RYKENDE UENIGE? Da trenger du hjelp, enten fra advokat eller gjennom det offentlige. Men hvor finner du den beste hjelpen til de forskjellige problemene?

Rådene du trenger:

I bilkonflikt? Dette gjør du

Havner du i konflikt etter bilkjøpet, bør du velge dine hjelpere med omhu. Og du bør være bevisst på hvem som skal avgjøre konflikten.

Publisert Sist oppdatert

Er du misfornøyd etter bilkjøpet, skal du aller først kontakte ­selgeren og forsøke å komme til en løsning. Dette gjelder uansett, enten selgeren er en profesjonell bilselger eller en privat­person. Ofte blir selger og kjøper enige om en løsning.

Men noen ganger blir man ikke enige.

Denne saken ble først publisert i magasinet Motor, utgave 2/2022.

Da kan du gå videre og klage til forbruker­myndighetene, eller du kan gå til forliksrådet – og noen ganger rett til tingretten.

Du kan også vurdere å be en advokat vurdere saken din. Spesielt hvis du vurderer å saksøke bilselgeren, er det viktig å få en uhildet vurdering av en advokat eller andre sakkyndige som har kunnskap om bilsalg.

Pass på tiden

Mange drøyer med å reklamere på feil og mangler. Ikke gjør det! Ifølge lovverket må du si fra innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Rimelig tid er inntil cirka to måneder.

Er det en profesjonell bil­forhandler, skal denne også få mulighet til å skifte, utbedre eller reparere feilen eller ­manglene før du klager videre. Utbedrings­retten gjelder ikke bare én gang, men to ganger, ifølge forbrukerkjøpsloven.

Prisavslag

Har du kjøpt bil av privatperson, ­reguleres kjøpet av kjøpsloven, og du har inntil to års reklamasjonsrett.

Kjøper du av forhandler, reguleres ­kjøpet av forbrukerkjøpsloven, og du har reklamasjonsrett i inntil fem år.

Er feilen eller mangelen fortsatt til stede etter reparasjonsforsøkene, er et prisavslag i de fleste tilfeller det mest nærliggende.

Ved alvorlige og/eller omfattende feil og mangler kan du kreve omlevering, altså en ny tilsvarende bil, eller å få heve kjøpet. Det innebærer at du leverer bilen tilbake, og du får pengesummen du har betalt tilbake. Dere annullerer altså hele handelen.

I slike tilfeller kan du kreve renter for perioden fra du reklamerte, mens ­selgeren kan kreve nyttefradrag for ­nytten du har hatt ved å kjøre bilen. Nytte­fradraget er ifølge rettspraksis på 1–2 kroner per kjørte kilometer. Ofte går dette opp i opp.

Forlik er best

Motors erfaringer med bilkonflikter er at en minnelig løsning ofte er det beste. Da løses saken raskere, utgifter til sak­kyndige og advokater blir mindre, og dere får rett og slett skværet opp. I et forlik må begge parter gi og ta, og noen ­bilforhandlere er lettere å forhandle med enn andre.

– For å si det slik, i et godt forlik er begge parter litt sure og litt glade, sa en advokat til Motor.

Men dessverre er det ikke slik at selger og kjøper alltid blir enige. Det viser den enorme mengden klagesaker som Forbruker­klageutvalget behandler, og alle sakene som går for rettssystemet.

Forbrukertilsynet

Må du få hjelp av en ekstern instans, har du flere muligheter:

Du kan klage til Forbrukertilsynet, som nylig overtok klagesaker fra Forbrukerrådet. Da vil en saksbehandler prøve å mekle til enighet i en skriftlig dialog. Noen ganger gjøres dette også delvis muntlig.

Blir dere ikke enige, kan saken sendes Forbrukerklageutvalget, som tar stilling og avsier et vedtak som er bindende for begge parter – såfremt vedtaket ikke ankes inn for tingretten.

Forbrukerklageutvalget er en del av Forbrukertilsynet. Behandling hos ­Forbrukertilsynet og Forbrukerklage­utvalget er gratis. Du behøver ikke ­advokat, selv om en del velger å bruke dette.

