NAF og bilbransjen i strid om rekkevidde-informasjon

NAF: Bilbransjen skjønnmaler

Bilbransjen: NAF er arrogante

Heit debatt i norsk kulde

NAF og norske bilimportører er på kollisjonskurs om hvordan det må informeres om rekkeviddetap på elbiler i vinterkulda.

Publisert Sist oppdatert

Motor og NAF har siden 2019 kjørt rekkeviddetester av elbiler sommer og vinter langs en fast rute fra Oslo og opp rundt Rondane. I vinterens test var temperaturen lavere enn i tidligere utgaver – og rekkeviddetapet historisk høyt. Temperaturer strøk ned mot 17 minus på Venabygdsfjellet for bilene som gikk lengst. Det meste av turen lå temperaturen i intervallet mellom seks og 12 kuldegrader. Og det ble merkbart på rekkevidde-resultatene:

Det gjennom­snittlige avviket fra oppgitt WLTP-rekkevidde var på 24 prosent.

I tidligere tester, med mildere vær, har det ligget på 18–19 prosent.

Det stemmer godt med all erfaring fra bruk av elbiler: Temperatur, føre, topografi og kjørestil er blant faktorene som stjeler av den rekkevidden importørene annonserer med. Jo kaldere, våtere eller brattere, jo kortere går bilen.

«Skjønnmaler virkeligheten»

Denne saken ble først publisert i magasinet Motor, utgave 1/2023.

– Kulde spiser rekkevidde til frokost. Det er derfor ingen tvil om at forhandlerne skjønnmaler virkeligheten når de kun annonserer med den laboratoriemålte rekkevidden for elbiler. Ta en tur på Instagram, der finner du annonsebilder av elbiler på snø, med en oppgitt rekkevidde på for eksempel 400 km, hvor rekkevidden er tatt opp i et laboratorium med 23 varmegrader. Dette er ufullstendig og på grensen til useriøs informasjon. NAF og Motor sine tester viser at rekkeviddetapet for elbiler om vinteren i snitt ligger på rundt 20 prosent, selv med bare noen få kuldegrader, sier Thor Egil Braadland, myndighetskontakt i NAF.

– Derfor har NAF krevd at alle importørene må oppgi realistisk vinterrekkevidde når de annonserer for elbilene. Ikke minst også fordi rekkeviddetapet varierer veldig fra modell til modell. Våre tester viser at de beste bilene mister fire prosent om vinteren, de verste mister en tredel. Dette rekkeviddetapet er avgjørende forbrukerinformasjon, men det er ikke en informasjon som en elbilnysgjerrig forbruker finner ut av ved å studere bilannonser, sier Braadland.

SLIK INFORMERER BRANSJEN
Bilimportørenes Landsforening og Norges Bilbransjeforbund har laget en brosjyre «for å gi god og presis forbrukerinformasjon om elbilens ytelser og funksjonalitet».
Her er det som skrives om rekkevidde:
Mange faktorer innvirker på rekkevidden og påvirker denne i større grad enn hva som er tilfellet for en fossildrevet bil. Det er viktig å være klar over at den normerte rekkevidden (WLTP) kun gjelder under spesifikke forhold, gjenskapt i laboratorietesten ved europeisk typegodkjenning.
Den reelle rekkevidden varierer imidlertid mye i forhold til dette, avhengig av bl.a.:

● Utetemperatur; beregn vesentlig kortere rekkevidde på kalde vinterdager.
● Snøføre, vinterdekk og våt veibane øker rullemotstanden og reduserer rekkevidden.
● Kjørestil; høye hastigheter og en «aggressiv» kjørestil øker energiforbruket og reduserer rekkevidden.
● Oppstigninger, f.eks. til fjells, reduserer rekkevidden merkbart.
● Taklast og fullastet bil gir redusert rekkevidde.

«NAF faller for fristelsen»

Men bilbransjen mener Braadland retter baker for smed – og peker særlig på to forhold:

Rekkeviddetesten som NAF legger til grunn, er ikke fasit for annet enn kjøring langs den testruten bilene faktisk går, med en stigning på 700 høydemeter opp til Dovrefjell etter 30 mils kjøring som åpenbart øker forbruket.

