NYE BILAVGIFTER: Statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum da de presenterte årets statsbudsjett – med en ny vektavgift for alle biler.

NAF om nybil-kollapsen:

«Regjeringen har lagt dobbel bilfelle for distriktene»

Nybilsalget er ned over 22 prosent hittil i år, særlig kraftig i segmentene som er rammet hardest av nye avgifter. Det rammer spesielt distriktene – og er regjeringens skyld, mener NAF.

Publisert

– Hvis regjeringen skal ha alle over på elbil, må det også være aktuelt for folk i Distrikts-Norge. Elbil har ikke tatt av i distriktene ennå, og det kommer til å gå svært tregt med regjeringens massive elbil-avgifter. I de mest sentrale kommunene i Norge er elbilandelen på 29 prosent. I de mest perifere kommunene er elbil-andelen på bare ni prosent, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF, og fortsetter:

– Vi har en regjering som skal jobbe for hele landet, men de har lagt ut en dobbel bilfelle for distriktene: Elbilen blir dyrere i takt med de økte avgiftene – samtidig som alle de som bor i distriktene og kjører bensin- eller dieselbil i dag ikke merker noe til de lovede avgiftskuttene på drivstoff.

Handagard mener utviklingen handler om mer en generell dyrtid – og peker på finansminister Trygve Slagsvold Vedum:

– Regjeringen har skapt et helt nytt nivå av usikkerhet for norske bilkjøpere. Elbilinteressen faller, og nybilsalget har fått en kraftig brems. Avgiftsøkningen ved nyttår var for stor. Bilkjøperne er sensitive for signalene som sendes med økte avgifter, og er allerede forsiktige på grunn av økte renter og generell prisoppgang.

Holder på bilene

– Hva mener NAF regjeringen bør gjøre?

– Den bør si at de fjerner den omstridte vektavgiften på elbiler. Vektavgiften, som kan gjøre elbiler 20–30.000 kroner dyrere, rammer elbiler hardere enn andre biler, fordi de er tyngre enn andre biler. Spesielt siden de fjerner fordelene for ladbare hybrider allerede fra 2025.

Statistikk tilbake til 2017 viser at det ikke har blitt omsatt færre biler enn det ble i februar 2023, nybil- og bruktbilomsetning sett under ett.

I snitt ble det omsatt 54.129 biler i måneden fra januar 2017 og frem til nå, men i februar var det tallet nede i 40.924.

Det får NAF til anta at folk holder lengre på bilene enn før – i tillegg til at nybilsalget er rammet midtskips av både høyere renter og avgiftsøkning.

REGJERINGSKRITIKK: Pressesjef Ingunn Handagard i NAF.

Historiske år

Flere aktører i bilbransjen som Motor har snakket med, bekrefter tregere omsetning, men påpeker samtidig at de siste årene generelt, og avslutningen på 2022 spesielt, har vært historisk sterke.

I NAF tolkes utviklingen som et mulig varsel om at viljen til å skifte til elbil dabber av, særlig i distriktene. Selv om elbilene utgjør over 85 prosent av nybilsalget, er det fortsatt bare 21 prosent av den samlede bilparken som er elektrisk.

Hvor enkelt blir det for myndighetene å overbevise den delen av bilkjøperne som ikke allerede lot seg lokke av avgiftsfrie elbiler? Målinger NAF har foretatt, viser grunn til bekymring, for den som ønsker overgang til nullutslipp.

Bare 42 prosent av befolkningen sier at deres neste bil blir en elbil. Samme tall for et halvt år siden var 54 prosent, ifølge NAFs Elbilmonitor (1203 respondenter i en Norstat-undersøkelse i januar).

– Regjeringen må stoppe avgiftsveksten for elbiler om de vil ha folk med seg, sier Thor Egil Braadland, myndighetskontakt i NAF.

Distriktsskepsis

– Det er alvorlig når mer enn én av fem som tidligere var interessert i elbil, har mistet interessen. Fra nyttår har regjeringen innført moms og nye avgifter på kjøp, og økt bompengene og omregistreringsavgiften på elbiler. Da er det ikke rart at folks interesse for elbil går ned, sier Braadland.

Økte renter og strammere økonomi kan også være med på å forklare tallene.

– Elbil har lenge vært det samme som nybil. Da kan nok økte renter også bidra at flere folk setter seg på gjerdet, men det forklarer neppe alt, mener Braadland.

En av tre elektrisk

I 2022 var hvert tredje bilkjøp – 33 prosent – en elbil, når man ser på bruktbilkjøp og nybilkjøp samlet. Det var en økning fra 26 prosent året før.

– Spørsmålet nå er om denne veksten vil være like høy i 2023. Med den synkende interessen som folk oppgir så kan mye tyde på at svaret på dette spørsmålet blir nei, sier Braadland.

Undersøkelsen viser at det fortsatt er i distriktene at folk er mest skeptiske til å velge elbil. Her svarer kun 12 prosent av respondentene at deres neste bil blir en elbil. I motsatt ende finner vi folk i storbyområder som Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Her sier omlag annenhver respondent at deres neste bil blir en elbil.