IKKE SLIK: Norges befolkning utenfor byene ønsker bedre veier.

Distrikts-Norge:

Krever bedre vedlikeholdte veier

Nesten to av tre utenfor tettbygde strøk ønsker bedre vedlikehold av veiene, viser en undersøkelse fra NAF.

Publisert Sist oppdatert

– Folk ser hvor forfallent veinettet er. Dessverre lytter ikke Støre-regjeringen til dette. Nå er det opp til Stortinget å få på plass mer penger i statsbudsjett­forhandlingene, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

62 prosent av nordmenn som er bosatt utenfor storbyene, vil at politikerne skal prioritere vedlikehold og rassikring av eksisterende veier. Landssnittet er 44 prosent. Tallene er hentet fra NAFs Trafikantbarometer for 2023. 

– Økt vedlikehold og rassikring vil gjøre hverdagsreisene i distriktene tryggere. Forfallet på veiene er enormt, og nærmer seg 100 milliarder. Regjeringen har ikke på langt nær satt av nok midler til vedlikehold i forslaget til statsbudsjett, sier Handagard.

NAF viser til at øremerkede midler til fylkesveiene øker med 26 millioner kroner fra fjoråret, til 415 millioner. Altså under prisveksten. 

Organisasjonen mener det kreves 1,5 milliarder på toppen av dette for å hindre forfall.

Vedlikehold kommer godt foran nye veiutbygginger på listen over folks prioriteringer, viser undersøkelsen. I snitt ønsker 37 prosent flere nye veiutbygginger.

På landsbasis, Norge sett under ett, er det likevel et annet ønske som troner på topp: kollektivtransport. 56 prosent av befolkningen mener bedre kollektivtilbud er det viktigste samferdselstiltaket.

Hva er viktigst?

Hele Norge Sentralitet*
1+23+45+6
Vedlikehold og rassikring av eksisterende veier44 %37 %49 %62 %
Satsing på kollektivtransport56 %63 %50 %41 %
Utbygging av nye veier37 %32 %42 %40 %
Mer satsing på jernbane39 %40 %38 %39 %
Bedre tilrettelegging for sykling23 %24 %23 %18 %
Utbygging av ferjetilbudet7 %5 %8 %14 %
Tilrettelegge for miljøvennlige biler19 %22 %17 %13 %
Bedre tilrettelegging for fotgjengere15 %17 %13 %11 %
Vet ikke5 %5 %5 %5 %

* Grupperingen etter sentralitet er utarbeidet av SSB og gir et mål på en kommunes sentralitet, basert på avstander til arbeidsplasser og servicetilbud. Mest sentrale strøk (kategori 1) er Oslo og enkelte omkringliggende kommuner. Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Drammen, Fredrikstad mfl. tilhører sentralitetsgruppe 2. Noen eksempler på de mest perifere kommunene (kategori 6) er Gratangen, Dyrøy, Ulvik, Lavangen, Beiarn, Moskenes og Hasvik.