WLTP-testen – den målingen av forbruk og utslipp som alle biler gjennomgår for typegodkjenning – gir tall ved variert kjøring i 14 graders varme (omregnet fra 23), og stemmer brukbart med norsk sommerkjøring. En vinter-WLTP er under utvikling.

– NAFs rekkeviddetest er et omfattende prosjekt og i stor grad et godt stykke arbeid. Dessverre faller NAF for fristelsen til å utnevne testen til fasit og seg selv som eier av den endelige sannhet. De siste ukers debatt, omtrent kun slått av debatten rundt Sophie Elises siste bytur, viser tydelig at NAF står sterkt på sitt og ikke virker særlig åpne for konstruktiv kritikk. Nå overskygges en god og nødvendig debatt av jakten på tabloide overskrifter og «løftebrudd i motbakker». Det er synd, all den til også bilbransjen selv er tjent med god forbrukerjournalistikk, sier Marius Tegneby, kommunikasjonsdirektør i BMW Group Norge.

– NAF anklager bilbransjen for å være arrogant og ikke ta forbrukeren på alvor. Jeg mener det er vel så arrogant av NAF å hevde at de er de, og kun de, som oppgir realistisk vinterrekkevidde på bilene som testes. Det er heller ikke å ta forbrukeren på alvor når NAF selv ikke erkjenner at det finnes flere svar enn hva de selv besitter, sier han og legger til:

– Det blir ikke bedre av at NAF selv hevder at det er denne testen som avslører om bilene holder det de lover. La det være sagt: Meg bekjent er det ingen bilprodusenter som oppgir rekkevidde ut fra en test mellom Oslo, Dombås og Hjerkinn – og dermed har heller ingen bilprodusenter ikke lovet noe med utgangspunkt i den kjøreruta.

Aldri en fasit

Braadland og NAF mener bransjen kunne gjort mye mer for å informere om avviket fra WLTP-rekkevidden på vinterføre – og mener de allerede sitter på kunnskap som ville hjulpet forbrukerne til å ta bedre valg.

– Bransjen skuffer mange for tiden. Men det finnes noen få hederlige unntak som flere burde lære av – som for eksempel Peugeot, Volkswagen, Porsche og Skoda, som alle har gode rekkeviddekalkulatorer med vintertemperaturer på nett. Hongqi oppgir også vinterrekkevidde i sin markedsføring. Alle disse viser at dette er mulig. Likevel gir de aller fleste ikke forbrukeren noen som helst indikator på hva som skjer når temperaturen synker. Fra forhandlerne har beskjeden vært at dette må forbrukeren sette seg inn i selv. Men hvor i all verden tenker forhandlerne at kundene skal finne disse tallene, når bransjen selv ikke legger fram sammenlignbare tall? spør Braadland.

Tetter hullene

Bransjen er i tvil om det i det hele tatt lar seg gjøre å skaffe sammenlignbare tall.

– En rekkeviddekalkulator vil trolig kunne gi en god indikasjon på hva bilene kan prestere en norsk vinterdag, men heller ikke den vil være en fasit, sier André Jaskiewicz, kommunikasjons­konsulent hos Mercedes-Benz Norge.

– WLTP-tallene gir et sett felles spilleregler, men som NAFs egen test har vist: Med ytre påvirkninger som endrer seg fra år til år, i tillegg til forskjellig kjørestil fra sjåfør til sjåfør, vil det være vanskelig å hevde at dette er en fasit på vinterrekkevidde, sier han.

Marius Tegneby i BMW sier det slik:

– En rekkeviddekalkulator treffer relativt godt. Kan vi bli enda bedre til å bruke denne? Trolig. Vil den gi fasit? Nei, heller ikke den.

BILENE VINKES UT: Oslos ordfører Marianne Borgen.

NAF mener likefullt at bransjen må prøve hardere:

– Hittil er det NAF og Motor, ikke importørene, som har gitt de mest realistiske tallene for vinterrekkevidde. Samtidig har bransjen kritisert testen vår for å ikke være realistisk nok. Det er å stille saken helt på hodet. Bransjen burde satt pris på at vi gjør den jobben de ikke gjør. Vi tetter de hullene som bransjen selv ikke greier å tette, sier Thor Egil Braadland.

