IKKE I BRUK: Helt siden den farlige rusten ble avdekket, har bilen til Stian Jenssen stått stille.
IKKE I BRUK: Helt siden den farlige rusten ble avdekket, har bilen til Stian Jenssen stått stille.

Selger tok EU-kontroll på egen bil

Eksperter: Bilen hadde trafikk­­farlig rust da den ble solgt

Bilforhandleren foretok EU-kontroll på egen bil. Flere sakkyndige mener bilen hadde trafikkfarlig rust da kontrollen ble utført.

Publisert

– Slikt skulle ikke vært mulig, sier Stian Jenssen, som kjøpte bilen – og som dermed fikk alle rustproblemene i fanget.

Dette er historien du bør lese dersom du er redd for rust, og kjøper en bruktbil som tilsynelatende har passert EU-kontroll uten at det er blitt avdekket rust.

Lenger ned kan du se bilder av rusten.

Stian Jenssen, som bor i Narvik, kjøpte sommeren 2017 en 16 år gammel Nissan Patrol av bilforhandleren Nye Autocenteret i samme by. I kjøpekontrakten ble det oppgitt at det var rustskader i karosseriet, men ifølge kjøperen fikk han vite at det bare var noe «småtteri», som det ikke var nødvendig å gjøre noe med.

SUV-en hadde dessuten blitt EU-kontrollert noen måneder før salget, uten at det ble påpekt noen rustskader.

Trafikkfarlig

Ved neste EU-kontroll ble det imidlertid avdekket omfattende rustskader av et annet verksted. De ville ikke godkjenne bilen, blant annet fordi rustskadene er så store og omfattende at de anses som trafikkfarlige.

Deretter ble bilen kontrollert av både NAF og et annet verksted, som begge kom til samme konklusjon.

Flere steder på karosseriet er det gjennomrustede hull, rammefesteren foran er rustet løs, tverrbjelke er nesten rustet av, og det er rust på nesten alle bremserør.

Bilen ble kjøpt for 80.000 kroner. Utbedring av rusten vil koste 69.000 kroner.

Men viktigst:

– Rustskadene kan ikke ha oppstått etter kjøpet, men før, konkluderer teknisk leder ved den lokale NAF-stasjonen.

Bilforhandleren Nye Autocenteret er ikke enig i de sakkyndiges vurderinger.

Les lenger ned hva de mener.

– Alvorlig

Med de sakkyndige uttalelsene i hånda klaget Jenssen bilforhandleren inn for forbrukermyndighetene.

Forbrukerklageutvalget, som behandler konflikter etter blant annet bruktbilkjøp, har i et vedtak vedtatt at Jenssen skal få heve kjøpet og få pengene sine tilbake – mot at han leverer bilen til forhandleren.

– Rustskadene går ut over det kjøperen hadde grunn til å forvente, skriver Forbrukerklageutvalget i sitt vedtak, og fortsetter:

– Skadene er såpass alvorlige og av et slikt omfang at det ikke er regningssvarende å utbedre det.

Da Stian Jenssen sjekket bilens historikk. Da avdekket han dette: Etter at bilforhandleren tok inn bilen som innbyttebil, reklamerte de til tidligere eier for omfattende rust – på delvis de samme stedene på bilen.

Bilforhandleren krevde prisavslag, men Jenssen har ikke fått dokumentasjon på at rusten ble utbedret før de solgte bilen videre til ham.

EU-GODKJENT: Faksimile av kontrollseddelen fra 2017.
EU-GODKJENT: Faksimile av kontrollseddelen fra 2017.

Ikke ulovlig

EU-kontrollen som ble foretatt før salget, ble utført av bilforhandleren selv. Det er ikke ulovlig, bekrefter Statens vegvesen.

– Jamfør forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy, har virksomheten mulighet for å kontrollere biler som virksomheten selv eier, eller som de har for salg. Det er helt vanlig at virksomheter som driver salg av biler og som har godkjenning som kontrollorgan, foretar kontroller på disse bilene, skriver kommunikasjonsrådgiver Torstein Paulsen i en epost til Motor.

Glad kunde

Stian Jenssen er svært glad for at han nå får heve kjøpet.

– Jeg hadde egentlig ikke forventet annet enn å få medhold i saken min. Det skulle ikke vært mulighet for at man kan ta EU-kontroll på egne biler, sier Jenssen.

Han håper både bilforhandleren og andre lærer av denne saken.

Nye Autocenteret har i saksbehandlingen til Forbrukerklageutvalget uttrykt at bilen ikke er mangelfull, og at klagen på rust uansett har kommet for sent – nesten to år etter kjøpet.

De står fortsatt ved det.

– Vi er uenige i vedtaket, selv om vi tar det til etterretning, skriver daglig leder Øyvind Hunstad i en e-post til Motor.

I et telefonintervju sier han også at det nok er best å betale de 80.000 kronene og «få saken ut av verden», som han sier.

MYE RUST 1: Bilde som viser rust ved fjærfeste og støtdemperfeste.
MYE RUST 1: Bilde som viser rust ved fjærfeste og støtdemperfeste.
MYE RUST 2: Bilde som viser rust på ramme og bjelke, ved fjærfeste og på bremserør.
MYE RUST 2: Bilde som viser rust på ramme og bjelke, ved fjærfeste og på bremserør.

Avviser feil

Men han mener fortsatt det ikke var galt at de EU-godkjente bilen i 2017.

– Bilens tilstand var da av en slik karakter at den besto kravene til godkjenning, skriver Hunstad.

Manglene som ble påpekt i 2019, var ikke til stede i 2017, hevder han.

– Mye kan skje på en bil med korrosjonsangrep i løpet av to år.

Hunstad understreker at de solgte bilen til Jenssen for 70.000 kroner mindre enn de kjøpte den inn for, på grunn av oppstått rust.

– Da vi solgte bilen, var det rust på på karosseriet, ikke på rammen. Det ble ikke utbedret, men ble nevnt til kjøperen ved salget og i kontrakten.

NAF er kritisk til at en bilforhandler foretar EU-kontroll på egne biler.

– Godkjenningsordningen er basert på tillit, og det åpner for misbruk. Det er ikke en god nok ordning, når man kan kontrollere egne biler. Da er det en risiko for at det sendes dårlige biler ut på veiene, sier Vigdis Svennungsen, leder for NAF Advokat, som er NAFs advokatkontor.

Hun mener det er typisk at feil og mangler ved bilen – i dette tilfellet rust – blir nedtonet av selgeren.

– Selger har alltid opplysningsplikt om feil og mangler. I denne saken er den brutt, sier Svennungsen.

– Bør det være forbudt for en bilforhandler å utføre EU-kontroll på egne kjøretøy og kjøretøy de har for salg?

– Myndighetene bør i hvert fall vurdere å fjerne muligheten for å kontrollere biler man eier selv, sier Vigdis Svennungsen.

Daglig leder Øyvind Hunstad ved Nye Autocenteret avviser at de har brutt opplysningsplikten sin overfor kjøperen av bilen.

– Det er heller tvert om. Rusten ble nevnt, påpeker Hunstad.