Forbrukertilsynet og Forbrukerklage­utvalget har vært under omorganisering og er flyttet ut av Oslo til Porsgrunn. De har derfor i flere år hatt svært lange saksbehandlingstider. Ventetiden i Forbruker­tilsynet er seks måneder, fra du sender inn klagen til de begynner å saksbehandle den. Selve saksbehandlingstiden tar ytterligere et par måneder.

Må du gå videre til Forbrukerklage­utvalget, er ventetiden der nå på cirka to år. Den har inntil nylig vært enda lengre. Saksbehandlingstiden har vært så lang at forbrukerstatsråden har måttet svare for seg. Hos Forbrukertilsynet og i Forbrukerklage­utvalget er det jurister som er saksbehandlere. I Forbruker­klageutvalget skjer all saksbehandling skriftlig.

Forliksrådet

Du kan ta konflikten inn for forliksrådet, som i et fysisk møte forsøker å megle til enighet. I noen tilfeller kan de også avsi en dom.

For å få behandlet en sak i forliksrådet, må du som klager betale 1345 kroner i gebyr. Dersom du vinner saken, kan du kreve at motparten betaler dette gebyret.

Avgjørelser i forliksrådet kan tas videre til tingretten.

Konfliktrådet

I noen få tilfeller kan du også ta bilkonflikten til konfliktrådet. Arnt Villy ­Paulsen (i hovedsaken) gjorde det, fordi han ble utsatt for en kriminell handling da bil­selgeren ikke leverte bilen hans tilbake.

Men det er kun i tilfeller hvor du blir utsatt for kriminell virksomhet fra bil­selgeren at du bør vurdere konfliktrådet

Tingretten

Dersom summen man er uenig om, er på over 200 000 kroner, kan du gå rett til tingretten.

I tingretten (og lagmannsretten) ­risikerer du imidlertid høye saks­kostnader dersom du ikke vinner saken. Taper du, må du som hovedregel betale motpartens saksomkostninger. Saks­behandlingstiden i forliksrådet og tingretten varierer, avhengig av hvor i landet du bor. Ved noen domstoler er ventetiden kortere enn hos andre. Motors inntrykk er at behandling i disse instansene går ­klart raskere enn å få hjelp av ­Forbrukertilsynet og Forbrukerklage­utvalget.

Sakkyndig støtte

Uavhengig av hvor du ønsker å få avgjort tvisten, er det svært viktig at du kan ­dokumentere feil og mangler som du hevder bilen har.

Du bør også ha en sakkyndig uttalelse fra en sakkyndig eller en ekspert. Ofte kan dette være et NAF-senter eller et annet verksted. Sakkyndige uttalelser vektlegges. Har du to eller flere sakkyndige uttalelser, stiller du enda sterkere.

I en konfliktsak bør du også avdekke mest mulig av bilens forhistorie. Sjekk EU-kontroller, snakk med verksteder og spør etter verkstedhistorikken, snakk med tidligere eiere. Tidligere eiere finner du enkelt i databasen til Statens vegvesen.

Valg av advokat

Du bør velge advokat med omhu. Det er ikke sikkert at du i en konflikt etter bilhandel bør få hjelp av kameraten din som er advokat i skilsmissesaker, eller ­advokaten i firmaet du jobber i. Husk også at noen ganger kan involvering av advokater øke konfliktnivået.

NAF Advokat jobber kun med bilsaker og gir råd og bistand til medlemmene. Ved behov for videre oppfølging kan det gis to timers utvidet bistand, for 500 ­kroner, til alle som var medlem på tidspunktet da grunnlaget for tvisten oppsto.

Det er også mange privatpraktiserende advokater med bilsaker som spesialfelt, rundt om i hele Norge. Sjekk advokatens kompetanse og vedkommendes kapasitet til å hjelpe deg. Vær oppmerksom på timeprisen. Advokat­hjelp kan bli sjokkerende dyrt, og noen advokater er dyrere enn andre.