Øyvind Skovli Rognlien, kommunikasjonsdirektør i Harald A. Møller (importør av VW, Skoda, Cupra og Audi), mener det argumentet faller på sin egen urimelighet.

– Premisset om at bilbransjen forsøker å holde bilenes vinterrekkevidde skjult, er litt pussig. Det er jo nettopp for å bidra til forbrukeropplysning vi alle har strukket oss langt for å låne ut biler til NAFs test, og så ser vi stort sett gjennom fingrene med at testene deres tidvis gjennomføres litt på lykke og fromme, sier han.

Vintermåling

Flere aktører har ivret for en vinterutgave av WLTP-målingene som kan gi en viss indikasjon om hvordan elbilene takler vinterlige forhold.

– NAF jobber med vår paraplyorganisasjon FIA i Brussel for å få på plass en standardisert vintertest av elbiler, en ny målesyklus, som måler realistisk og sammenlignbar rekkevidde under kalde temperaturer, for eksempel minus sju, sier Braadland.

Det er et arbeid som også mange av bilprodusentene både følger tett og ønsker velkommen.

– En offisiell vinterrekkevidde som del av produktkommunikasjonen må fremkomme gjennom en standardisert testprosedyre som er den samme for alle bilprodusenter. En vinterversjon av WLTP kan være en slik løsning, og dette er en prosess som det jobbes med i FN-systemet, sier Espen Olsen, kommunikasjonssjef i Toyota Norge.

Uansett vil en slik løsning ligge frem i tid:

– Inntil denne er på plass er ekspertisen til lokale salgsrepresentanter svært viktig og nyttig, siden de kan gi bedre informasjon om rekkevidde og forbruk som kan forventes i sitt område, under ulike omstendigheter, sier Olsen.

Har ikke tid

Braadland og NAF peker på at utskiftningen av bilparken skal skje så fort at vi ikke kan vente på en endelig konklusjon hos FN.

– FN er dessverre en kvern som maler langsomt. Frem mot 2030 skal det selges mer enn én million elbiler i Norge. Vi kan ikke vente til den norske bilparken er fullt ut elektrifisert før vi får på plass en slik standard. Om bransjen ikke ser fornuften i å informere bedre, må myndighetene sette krav om at annonsene må opplyse om realistisk vinterrekkevidde. Vi har møter med regjering og Stortinget om dette, fordi situasjonen kan ikke fortsette, sier han.

NAF mener det er ufullstendig og pågrensen til useriøs informasjon, når Insta-bilder fra vinterkjøring er supplert med rekkeviddetall fra WLTP-laboratoriene, og at den manglende viljen til å oppgi en vinterrekkevidde er «en gedigen strategisk feil av dem. De tar ikke forbrukerne på alvor». Mener du det er en urimelig kritikk?

­

VW/AUDI/SKODA

Øyvind Rognlien Skovli, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i importørselskapet Harald A. Møller

Vi føler oss ikke truffet, og vi er opptatt av ryddig og tydelig forbruker­informasjon. «På grensen til useriøs» og «tar ikke forbrukerne på alvor», det er beskrivelse jeg snarere ville brukt om NAF, som holder skjult for forbrukerne at enkelte testbiler i rekkeviddetesten deres kjørte feil rute og fikk feil resultat, uten at NAF går av veien for å omtale testen som en «fasit».

TOYOTA

Espen Olsen, informasjonssjef i Toyota Norge

Det er kun offisielle WLTP-rekkeviddetall som benyttes i markedsføringen, siden dette er det eneste tallet som er sammenlignbart og samtidig er standard for alle bilmerker som en del av typegodkjenningen.

HONGQI

Hans Petter Aalmo, direktør marketing og PR i HBI Norge

WLTP er det offisielle tallet som foreligger for alle biler som selges i Europa og ligger til grunn for typegodkjenning og avgifter. Det er spesifisert at WLTP skal benyttes i «salgsfremmende dokumentasjon som anvendes i markeds­føring av nye person­biler» jf. §5 i forskrift om energimerking mv. av nye personbiler. Vi mener derfor at bruk av det offisielle tallet ikke fortjener å bli stemplet som «useriøst» av NAF. Samtidig er det også viktig å opplyse tydelig om forbehold rundt rekkeviddetall, og at rekkevidde påvirkes av vær, topografi, bruk av varmeapparat, også videre. Vi opplyser selv om disse forbeholdene, og har publisert NAFs tester på egne nettsider.

Gjør dere selv tester av hvordan egne biler presterer på forbruk og rekkevidde under ekstreme, norske forhold? Og hvordan kommuniseres de resultatene?

­

VW/AUDI/SKODA

Vi tester og kjenner produktene våre godt, og vi deler denne informasjonen med kunder.

TOYOTA

Vi har gjort egne tester i Norge av elbilen bZ4X, men resultatene er kun for internt bruk.

HONGQI

Så snart de første produksjonsbilene ankom, utførte vi vintertester av HONGQI E-HS9. Resultatene av disse testene og NAF-testene er publisert på våre nettsider, som er publikums primære informasjonskanal. Interessant nok viste egne tester ganske så ulike rekkevidder, både lengre og kortere enn NAFs tester. Dette illustrerer også noen av vanskelighetene med en slik type vintertest, når det ikke foreligger en offisiell standard. For hva er da realistisk rekkevidde? Er det rekkevidderesultatet av vår korteste test (ca 26 mil) eller lengste test (ca 35 mil) – eller NAFs (ca 30 mil)?

BIL/NBF sier det er både umulig og ulovlig å opplyse om en vinterrekkevidde. Er du enig i det?

­

VW/AUDI/SKODA

Uten en standardisert tilnærming, blir det fort villedende om ulike aktører bruker slike størrelser i markedsføringen. Akkurat slik det kan være villedende når NAF tester biler med en logikk om at bransjens «løftebrudd» blir større jo brattere motbakke NAF velger å teste bilene i. Gjennomført riktig, og kommunisert ryddig, kan NAFs test være et fint supplement til annen forbrukerinformasjon om elbiler, og alle andre tester som gjennomføres gjennom alle fire årstider. Så er vi glade for at de fleste som tester avstår fra å omtale testene sine som «fasit».

TOYOTA

For å sikre klarhet og mulighet til å sammenligne må man kunne sammenligne likt mot likt. Hvis vi inkluderer en offisiell vinterrekkevidde i kommunikasjonen, må denne fremkomme i en standardisert testprosedyre som er den samme for alle bilprodusenter.

HONGQI

Vi er enige i at et slikt krav overfor norske importører, forhandlere og selgere virker umulig å gjennomføre i praksis. Testing må standardiseres internasjonalt.

VINTEREVENTYR: Testen kjøres etter en rute hvor det stiger fra 300 til 1000 meter etter om lag 30 mils kjøring.

Mange produsenter har kalkulatorer for beregning av forbruk og rekkevidde som gir ganske gode anslag, med tall som avviker kraftig fra WLTP når værholdene er krevende. Hva slags vurderinger gjør dere rundt å kommunisere disse tydeligere?

­­

VW/AUDI/SKODA

Her trekkes vi nå frem som en av de flinke i klassen, men litt forvirrende er det at for kort tid siden NAF var ute og mente at de gjorde jobben vi i Møller etter sigende ikke gjorde selv. Faren er at NAFs iver etter å skape overskrifter med utspillene sine nå, kan gå på bekostning av den faglige troverdigheten NAF har bygget gjennom generasjoner. Lettvintheter og dårlig begrunnet mistenkeliggjøring kan gå på bekostning av det som er viktig her, og det er hensynet til forbrukerne.

TOYOTA

Vi vil veldig snart ha på plass en rekkeviddekalkulator på vår nettside. Denne vil være et viktig hjelpemiddel for kunder og salgsrepresentanter, og vil gi bedre anslag om rekkevidden knyttet til ulike temperaturer og hastigheter.

HONGQI

Vår produsent har ikke en slik kalkulator, og selv sitter vi ikke på slike tall for å lage en kalkulator per i dag. Vi er opptatt av at kundene våre skal gjøre godt kvalifiserte valg når det kommer til kjøp av elbil. En god dialog med forhandler om behov og bruksmønster er nøkkelen til å avdekke om vår bil dekker kundens behov. Et ensidig fokus på rekkevidde er ikke riktig for at kunden skal gjøre et riktig bilkjøp. Ett eksempel på dette som NAF selv har pekt på flere ganger, er lavfriksjonsdekk. Vi kunne valgt å utstyre vår bil med dette og fått lengre rekkevidde, men dette ville gitt dårligere sikkerhet for våre kunder. Det ønsker vi ikke.

