TAPTE: Bertel O. Steen anklages for å ha økt effekten ulovlig på en ny Mercedes.

Mercedesen hadde «alvorlige feil»:

Mener Bertel O. Steen endret programvaren på luksus-SUV

Etter at NAF-testen avdekket alvorlige og farlige feil på den nye Mercedesen, skal Bertel O. Steen ulovlig ha endret bilens programvare, ifølge bilens eier.

Publisert Sist oppdatert

I et oppsiktsvekkende vedtak i Forbrukerklageutvalget har bilkunden fra Lillesand på Sørlandet fått medhold i påstander om at Bertel O. Steen skal ha tunet bilen hans, slik at han nå får heve bilkjøpet til over én million kroner.

Bertel O. Steen er en av landets største bilforhandlerkjeder, og er merkeforhandler for en rekke bilmerker. 

De tar sterk avstand fra påstandene om at de har endret bilens programvare.

– Det faller på sin egen urimelighet, sier de.

«I orden»

For fire år siden kjøpte kunden på Sørlandet en ny Mercedes-Benz GLE.

Kort tid etter kjøpet kom det en rekke feilmeldinger i bilens varslingssystem, ifølge kunden. Feilmeldingene gjaldt både cruisekontrollen, assistansesystemet, samhandlingen mellom disse, samt feil med frontrutekameraet, nødbremsefunksjonen og klimaanlegget.

Den nye lukus-SUVen måtte inn på verkstedet til sammen fem ganger. Etter hvert verkstedopphold fikk kunden beskjed om at bilen var i orden.

Etter det femte verkstedbesøket var Bertel O. Steen svært tydelig i sin beskjed til kunden:

Dersom han ikke var fornøyd med bilen nå, må han oppsøke NAF.

«Alvorlige feil»

Kunden fikk deretter testet bilen sin hos NAF, som konkluderte slik:

«Det er alvorlige feil i bilens systemer med tanke på bruk av cruise og dens hjelpesystemer. Disse systemer bør pr dags dato ikke brukes i trafikken».

Bertel O. Steen tok etter dette bilen inn på et 10 dager langt verkstedopphold. Da kunden fikk bilen tilbake, merket han at bilens kjøreegenskaper og instrumentsymboler var blitt annerledes.

Ifølge saksfremstillingen til Forbrukerklageutvalget beskriver han at forholdet mellom fart, turtall og giring tydelig var blitt endret, nærmest som at bilen var blitt tunet. Han merket at motorkraften plutselig kunne svikte, og han oppdaget enda flere feil med elektronikken.

Kunden så også at det hadde dukket opp et ladesymbol og en forbruksindikator i instrumentpanelet på det som kun er en dieselbil, og at flere installerte programmer rett og slett var blitt slettet, samt at skjermvisninger var blitt endret.

MERCEDES-BENZ GLE: Det er en bil av denne typen som Bertel O. Steen skal ha endret programvaren på, ifølge bilens eier, som har fått medhold av Forbrukerklageutvalget.

207 kw

Han sendte Mercedesen til bilverkstedet Klepp Bilteknikk for undersøkelse.

Den viste at antallet målte hestekrefter og dreiemomentet på bilen er høyere enn det skulle være i henhold til de opplyste og godkjente spesifikasjonene.

I en skriftlig uttalelse fra daglig leder Stian Sele i Klepp Bilteknikk, konkluderes det med at det ble målt en effekt på bilen på 207 kw, mens bilen er godkjent med 180 kw. Det er også 180 kw som står i bilens vognkort.

Bilverkstedet påpeker at det er en feilmargin på fire prosent begge veier. Likevel vil bilen med maksimal feilmargin nedover, fortsatt ha en høyere motoreffekt enn den er godkjent for.

«Urimelig»

Bilkunden hevder i et brev til forbrukermyndighetene at Bertel O. Steen dermed har endret programvaren, slik at bilen ikke lenger er i henhold til originale spesifikasjoner. Han krever heving av kjøpet, slik at han får tilbake hele kjøpesummen på over én million kroner.

