Tesla. Forbrukerklageutvalget mener det er dokumentert at bilen har tre feil: Feilslitte dekk på grunn av en feil med bilen, lakkskader som på vedtakstidspunktet ikke er blitt utbedret av Tesla, og feil med mekanismen til andre seterad.

Omfanget av feil og mangler er mer enn det kjøperne burde forvente. Den mekaniske feilen med andre seterad er ikke uvesentlig, mener Forbrukerklageutvalget.

– Familien anskaffet bilen for å sikre trygg transport av barna. Mangelen fører til at det nødvendige antallet Isofix-barneseter ikke kan benyttes. Fordi bilen ikke kan benyttes som forutsatt som følge av sikkerhetsmangler, mener utvalget at mangelen ikke kan anses som uvesentlig, skriver Forbrukerklageutvalget i sitt vedtak.

VIRKER IKKE: Funksjonaliteten til seteraden har vært til stor frustrasjon for eierne av bilen.

Krevde 4,50 kr.

De har vedtatt at småbarnsfamilien skal få heve kjøpet og få pengene sine tilbake, med fratrekk for et nyttefradrag. Det utgjør 92.000 kroner, og tilsvarer to kroner per kjørte kilometer.

Tesla krevde at kundene skal ilegges et langt høyere nyttefradrag, dersom de skulle få medhold.

Fordi bilen er i en høy prisklasse, med ekstra eksklusivitet og komfort, mener Tesla at nyttefradraget skal være 4,50 kroner per kilometer.

Det er dobbelt så mye som Forbrukerklageutvalget kom frem til.

Rettssaken i tingretten er foreløpig ikke berammet.