TRENGER KULL: Volkswagen-sjef Herbert Diess.
TRENGER KULL: Volkswagen-sjef Herbert Diess.

VW-sjefen advarer:

Må beholde kull-driften for å lage elbiler

Russlands stans i gasseksporten til Europa får konsekvenser også for bilproduksjonen. Nå vil Volkswagen bruke kullkraft for å lage elbiler.

Publisert

Kullkraft har tradisjonelt hatt en sentral plass i den tyske energimiksen, men skulle fases ut som del av landets store, grønne omstilling – die energiewende.

Nå ser det ut som den grønne omstillingen ikke skjer raskt nok til å skjerme den tyske bilindustrien fra effektene av den russiske eksportstansen.

Volkswagen vil derfor beholde muligheten til å produsere kraft til fabrikkene med kullkraft.

– Jeg er helt sikker på at vi i det lange løp vil klare oss uten russisk gass, men vi finner ikke alternative leveranser raskt nok til å håndtere energitilgangen samtidig som vi står midt i et historisk omstilling til elektriske biler, sier VW-sjef Herbert Diess.