STOREBROR SER DEG: Visste du at du overvåkes i moderne biler? Dette bildet er laget med kunstig intelligens.

Dine data, dine valg:

«Vil du at noen skal følge med på alt du gjør og sier i bilen?»

Vi betaler ikke penger for å bruke teknologitjenester som Facebook og Google, men de er slett ikke gratis. De viser oss annonser – og de samler inn data om oss hvor enn vi ferdes. Hva skjer med de opplysningene du etterlater deg i bilen?

Publisert

La oss først hoppe noen skritt tilbake ...

For langt fra alle oss som kjører bil, har et forhold til om bilen er såkalt «connected» (oppkoblet) – og hva det betyr.

En undersøkelse som nylig er gjort for NAFs paraply­organisasjon FIA, hvor deltakere fra 11 europeiske land var med (ikke Norge), viser at kun litt over en fjerdedel vet hva en oppkoblet bil er.

Denne saken ble først publisert i magasinet Motor, utgave 4/2023.

Mange er bekymret fordi de ikke føler at de har kontroll på data som er samlet inn om dem, for eksempel via telefon eller kontaktliste – og 61 prosent husker ikke om de har underskrevet en kontrakt hvor tillatelse til å «gi bort» data om seg selv var inkludert.

Noen følger med

– Men først, hva er egentlig en oppkoblet bil?

– Det betyr at bilen er koblet opp med en datasentral som registrerer det aller meste som skjer med bilen og eventuelt hva du gjør, hvordan du gjør det og ikke minst når du gjør det, sier Vigdis Svennungsen, leder av NAF Advokat.

LEDER AV NAF ADVOKAT: Vigdis Svennungsen.

– Dette gjelder da også opplysninger du etterlater via telefon eller navigasjons­systemet du bruker?

– Ja, sånn er det også i dag. Google bruker data fra deg til å varsle om køer, for eksempel. Om mer «personlige» opplysninger har den registrerte en rekke rettigheter til informasjon, innsyn og sletting. Men da må du vite om rettighetene dine og hvordan du aktivt kan bruke disse.

– Hvordan kan dette være en problemstilling?

– Vil du at noen eventuelt skal følge med på alt du gjør og sier i bilen? Det største problemet er at jeg som er eier av bilen, og da altså den som genererer disse dataene, ikke har tilgang til disse, noen oversikt over hva som registreres når eller hvem disse dataene deles med.

Manglende bevissthet

En undersøkelse fra i høst om bruken av personvernopplysninger som er samlet inn av bilprodusenter i USA, har vakt stor oppmerksomhet. 92 prosent av merkene gir i praksis null råderett over private opplysninger de henter fra bilførere eller passasjerer.

Hvorfor registrere data?

Sett fra forbrukerperspektiv registreres bilen data om alt fra bedriftens drift til personlig informasjon om sjåfør/eier i sanntid og lagrer dette på en ekstern «datasentral» som i de aller fleste tilfeller eies av fabrikanten, sier Tom Andre Nilsen, teknisk konsulent i NAF Advokat. 

– Fordelen er at man har mulighet til å ha tjenester hvor man kan bruke en app som nøkkel, til å styre, spore eller sjekke bilen. Bilen tar kontakt med nødetater hvis man har vært utsatt for en ulykke, for eksempel, sier han. 

– Fabrikantene kan «beskytte» bilen ved å begrense tilgangen til bilens diagnosedata. Det fordyrer og begrenser mulighetene for feilsøk og eventuell reparasjon av et ikke merkeverksted.

Personvern­forordningen (GDPR) i Europa gir klare begrensninger for bilprodusentenes lovlige bruk av inn­samlede data med person­opplysninger, i tillegg til at forbrukeren (den registrerte) altså har klare rettigheter når deres personopplysninger samles inn.

Det stilles en rekke vilkår, men hva hvis man ikke er klar over avtalen eller vilkårene?

Forsikring

– Tenker vi automatisk at vi er beskyttet fordi bilen er et «privat» rom?

– Det er i hvert fall lett å glemme at noen kan «følge med» på alt som sies og gjøres i bilen, samt kjørestil, kjøremønster, fart og lignende. Vi oppfatter bilen som en privat sfære.

– Det har vært strid om denne informasjonen med tanke på forsikring og forsikringsvilkår?

– Vi i NAF ønsker ikke at forsikringsselskapene får tilgang til data i bil, til det er opplysningene for usikre. Vi har for eksempel sett at det er svært vanskelig å bevise at en bil panikkbremset på grunn av en feilvurdering fra programvare i bilen og dermed ikke var en brems som sjåføren kunne lastes for. Dette er forhold som kan få følger for forsikringspremien, og det kan også tenkes at tilsvarende data vil kunne gi feilaktig grunnlag for avkortning i et forsikringsoppgjør fra selskapets side.

Tilgang til informasjon

– Hvem ellers vil kunne få tilgang til informasjonen vi legger igjen?

– Politiet vil kunne be om utlevering i forbindelse med straffesaker, men vi vet ikke hvem andre dataene vil kunne deles med. Vi vil anta at dataene brukes til produktutvikling, men vi vet ikke hva annet de eventuelt brukes til.

Vigdis Svennungsen sier det er svært vanskelig å få nærmere informasjon om dette.

– Det er noe vi i NAF Advokat jobber mye med sammen med våre europeiske søsterorganisasjoner, via vår overordnede paraplyorganisasjon FIA, sier Svennungsen.