BMW

Marius Tegneby, kommunikasjonsdirektør i BMW Group Norge

Hvert år ruller våre pressebiler titusenvis av kilometer, gjennom både somre og vintre, land og strand rundt. Alle testene i ulike publikasjoner og kanaler gir nyttig forbrukerinfo og er et godt og viktig supplement til den informasjonen vi og våre forhandlere selv deler med våre kunder. Kritikken fra NAF er riktignok delvis berettiget. Norske elbilkjøpere har en annen hverdag og topografi å forholde seg til enn hva eksempelvis belgiske bilkjøpere må forholde seg til – det er vi ikke uenige i. Dessverre ser NAF elegant bort fra den realiteten både norske, og belgiske, importører og forhandlere må forholde seg til – enten man liker det eller ikke, WLTP. Dette er fortsatt er den eneste offisielle og sammenlignbare testen og prosedyren alle bilprodusenter er forpliktet til.

I påvente av en kjærkommen «WLTP winter», så kan ikke norske importører eller forhandlere selv påta seg rollen med å teste norsk vinterrekkevidde på egne premisser. Det handler ikke om vilje, det handler om et sett med felles spilleregler – som ifølge NAF utspiller seg én dag i året på en bestemt strekning fra Oslo, via Dombås til Hjerkinn. Absolutt et representativ strekke for mange norske elbilister, men nok en gang; ikke en fasit.

I motsetning til hva NAF virker å tro, så har vi faktisk dialog med kundene våre utenom annonser også; en dialog som går utenpå den forpliktede legalteksten i en annonse. Våre selgere er rutinerte, og vi har kjørt og solgt elbiler rundt om i landet gjennom 10 norske vintre. Det gir erfaring, men ingen fasit på en endelig rekkevidde for alle våre elektriske modeller gjennom den norske vinteren.

NAF må gjerne kritisere WLTP-prosedyren, men når man virker å gjøre seg til herre over både FN, EU og norske bilimportører og forhandlere – da burde det være rom for å ta en runde på eget kammer, også. Vår dør er åpen. Velkommen til en god diskusjon, hvor NAF gjerne må legge kortene på bordet og erkjenne at der det er motbakker, der er det også nedoverbakker.

MERCEDES-BENZ

André Jaskiewicz, kommunikasjonskonsulent i Mercedes-Benz Norge hos Bertel O. Steen

Rekkeviddetesting etter WLTP-prosedyren er standardisert og praktiseres likt av alle produsenter, noe som gir sammenlignbare tall på tvers av modeller og merker. I dag finnes det ingen standardisert testing av vinterrekkevidde som produsentene kan henvise til, noe som betyr at det ikke er mulig å kunne oppgi dette.

Det handler ikke om mangel på vilje fra importørene, men om å ha et sett med felles spilleregler, som alle må forholde seg til. I påvente av en offisiell vinter-WLTP vil egne indikasjoner på vinterrekkevidde, basert på egne premisser og tester, kun skape unøyaktighet i sammenligningen, og dermed forvirring.

Vi har nå kjørt elbil i Norge i over ti år, og det er godt kjent at ytre faktorer påvirker den endelige rekkevidden, enten det er sommer eller vinter. Vi vet erfaringsmessig at WLTP-tallene går begge veier, der det også vil være mulig å oppnå bedre rekkevidde enn oppgitt fra fabrikk med riktige ytre parametere. Vårt forhandlernettverk har solgt elbiler i en årrekke og kan gjennom dialog med kundene dele sin erfaring. I tillegg opplyses kundene om hvordan rekkevidden kan maksimeres og påvirkes gjennom bilens instruksjonsbøker.

NAFs rekkeviddetest er i utgangspunktet en god idé, men med ytre påvirkninger som endrer seg fra år til år, i tillegg til forskjellig kjørestil fra sjåfør til sjåfør, vil det være vanskelig å hevde at dette er en fasit på vinterrekkevidde. Det er nettopp der WLTP kommer inn som en standardisert og sammenlignbar forbrukerinformasjon – igjen, et sett med felles spilleregler.