KONTROLL: Nesten ingen biler får godkjent chiptuningen. Bildet er fra en tidligere kontroll i regi av vegvesenet.

Modifisering av biler:

Nesten ingen søker om godkjenning

Bilmotorer som modifiseres, skal godkjennes av vegvesenet. Men nesten ingen bileiere gjør det.

Publisert

– Vi er bekymret for store mørketall, sier Arne Amdahl Bakkevig, sjefingeniør i Statens vegvesen.

Når vegvesenet har tilsyn og aksjoner mot firmaer som tilbyr optimalisering av motorer, slik at de går raskere, ser de at det er svært få kunder som i ettertid har fått godkjent modifiseringen av vegvesenet.

– I mange tilfeller ser vi at ingen kjøretøy i ettertid er blitt godkjent av oss, sier Bakkevig.

Det er et krav at kunder skal få godkjent endringer på motoren.

171.000 kr.

Motor har skrevet flere artikler om bileiere som har fått problemer etter at motoren på bilen er modifisert. Blant annet om kvinnen som må reparere bilen sin for hele 171.000 kroner etter at den få måneder etter at hun kjøpte den begynte å riste. Bilen mistet også motorkraften.

Statens vegvesen har tidligere fortalt Motor at mange tusen biler er ulovlig modifisert, eller trimmet. Hvis endringene ikke blir godkjent av vegvesenet, kan bilene få kjøreforbud.

– Flere ønsker

Motor har spurt vegvesenet hvor få som har søkt og fått godkjenning etter utført modifisering, eller chiptuning, som det også kalles.

Vegvesenet har ikke greid å fremskaffe tall. Men de mener antallet er svært lavt.

– Vi ser også at det er mye markedsføring av modifisering i sosiale medier, og vi antar at flere ønsker å modifisere motorene sine, sier Arne Amdahl Bakkevig, som er sjefingeniør på kjøretøyteknisk fagseksjon.

Ingen instanser

Vegvesenet er også bekymret over at firmaene som tilbyr modifisering, ikke gir kundene nødvendig dokumentasjon for hva som er gjort med motoren.

– Da har kundene heller ingen garanti for at man får det firmaene lover at de skal gjøre.

Det er også kostbart og svært vanskelig å få bilene godkjent.

– Dersom man tar med modifisering som ikke er godkjent, må kjøretøyet fremstilles for vegvesenet for ny godkjenning, for å unngå bruksforbud. Eieren må da kunne dokumentere at motoren er i henhold til krav. Men ofte mangler eieren slik dokumentasjon, sier sjefingeniøren.

Vegvesenet godkjenner ikke modifisering uten dokumentasjon fra en offentlig godkjent testinstans, som viser at kjøretøyet fortsatt tilfredsstiller utslippskravene.

I Norge finnes det ingen slike testinstanser.