MANGE FUNN: Bildet er ikke fra kontrollen i Innlandet onsdag.

Storkontroll:

Avslørte mangler på 85 av 98 kjøretøy

Under en større kontroll av kjøretøy i Innlandet onsdag, ble det avdekket mangler på 85 av 98 lette kjøretøy. Kontrollen avslørte også flere tilfeller av trygdesvindel.

Publisert

Kontrollen var et samarbeid mellom Statens vegvesen, A-krim, Arbeidstilsynet, Skatteetaten, Nav og politiet, og ble avholdt på Ånestad kontrollstasjon i Løten mellom klokken 14 og 20 onsdag 27. september.

På X skriver Innlandet politidistrikt at kontrollen avdekket flere førere som hever økonomiske ytelser fra Nav, men likevel jobber i transportbransjen. Nav vil følge opp disse sakene.

Anmeldelser og bruksforbud

Kontrollen avslørte også mistanker om brudd på arbeidsvilkår for fører i 13 tilfeller. Dette vil bli fulgt opp av A-krim og Arbeidstilsynet. I et tilfelle ble det også avdekket transport av mat til en restaurant uten at bilen var avkjølt, noe som blir rapportert til Mattilsynet.

Vegvesenet kontrollerte i alt 98 lette kjøretøy, noe som endte i åtte anmeldelser. 

En sjåfør ble sågar anmeldt to ganger da vedkommende valgte å kjøre videre selv om det falske førerkortet han viste fram ble inndratt, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

Hele 85 av bilene hadde ulike mangler, og hele 30 kjøretøy fikk bruksforbud. Flere fikk også gebyr for at de kjørte med blankslitte dekk på våte høstveier.

Kjørte i bom

Politiet kontrollerte totalt 880 førere for promille. En sjåfør ble anmeldt ettersom vedkommende ikke hadde førerrett, mens et førerkort ble beslaglagt da føreren kjørte i bommen som sperret veien for kontroll.

To sjåfører ble anmeldt for å kjøre ruspåvirket, og i begge tilfeller var bilen også stjålet. Politiet beslagla også betydelige mengder med narkotika i kontrollen.

I alt passerte 2718 kjøretøy gjennom kontrollen, som fokuserte på lette kjøretøy, altså personbiler og varebiler under 3,5 tonn, samt varebiler over 3,5 tonn.

(©NTB)