HØY LADEFART: Xpeng G9 leverer svært godt i ladetester, så spørs det om bilkundene bryr seg om det.

Hva er viktig i elbilmarkedet?

Kundene: Rekkevidde. Produsentene: Ladefart.

Bilprodusentene jobber hardt for å gi elbilene høyest mulig ladefart, men en undersøkelse viser at det neppe er noe som gjør at de selger flere biler.

Publisert

«Rekkeviddeangst» dukket opp som et nyord da elbilene begynte å selge for litt over ti år siden. I 2013 nådde det nesten opp som Årets ord fra Språkrådet, kun slått av «sakte-tv».

En undersøkelse gjort av YouGov for Xpeng i Norge viser at rekkeviddeangsten ikke har gitt seg hos norske bilkjøpere.

Et representativt utvalg ble spurt om hva som er viktigst av lang rekkevidde og høy ladehastighet:

Svarene viser at 67 prosent mener lang rekkevidde er det viktigste, mens kun fem prosent mente høy ladehastighet var viktigst.

24 prosent av de spurte oppga at de to faktorene var like viktige.

Xpeng påpeker at dette kommer som en kontrast til bransjen som de siste årene har jobbet stadig mer med høy ladehastighet.

«Like viktig»

– Siden elbilene gjorde sitt inntog for rundt ti år siden, har rekkevidden økt betraktelig. Vi mener at fokuset på rekkeviddeangst, støttet av media, kan være selvoppfyllende. Like viktig som rekkevidde er ladehastighet for å konkurrere med fossilbiler, sier Claes Persson, Norgessjef i Xpeng.

Han mener Xpeng som bilprodusent jobber mye med teknologiutvikling for å redusere ladetid, slik at overgangen fra fossilbiler til elbiler skal gå lettest mulig.

– Dette er avgjørende for å nå klimamålene med nullutslippsbiler allerede fra neste år. Xpengs teknologi, som i vår familie-SUV G9, fokuserer på rask lading for å gjøre rekkevidden mindre relevant.

Samtidig er det tydelig at kundene fortsatt er på rekkeviddesporet, uten at det kommer til å forandre Xpengs strategi, ifølge Persson.

– Vi tar alle tilbakemeldinger fra kunder på alvor og innspillet rundt rekkevidde er ikke noe unntak. Kontinuerlig utvikling og oppdatering av bilene våre er noe vi er forpliktet til.

Over 300 kilowatt

Han peker på at undersøkelsen ikke går ikke i dybden på hvorfor kundene foretrekker lenger rekkevidde foran hurtigere lading:

- Uten mer informasjon om dette ønsker vi ikke å spekulere på vegne av kundene, sier han.

Xpeng hadde gode resultater med G9-modellen i Motor og NAFs rekkevidde- og ladetest tidligere i vinter.

Der var Xpeng G9 den aller raskeste med lading fra 10 til 80 prosent, det tok 19 minutter. G9 hadde en ladeeffekt på 291 kW på det meste og et snitt på 219 W. I testen som ble gjort forrige sommer tok den imot hele 319 kW på det meste.

– Som et teknologidrevet selskap er Xpeng opptatt av helheten, og det inkluderer både rekkevidde og ladefart. Vi opplever at stadig flere kunder får opp øynene for hvor raskt G9 lader og mange erfarer at ladetiden mer enn halveres når de hurtiglader langs veien, sier Persson.

Litt overrasket

Benny Christensen, bilteknisk konsulent i NAF, er litt overrasket over undersøkelsen.

- Jeg er ikke overrasket over at rekkevidde er viktig, men at bare fem prosent mener ladefart er viktig, sier han.

Christensen tror det kan komme av spørsmålsstillingen: hvis folk føler de må velge mellom ladefart og rekkevidde, så velger de det siste.

– I tillegg er det nok en del førstegangskjøpere som ikke har noe forhold til ladefarttallene, kanskje de ikke forstår hva det innebærer.

LADEFART: Benny Christensen under vinterens ladetest, hvor han kjørte den som ladet raskerst, Xpeng G9.

Christensen forteller at han flere ganger har fått henvendelser fra folk som kjører e-Golf og lurer på hvorfor en lynlader på 250 kilowatt ikke gir mer enn 40 kilowatt til bilen deres.

Forklaringen er at det er bilens ladekapasitet som bestemmer hvor mye strøm den kan ta imot.

– Så informasjonsbehovet er fortsatt stort. Samtidig er det nok slik at de fleste velger bil utfra hvor mye den koster og hvor langt den kan gå. En bil som går langt, men lader treigt, er mer attraktiv enn en som lader fort og går kort. Men høy ladefart er viktig – og kommer til å bli enda viktigere.