HØNS I REGNVÆR: Elbilsalget har fått en knekk i Europa, tross en vekst i 2023 sett under ett.

Trendskifte i Europa:

Bråstopp for elbilsalget

Elbilsalget faller kraftig i Europa. Høye priser og endringer i støtteordninger slår inn over hele Europa.

Publisert

Nettstedet Bilbransje24.no skriver fredag om et kraftig fall i elbiletterspørselen i Sverige. 

Hos svenskene er det (som i Norge) dystre utsikter for det generelle bilsalget i 2024, og en prognose fra bransjeorganisasjonen Mobility Sweden anslår en nedgang på 17 prosent fra 2023.

– Vi er i en lavkonjunktur, og når vendepunktet kommer, har mye å si for hvordan dette ender. Samtidig ser vi at regjeringens klimatiltaksplan ikke gir den tydelige retningen som bransjen selv etterspør, sier sjeføkonom Sofia Linder i Mobility Sweden.

Nå venter svenskene en nedgang i elbilandelen fra 39 til 35 prosent av nybilsalget.

– Dette er et bekymringsfullt trendbrudd, men en viktig faktor for denne vurderingen er at etterspørselen etter elbiler blant privatkundene har bråbremset, sier Linder.

Hvorfor?

Pris.

– Det er et stort hinder at elbilene fortsatt er mye dyrere enn de tilsvarende fossil-alternativene, sier Linder.

Fall i Europa

Også for det vesteuropeiske markedet samlet ser vi et trendskifte.

Selv om salget av batterielektriske biler økte med 28 prosent (1,96 millioner biler) i Vest-Europa fra 2022 til 2023, så falt tallene kraftig i desember, skriver Schmidt Automotive Research i sin seneste rapport.

Volumet i desember 2023 var 25 prosent lavere enn samme måned i 2022 – og utviklingen i november varslet om trenden.

Det var en nedgang i registreringstallene for siste kvartal som helhet på fem prosent fra samme kvartal i 2022.

Politiske hodepine

Etter et 2022 med gode insentiver i de fleste vesteuropeiske landene, har myndighetene snurpet igjen pengesekkene. 

Det rammer særlig elbilmarkedet, fordi disse bilene ennå er dyrere enn tilsvarende biler med forbrenningsmotor. De færreste land har både vilje og evne til å gi elbilene så gunstige rammebetingelser som Norge, hvor regnestykkene for bilholdet er elbilenes sikreste trumfkort.

Samtidig åpner konkurransen fra Kina for krevende avveininger i alle som har en bilindustri av betydning. I land som Tyskland, Spania og Frankrike representerer kinesiske billigbiler en trussel for sysselsettingen i nøkkelindustrier.

Det kan få store politiske konsekvenser. 

«Proteksjonisme og rabattordninger er ventet å spille en nøkkelrolle i 2024, som det gjorde på 1980-tallet», skriver analytiker Matthias Schmidt i siste «European Electric Car Study».