Motor har vært i kontakt med bilkunden, som ikke ønsker å uttale seg.

Bilen ble kjøpt hos Mercedes-forhandleren Bertel O. Steen i Kristiansand. Bertel O. Steen avviser både påstandene og kravene til kunden. De hevder i brev til forbrukermyndighetene at de ikke har foretatt seg noe med bilen som endrer hverken effekten eller dreiemomentet.

Bertel O. Steen mener det ikke er noen relevante feil med bilen. De viser blant annet til en fjerndiagnose av bilen som ble foretatt i januar i år.

Bilforhandleren understreker også at det faller på sin egen urimelighet at de skal ha økt effekten på bilens motor, med den risikoen som da oppstår for økt slitasje. De påpeker at bilen fortsatt er innenfor nybilgarantien.

Fullt medhold

Bilkjøperen og bilforhandleren har flere ganger forsøkt å løse konflikten. Men det har de ikke klart, heller ikke da Forbrukertilsynet forsøkte å mekle mellom dem. Bilkjøperen klaget derfor videre til Forbrukerklageutvalget, som avsier vedtak i konflikter etter blant annet kjøp av bil.

Forbrukerklageutvalget ga bilkjøperen fullt medhold.

De mener målingene og uttalelsen fra Klepp Bilteknikk bekrefter at bilen har en høyere ytelse enn det som er registrert effekt. Denne høye effekten er heller ikke godkjent av myndighetene, påpeker utvalget.

«Mangel»

Forbrukerklageutvalget har i en rekke vedtak tidligere konkludert med at effektøkninger fører til at bilens verdi reduseres, selv om det ikke kan påvises at effektøkningen er årsaken til feil som senere oppstår.

– En for høy effekt kan føre til økt risiko både for unormal slitasje på bilen, tap eller innsnevring av garantirettigheter, og ileggelse av avgifter. Forholdet utgjør følgelig en mangel, konkluderer Forbrukerklageutvalget.

De har enstemmig vedtatt at Bertel O. Steen i Kristiansand skal betale tilbake kjøpesummen på 1.070.000 kroner.

I tillegg må bilforhandleren betale nesten 200.000 kroner i forsinkelsesrenter. Forhandleren har heller ikke fått såkalt nyttefradrag, et fratrekk for at kunden har hatt bilen, og brukt den, fra han kjøpte den sommeren 2019.

Anker

Motor har spurt Bertel O. Steen i Kristiansand hva de synes om vedtaket, og om de vil ta saken til tingretten.

– Vi mener Forbrukerklageutvalget har fattet et feilaktig vedtak i denne saken. Vi har derfor tatt ut stevning for tingretten for å få overprøvd vedtaket, skriver daglig leder Leif Erik Vik i en epost.

Motor har deretter spurt hva han mener er feil i vedtaket.

Vi har også stilt ham disse spørsmålene:

 • Hva er årsaken, tror du, til at Klepp Bilteknikk har målt høyere effekt enn det som er godkjent?
 • Kan det på noe vis være utført feil måling?
 • Bilkjøperen hevder at dere ulovlig har endret bilens programvare. Han har fått medhold i dette synet fra FKU, og at kjøpet av bilen dermed skal heves.
 • Hva synes du om bilkjøperens påstander?
 • Hva synes du om at FKU har gitt kunden medhold på dette grunnlaget?
 • Hvor alvorlig er det for dere som merkeforhandler å bli anklaget, også i et vedtak fra FKU, for å ha tuklet med bilens programvare?
 • Hva tenker du i ettertid om at dere sa til kunden at bilen er i orden, mens en NAF-test konkluderte med at det er alvorlige feil i bilens systemer, og at de ikke bør brukes i trafikken?
 • På disse spørsmålene svarer Vik:

  – Vi vil avvise at det er foretatt tiltak som har endret effekt på motor eller dreiemoment.

  Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere, siden den nå skal opp for tingretten.

Artikler om modifisering

Motor har flere ganger tidligere omtalt vedtak fra Forbrukerklageutvalget og dommer fra rettssystemet om modifisering og trimming av motorer. Blant annet disse sakene: