VIKTIGE GRENSER: Flere enn seks av ti bilister holder fartsgrensen, ifølge nye målinger.
VIKTIGE GRENSER: Flere enn seks av ti bilister holder fartsgrensen, ifølge nye målinger.

Ikke så harde på gassen:

Nå har det skjedd noe viktig med vår holdning til fartsgrensene

Før kjørte et flertall av norske bilister over fartsgrensen. Det gjør de ikke lenger.

Publisert Sist oppdatert

I 2006 var det bare 45,6 prosent av norske bilister som holdt fartsgrensen.

Nå har den samme andelen økt til 60,1 prosent, ifølge målinger som er gjort ved Statens vegvesens nasjonale tellepunkter.

Utviklingen går parallelt med en trend hvor antallet dødsulykker i trafikken blir stadig lavere. For høyt fart var medvirkende årsak i om lag fire av ti dødsulykker i 2020, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

I årets tre første måneder omkom 13 mennesker i trafikken, mot 14 i samme periode i 2021. I fjor var det 87 personer som mistet livet i trafikken, en nedgang på 6 personer fra året før.

Glad for endring

Guro Ranes, som er leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, er glad for norske sjåførers endrede holdning til fartsgrensen.

– Dette viser en svært god utvikling og positiv trend. At stadig flere holder fartsgrensene, har vært et viktig bidrag for å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken. Det er viktig å synliggjøre at det blant folk flest har blitt vanlig å holde seg på riktig side av fartsgrensene, sier Ranes.

Nå har Statens vegvesen laget en kampanjefilm for å markere denne utviklingen:

– Fart og fartsgrenser har alltid engasjert folk og meningene har vært mange. Men fart handler ikke om hva vi mener eller føler. Fart er fysikk. Å forstå risiko og sannsynligheter er ikke lett, verken i trafikken eller ellers. Men sammenhengen mellom fart og ulykker er tydelig, sier Ranes.

Tallene fra Statens vegvesen viser også at fleste som kjører for fort, bare kjører litt fortere enn fartsgrensen:

  • De fleste som kjører over fartsgrensen i dag begrenser seg til å kjøre noen få km/t for fort. Registreringene for 2019 viser at 8,63 prosent av det samlede trafikkarbeidet foregår med hastighet mer enn 10 km/t over fartsgrensen. Tilsvarende tall for 20 km/t over fartsgrensen er 1,46 prosent og for 30 km/t over fartsgrensen 0,32 prosent.

Men marginalt fortere kan være farlig nok:

«Forskjellen på å kjøre i 80 og 90 kilometer i timen, kan være forskjellen på om du klarer å stoppe i tide eller om du ikke klarer det. Det du akkurat klarer å stoppe for i 80 km/t, vil du treffe med en fart på 50 km/t, hvis du hadde kjørt i 90. Litt fortere er altså mye farligere enn mange tror», skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Dette tror vi om fart

I forbindelse med kampanjen refererer Statens vegvesen også til noen nøkkelfunn i en landsrepresentativ spørreundersøkelse som Transportøkonomisk Institutt (TØI) har gjennomført:

  • De fleste overholder fartsgrensene, men vi tror at flertallet kjører for fort og ikke overholder fartsgrensene.
  • Vi tror best om oss selv – at færre av de «andre» overholder fartsgrensen.
  • Bare en av ti tror at «andre bilister» (de vi ikke kjenner), vil overholde fartsgrensen neste gang de skal kjøre der det er fartsgrense 80.
  • Vi tror at andre ser på det å holde fartsgrensen som noe negativt.
  • 54 prosent tror at andre bilister ville oppleve dem som irriterende hvis de alltid måtte holde fartsgrensen på veier med fartsgrense 80, men kun 26 prosent sa de selv ville føle seg irritert eller kjede seg hvis de måtte holde fartsgrensen.