NEGATIVT: Det er ikke nødvendigvis slik at en ny bil beskytter eldre bedre når kollisjonen først er et faktum.
NEGATIVT: Det er ikke nødvendigvis slik at en ny bil beskytter eldre bedre når kollisjonen først er et faktum.

Ny forskning om bilister på 50 pluss:

Dramatisk høyere dødsrisiko for bilister over 50 år i ny bil

Risikoen for å dø i en ulykke med en topp moderne bil, er minst fem ganger høyere for personer over 50 år enn for de under 50.

Publisert

Bilprodusentenes fokus på å lykkes i prestisjeunge krasjtester, gjør at de utvikler sikkerhetsysstemer som passer best til mannlige krasjtestdukker – ikke kvinner og eldre.

Dette gir oppsiktsvekkende konklusjoner i nyere forskning utarbeidet av det svenske forsikringsselskapet Folksam:

  • I en moderne bil er dødsrisikoen minst fem ganger høyere for en eldre person enn en yngre.

Ulike tiårsperioder

Vi Bilägare skriver at Folksam har gransket nærmere 180.000 trafikkulykker i Sverige mellom 1994 og 2019.

Selskapet har deretter sammenliknet skaderisikoen i biler produsert i de ulike tiårsperiodene, altså periodene 1980-1989, 1990-1989, 2000-2009 og 2010-2019.

Tallene viser at skaderisikoen har minsket kraftig siden 80-tallet, men at utviklingen for personer over 50 år nå har snudd.

Risikoen for alvorlige og dødelige skader i denne aldersgruppen har økt i biler i årsklassen 2009-2019, sammenliknet med biler fra tiåret 2000-2009.

DUKKER: Krasjtestdukkene er bygd opp etter en yngre mann, og tåler dermed de brutale kollisjonstestene bedre enn enn mindre kvinne eller en skjørere eldre. Her er det dukkene i en Mercedes EQC som får seg en trøkk.
DUKKER: Krasjtestdukkene er bygd opp etter en yngre mann, og tåler dermed de brutale kollisjonstestene bedre enn enn mindre kvinne eller en skjørere eldre. Her er det dukkene i en Mercedes EQC som får seg en trøkk.

Feil retning

Det har vært vel kjent at kvinner har høyere risiko for alvorligere skader, ettersom bilenes sikkerhetsutstyr er tilpasset høyere og tyngre menn, bygd som krasjtestdukkene.

Forskningen viser at den høyere risikoen også gjelder de eldre.

– Det er enorme risikoforskjeller mellom gamle og unge. Risikoen for dødelige skader er minst fem ganger høyere for eldre. Ser vi på nyere biler, har utviklingen gått i feil retning, sier Anders Kullgren, trafikkforskningssjef hos Folksam, til Vi Bilägare.

Bygd som mann

Han er ikke overrasket over funnene. Og han tror heller ikke bilprodusentene eller underleverandøreren av sikkerhetstutstyr er det.

Det er kraftig fokus på at bilene skal gjøre det bra i kollisjonstestene. Og der brukes det testdukker som er bygd som en relativt ung mann med vesentlig lavere skaderisiko enn en eldre.

– Beskyttelsessystemer som kollisjonsputer og strammingen på setebeltene er tilpasset disse dukkene, ikke de eldre. Bremseeffekten blir for høy og beltesystemet for stramt. Det kan gi alvorlige skader for mennesker med litt skjørere kropp, forklarer Kullgren.

FOREBYGGENDE: Moderne sikkerhetssystemer, som blant annet at bilen bremser automatisk for fotgjengere, gjør at flere ulykker forhindres. Totalt sett er det derfor en sikkerhetsfordel med moderne biler, mener Folksam.
FOREBYGGENDE: Moderne sikkerhetssystemer, som blant annet at bilen bremser automatisk for fotgjengere, gjør at flere ulykker forhindres. Totalt sett er det derfor en sikkerhetsfordel med moderne biler, mener Folksam.

Nye biler best

Han tror ikke bilprodusentene neglisjerer de eldre.

– Nei, det handler nok mest om at man ikke helt har lykkes med å løse dette. Jeg er sikkert på at de er bevisst problemet, sier Kullgren, som tror løsningen ligger i et adaptivt system som tilpasser kreftene etter personen som sitter i bilen.

Tallene til tross, Folksam anbefaler nyere biler også til eldre mennesker.

– Selv om kollisjonssikkerheten kan være dårligere på en moderne bil, så har disse bilene en rekke aktive sikkerhetssystemer som forhindrer ulykker. Den sammenlagte positive effekten er størst, mener Kullgren.