MYE FUKT: Man ser det ikke fra utsiden, men denne bobilen hadde mye mer fukt enn det fukttesten viste.

Store og omfattende råteskader:

Denne bo­bilen hadde mye mer fukt enn selgerne sa

Fukttesten som selgerne la frem ved salget, var ikke riktig. Bobilen hadde mye større fuktskader enn oppgitt.

Publisert Sist oppdatert

Fukt er bobilenes verste fiende. Derfor er en fukttest en svært viktig dokumentasjon ved salg av bobil. Det gir normalt kjøperne økt trygghet.

Men det er ikke alltid fukttesten gir riktig resultat. Fuktskadene kan vise seg å være langt større enn det testen viser.

En mann på Jæren kjøpte en 12 år gammel bobil av typen Bürstner for 255.000 kroner. Selgerne, to privatpersoner, opplyste ved salget at bobilen har en fuktskade som de anslo at det ville koste cirka 35.000 kroner å reparere.

– Som kjeks

To måneder før salget ble det foretatt en fukttest, av en anerkjent bobilforhandler på Sørlandet. Testen viste at det var fuktskader i nedre del av bakveggen på bobilen.

Det ble ikke funnet farlig fukt andre steder på bobilen, ifølge denne testen.

Men da kjøperen noen måneder etter kjøpet skulle utbedre fuktskadene han var blitt informert om, ble det avdekket at skadene var langt verre. Flere forskjellige steder på bobilen var det alvorlige fuktskader.

Kjøperen fikk tre sakkyndige til å undersøke bobilen.

– Deler av treverket er som kjeks, skrev den ene i sin rapport.

– Ved hjelp av fingrene plukket jeg treverket i biter, skrev den andre.

RÅTTENT: Klar tale på dette illustrasjonsbildet fra den ene sakkyndige.

165.000 kr.

De tre sakkyndige konkluderer alle med at det vil koste mellom 150.000 og 165.000 kroner å utbedre fukten i bobilen.

De fagkyndige mener fukten har utviklet seg over lang tid, minimum tre–fire år – og at fuktskadene må ha vært på bobilen både da det ble foretatt en fukttest før salget, og da bobilen like etter ble solgt.

Får heve

Kjøperen klaget til forbrukermyndighetene, som nå har avgjort saken. Forbrukerklageutvalget behandler konflikter etter blant annet bobilkjøp, og konkluderer med at kjøperen fikk en bobil som var i langt dårligere stand enn han hadde grunn til å regne med.

Kjøpet kan dermed heves.

Vedtaket til Forbrukerklageutvalget innebærer at kjøperen kan få tilbake pengene sine mot å levere bobilen tilbake. I tillegg får han også forsinkelsesrenter, som utgjør over 80.000 kroner.

Forlik

Etter at vedtaket ble gjort har kjøperen og selgerne i stedet inngått et forlik. Ifølge kjøperen har partene blitt enige om at han beholder bobilen, mot å få et pengebeløp fra selgerne.