PLUTSELIG I VEIEN: Antallet viltpåkjørsler har økt med mer enn 10 prosent i år.
PLUTSELIG I VEIEN: Antallet viltpåkjørsler har økt med mer enn 10 prosent i år.

Brukte bil:

To menn dømt til fengsel for avlivning etter viltpåkjørsel

To menn er dømt til fengsel i henholdsvis 24 og 16 dager for å ha avlivet et rådyr på en uforsvarlig måte etter en påkjørsel.

Publisert

Det går frem av en enstemmig dom fra Telemark tingrett.

Antallet viltpåkjørsler har økt kraftig de siste årene, og en septemberkveld i 2021 opplevde en mann det som er mange sjåførers store mareritt:

Bilen han førte, traff et rådyr som ble så skadet at avlivning var det eneste dyrevelferdsmessig forsvarlige alternativet, etter at dyret lå med tre knekte bein, flere åpne brudd og mulige indre skader.

Bilføreren var ikke tiltalt, men to personer som kom til stedet og avlivet dyret, er funnet skyldig i å ha brukt en uforsvarlig avlivningsmetode.

Den ene av de to har anket dommen.

Rygget over

Det heter i dommen: «Tingretten legger til grunn at hensikten var å avlive rådyret som de var overbevist om var hardt skadet og hadde store smerter. (Han) oppfattet at det var bedre for rådyret å bli avlivet raskt fremfor å ligge i smerter og frykt i den stressende situasjonen, som han også oppfattet som trafikkfarlig».

Tiltalte ba derfor den andre som ankom skadestedet, om å rygge over det blødende dyret, mens han holdt det fast med en lastestropp. Dyret døde momentant da det kom under hjulet.

I en nødsituasjon kan man ha adgang til å avlive dyr uten å vente på politi eller viltnemda.

Også i den aktuelle saken falt retten ned på at det forelå en nødsituasjon. Men:

«Etter en konkret vurdering finner retten – under noe tvil – at selv om det forelå en nødsituasjon var ikke (...) avliving(en) dyrevelferdsmessig forsvarlig, og dermed utgjør den en objektiv overtredelse av dyrevelferdsloven § 12 tredje ledd. Etter tingrettens syn var det klart at de tiltalte hadde en rekke andre handlingsalternativer enn selv å avlive dyret, og at de både hadde tid og anledning til dette».

Ring politiet

Så hva skal man gjøre hvis man er så uheldig å treffe på et dyr på feil sted til feil tid?

Første bud er å varsle politiet på 02800. Politiet vil sette deg i kontakt med viltnemda i området. Husk å sette opp varseltrekant og bruke refleksvest. Merk deretter stedet for påkjørselen med en refleksvest eller plastpose, eller helst et viltbånd som du kan få henvendelse til viltnemda der du bor.

Som forebyggende tiltak har NAF anbefalt sjåfører å bruke mindre lys i kupéen, for eksempel redusert lysstyrke på informasjonsskjermene. Det gjør det lettere å følge med fremover på veien når du kjører.

PS: Det blir i gjennomsnitt påkjørt mer enn 25 hjortevilt hver eneste dag, i følge tall fra SSB.