VANT: Marcus Jøsang Møller vant over bompengeselskapet også i tingretten.

Bompengeselskap tapte i tingretten:

Marcus slipper å betale for ny eiers bompasseringer

Pengekravet fra bompengeselskapet blir kontant avvist av tingretten. Dommen kan få konsekvenser for mange andre kunder.

Publisert Sist oppdatert

– Bompengeselskapet skulle informert tydeligere, konkluderer Nedre Romerike tingrett i sin dom.

Bompengeselskapet Fjellinjen krevde at Marcus Jøsang Møller (21) skal betale bompasseringer for flere tusen kroner som neste eier av bilen hans står bak. Årsaken er at Marcus ikke rapporterte eierskiftet akkurat slik Fjellinjen og de andre bompengeselskapene krever, da han solgte bilen sin våren 2018.

Marcus trodde, i likhet med mange andre kunder, at det holdt å ta bompengebrikken ut av bilen og sende eierskiftemelding til Statens vegvesen.

Men i januar 2018 endret bompengeselskapene avtalevilkårene til kundene. I tillegg til å melde eierskifte til vegvesenet og ta ut brikken, må bompengeavtalen også sies opp.

Fjellinjen mener de informerte tilstrekkelig om dette.

Fikk kritikk

Fjellinjen var så sikre på at de hadde rett, at de først ikke engang besvarte Marcus sine henvendelser. I stedet sendte de bare nye betalingskrav til han.

Motor har skrevet flere artikler om pengekravene fra bompengeselskapet. På Stortinget reagerte stortingsrepresentant Morten Stordalen (Frp) på det han mener er «umusikalske krav».

Det førte til at samferdselsminister Knut Arild Hareide grep inn, og sørget for å gjøre informasjonen tydeligere.

Var skråsikre

Men bompengeselskapet Fjellinjen ga seg ikke – og tok Marcus inn for forliksrådet. De krevde at Marcus skal betale bompengepasseringer for til sammen 4400 kroner, samt renter og gebyrer på 2900 kroner. Til sammen 7300 kroner.

Fjellinjen var skråsikre på seier:

– Fjellinjen mener avtalebetingelsene for Autopass-kunder er tydelige, sa kommunikasjonsrådgiver Tone Hansen Finstad den gang til Motor.

16.000 kr.

I Aurskog-Høland forliksråd tapte bompengeselskapet. Men Fjellinjen ga seg fortsatt ikke, og saksøkte 21-åringen.

Bompengeselskapet står hardnakket på at det er Marcus som er ansvarlig for bompengepasseringene, selv om han hverken kjørte bilen ved passeringene eller eide den.

Fjellinjen nekter å forholde seg til de to senere eierne av bilen, som passerte bomstasjoner uten bompengeavtale.

Med saksomkostningene for forliksrådet og tingretten, kunne Marcus ved tap i tingretten risikert å måtte betale 16.000 kroner for bompasseringene.

Klar dom

Men tingretten er krystallklar i sin dom:

Bompengeselskapet – som nå heter Fremtind Service – informerte ikke godt nok da vilkårene ble endret i 2018.

De nye vilkårene er dessuten ikke tydelige nok, mener tingretten.

Dommen kan få store ringvirkninger. Nedre Romerike tingretts dom innebærer at alle kunder som inngikk bompengeavtale før 2018, ikke er ansvarlige for bompasseringer til neste eier såfremt de har meldt eierskifte til vegvesenet og tatt brikken ut av bilen.

Dersom de glemmer å varsle bompengeselskapet, slik de etter avtaleendringene egentlig skal, vil de ikke være økonomisk ansvarlige for bompengepasseringene som ny eier foretar.

Tingretten går også langt i å konkludere med at heller ikke nye kunder, som har inngått avtale fra 2018 og senere, er ansvarlige for passeringene til ny eier etter et salg.

Henvis til dommen

For å unngå trøbbel ved eierskifte, må du som bilselger varsle fra både til Statens vegvesen og bompengeselskapet du har avtale med.

Men dersom du glemmer å varsle bompengeselskapet, kan du henvise til denne dommen dersom bompengeselskapet sender deg pengekrav for passeringer til neste eier.

Et slikt pengekrav vil du imidlertid kun få dersom neste eier ikke har bompengeavtale selv.

Dommen er foreløpig ikke rettskraftig. Bompengeselskapet Fremtind service kan anke dommen inn for lagmannsretten.

– Det blir spennende å se hva bompengeselskapet gjør med dommen, sier advokat Jens Christian Riege i NAF Advokat, som førte saken på vegne av Marcus.

Motor har spurt Fremtind om anke. Kommunikasjonsrådgiver Tone Hansen Finstad opplyser at de først vil lese dommen grundig.