UT MOT «HALVSANNHETER»: Stig Morten Nilsen i Norges Bilbransjeforbund (t.v.) og Erik Andresen i Biliimportørenes Landsforening under budsjetthøringen på Stortinghet sist uke.

«Villedende» og «halvsannheter»:

Beskylder Elbilforeningen for å villede Stortinget

To av landets bilorganisasjoner mener Norsk elbilforening «strødde om seg med halvsannheter» og villedet finanskomitéen på Stortinget under budsjetthøringen sist uke.
– Kom med hardere fakta og gjør en bedre analyse, svarer Elbilforeningen.

Publisert Sist oppdatert

Avgiftsøkning for ladehybrid

  • Den avgåtte Solberg-regjeringen har i statsbudsjettet foreslått en reduksjon i vektfradraget i engangsavgiften fra 23 til 15 prosent og en økning i kravet for fullt fradrag fra 50 til 100 km elektrisk rekkevidde.
  • Det vil føre til kraftig avgiftsøkning for mange ladehybrider.

Lederne i Norges Bilbransjeforbund og Bilimportørenes Landsforening angriper Elbilforeningen i et uvanlig krasst leserinnlegg på bransjenettstedet Bilnytt.no mandag.

«Under tirsdagens budsjetthøring i Finanskomiteen på Stortinget strødde Elbilforeningen om seg med halvsannheter om ladbare hybrider. Vi har selvsagt respekt for at bilorganisasjonene ønsker ulike innretninger for avgiftspolitikken. Men vi forventer likevel at alle, også Elbilforeningen, forholder seg til fakta i dialogen med beslutningstakerne», skriver Erik Andresen i BIL og Stig Morten Nilsen i bilbransjeforbundet.

Under høringen sa kommunikasjonsleder Unni Berge i Elbilforeningen at det er på høy tid politikerne skjerper inn avgiftene på ladehybrider.

– Villedende

Berge hevdet «at det ikke er riktig når bransjen sier at Solberg-regjeringens foreslåtte endringer gir påslag på mellom 40.000 og 80.000 kroner, og at det er fremdeles ville være noen som får null i endring», skriver de to bildirektørene.

Og de fortsetter:

«Vi har fått Opplysningsrådet for Veitrafikken til å sjekke fakta (om ladehybridene, red. anm.). Basert på bilsalget i år, ville 26.334 biler få avgift i 2022, og gjennomsnittsavgiften ville øke fra 26.668 kr til 81.836 kr. En avgiftsøkning på over 200 prosent, altså. Bare 2254 biler vil fortsatt få 0 kr i avgift».

– Over 90 prosent av bilene vil få en stor avgiftsøkning. Det blir villedende å hevde at en slik endring ikke øker avgiftene dramatisk, skriver de to.

VIL SKJERPE INN: Kommunikasjonsleder Unni Berge i Norsk elbilforening.

Hardere fakta

Unni Berge i Norsk elbilforening sier til Motor at de to må ha hardere fakta enn dette hvis de skal beskylde noen for halvsannheter, og mener at de to organisasjonene har gjort en for dårlig analyse av bilavgiftspolitikken hvis de er overrasket over den avgåtte regjeringens budsjettforslag.

– Jeg lever godt med at vi er uenige og har ulike perspektiver, men ut fra det tallmaterialet de legger frem, klarer jeg ikke helt å se hvor vi har faktafeil. Hvis de skal beskylde oss for å fare med halvsannheter, må de ha hardere fakta enn dette. Per idag viser tallene at halvparten av ladehybridene som er solgt hittil i år, har null i avgifter. Og at også med de foreslåtte endringene vil det fremdeles være ladbare hybrider med null i engangsavgift. Og det bekrefter de to, sier Berge.

– Vi har vært opptatt av å vise hvor urimelig raus dagens avgiftsordning er med ladehybridene, når dette tross alt er store, forurensende biler, legger hun til.

Unni Berge argumenterte under høringen for at budsjettforslaget er nøyaktig i tråd med den utviklingen myndighetene har varslet for bilavgiftene de siste årene.

– Dette er en varslet endring. Og det er på tide med slike innskjerpelser. Vi bør ha en miljøprofil på avgiftene som prioriterer biler som har lave utslipp, sa hun.

Til stryk

Bilorganisasjonene hevder de på ingen måte kunne vite hva som var i vente.

– Å mene at bilbransjen burde forventet en 200 prosent avgiftsøkning på 90 prosent de ladbare hybridene er urimelig. Det finnes bare én bil som har 100 kilometer rekkevidde eller mer. Den hører hjemme i millionklassen, skriver Andresen og Nilsen.

I sitt innlegg skriver Andresen og Nilsen at det var «uventet, og på ingen måte i tråd med teknologiutviklingen, å foreslå en dobling i rekkeviddekravet» i årets budsjett.

Den vurderingen står til stryk, mener Elbilforeningen.

– I fjorårets budsjett la regjeringen frem et forslag med innstramninger for ladehybridene. Men ett parti var uenig og fikk stanset det, nemlig Frp. Daværende opposisjonspartier, som Ap, foreslo derimot ytterligere innstramminger. At innstramminger igjen foreslås nå, kan umulig komme overraskende på bilimportørene og bilbransjeforbundet. Og hvis det faktisk overrasker, så må de gjøre en bedre politisk analyse, sier Berge.

Hun legger til at BIL/NBFs krav om kun å begrense rekkeviddeøkningen til 75 km vil føre til at 36 prosent av ladehybridene vil få null i avgift (med utgangspunkt i bilene som er solgt i 2021).

PS: Det er strengt tatt to ladehybrider med 100 km el-rekkevidde eller mer (Mercedes GLE Coupe 350e 4MATIC og Polestar 1), men begge koster over millionen.