UTENFOR TETTBYGDE STRØK: Bildet er fra Vestby i Akershus fra noen år tilbake.

Ny forskning:

Klart størst risiko for å dø i trafikken på bygda

Det er større sannsynlighet for å dø i en trafikkulykke på bygda enn i byen, ifølge ny forskning fra Universitetet i Tromsø.

Publisert

Forskerne har sammenlignet faren for å dø av årsaker som ikke er helsemessige i by og distrikt, ifølge Nationen.

– Vår forskning viste at i de områdene som er minst sentrale, var det 3,3 ganger høyere sannsynlighet for å dø i trafikkulykke enn i Oslo, sier Vegard Andersen, som er en av de fire forskerne som står bak.

Metoden de har brukt, er å samle alle dødsfall i trafikken over en viss periode, for deretter å se nærmere på om disse ulykkene har forekommet i sentrale eller usentrale strøk.

– Vår forskning går ikke inn på årsaken til hvorfor flere dør i trafikkulykker i distriktet. Det kan være mange årsaker til dette, deriblant at det er dårligere veier på bygda, eller at beredskapsresponsen er tregere, sier Andersen.

Fagsjef for trafikksikkerhet Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk mener det er mange årsaker til at flere dør i trafikken i distriktet.

– En viktig årsak er at gjennomsnittsfarten er høyere på fylkesveiene enn inne i byene. Det har vært et stort fokus på miljøtiltak i byer som gjerne fører til lavere fart, hevder Johansen.

Han mener samtidig at fylkesveiene bør opprustes. Det er her den største andelen av dødsulykkene skjer.

(©NTB)