FÆRRE ULYKKER: Rundkjøringer reduserer antallet ulykker, ifølge ny rapport.

Tall fra amerikanske forsikringsselskap:

Antall ulykker halvert etter overgang til rundkjøringer

Ferske tall fra den mest rundkjøringstette byen i USA underbygger norske rapporter om nedgangen i alvorlige ulykker. Vi er også blitt flinkere i rundkjøringene, mener NAF.

Publisert

Amerikanske IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) har undersøkt hvordan antallet trafikkulykker har endret seg over tid i byen Carmel i delstaten Indiana.

Byen – som ikke helt ubeskjedent titulerer seg som «Amerikas beste by å bo i», etter en kåring av CNN i 2012 – er nok mer kjent for å ha flest rundkjøringer av alle.

Analysert

Og verken innbyggerne eller borgermester Jim Brainard synes dét er noe særlig mindre gjevt. Brainard har hatt en målsetting om å erstatte flest mulig kryss med rundkjøringer, og kan nå vise til langt over 100.

IIHS har tatt for seg 64 av dem, og analysert ulykkesrapporter i de to årene før rundkjøringene ble bygget – og de to årene etterpå. Og nedgangen er på 47 prosent.

Tallet underbygger analyser fra vår del av verden.

En rapport fra TØI (Transportøkonomisk institutt) fra 2015, konkluderer med at rundkjøringene har redusert antall dødsulykker i Norden med 66 prosent, og redusert antall personskadeulykker med 40 prosent.

Rutine på å blinke

Marianne Søhagen jobber som senior rådgiver for trafikksikkerhet i NAF. Hun har tidligere drevet egen trafikkskole. Hun ser også at vi takler rundkjøringene stadig bedre.

– Ja, vi er blitt flinkere. Blant annet begynner det å bli rutine på å blinke til venstre. Nå lærer elevene å sette ut blinklyset i god tid hvis man skal til venstre. Da slipper man den stressfaktoren og man forteller andre i god tid hvor man har tenkt seg i rundkjøringen, sier Søhagen til Motor.

Tar hensyn

Hun opplever også det samme med yrkessjåfører.

– De ser nok at de sparer tid på å være mer tydelige. Jeg opplever at veldig mange yrkessjåfører er flinke til å blinke og tidlig kommunisere hvor de har tenkt seg. Det gjør jo arbeidsdagen deres smidigere i en allerede tett kjøreplan.

Generelt synes Søhagen at nordmenn er flinke til å ta hensyn i rundkjøringer.

– Vi avpasser farten og legger oss ikke opp på siden eller presser oss på, sier hun.

Bra med automat

Hun tror også det kraftig økte antallet biler med automatgir bidrar til bedre trafikkflyt i rundkjøringene.

– Jeg ser bare fordeler med automat. Stadig flere i storbyene klarer seg uten bil, men bruker ulike typer biltjenester innimellom. Da er det greit å sette seg inn i en bil der du har mindre fokus på det tekniske og kan konsentrere deg om trafikkbildet. Dette gjelder også dem som ikke kjører bil så ofte, sier Søhagen.

2627 rundkjøringer

Hun mener den største utfordringen i rundkjøringer er å lese av farten til de andre bilene i rundkjøringen, og finne sin luke.

  • Statens vegvesen opplyser til Motor at kartverket deres i øyeblikket inneholder 2627 rundkjøringer.
  • Av disse er 1464 på fylkesvei, 457 på kommunal vei, 434 på europavei og 272 på riksvei.
  • I tillegg kommer 62 rundkjøringer som driftes av private, som for eksempel kjøpesentere.